Får ni ut effekten i er organisation?

Vi på Axians anser att all IT skall ha människan i fokus.

Vi märker att att IT-stödet allt för ofta blir ett teknikprojekt för teknikavdelningen när det skall vara precis tvärtom. Först skall ni börja med vad ni vill uppnå, effekter ni se, intressenter som skall beaktas samt utmaningar som det behövs lösningar på. När detta är klarlagt väljer ni plattform och genomför ert utvecklingsprojekt med verksamheten i fokus. IT utveckling kan genomföras av ett fåtal utvecklare men glöm inte att om organisationen inte vet hur de skall dra nytta av tekniken så uteblir effekten.

 

Har ni behov av att förbättra och effektivera era arbetsprocesser med stöd av IT?

Med ett modernt IT-stöd (sk low code) får du inte bara ett flexibelt verktyg att  kostnadseffektivt anpassa IT-stödet till verksamhetsförändringar. Du får även ofta fördefinierade Best Practise arbetsflöden med intuitiva gränssnitt som du sedan anpassar vilket ger kortare ”Time To Market” samt sänker utvecklingskostnaderna, speciellt om era processer inte hängt med i utvecklingen de senaste åren. De moderna plattformarna har även öppna och väldefinierade gränssnitt för import och export av data som gör det enkelt att koppla till andra system.  Vi är specialister inom ServiceNow och kan hjälpa er nyttja plattformen för optimal effektivitet.

 

Allt skall mätas – hur löser du underhållet för dina mätpunkter

Allt blir uppkopplat och allt skall mätas, förr var mätpunkter inte fler än vad du kunde hantera manuellt, idag är mätpunkterna så många att om du inte har en strukturerad plan för hur du skall underhålla din datainsamling och utbyte av fallerande mätpunkter så får du missnöje i din organisation och hos dina kunder. Säkerhetsfrågan blir också allt viktigare

Det finns idag bra stöd för insamling av data från mätpunkter samt automatisering av felhantering. Vi kan hjälpa er med processdesign, lösningar för insamling av data (IoT), presentation av data samt automatiserad felhantering.

Vet du om att vi har erfarna konsulter inom en rad olika områden?

Här får du reda på mer

Vi är experter på företagsapplikationer och dataanalys – så här kan vi hjälpa dig

När dataförbrukningen ökar, och behovet av automatiserade processer är stor, kan Axians hjälpa dig att hitta rätt lösningar. Vi hjälper våra kunder att välja de plattformar som gör vardagen lite lättare och som stödjer det ständigt ökande behovet av data. Vi hjälper dig exempelvis vid val av tjänster, applikationer, molnlösningar och andra kundanpassade lösningar.

Digitalisera och automatisera era affärsprocesser med ServiceNow

Läs mer om ServiceNow – Vi är certifierade specialister

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.