Med Axians som partner kan företag inom all alla branscher frigöra tid för att fokusera på sin kärnverksamhet och samtidigt känna tryggheten att ha en stabil och säker drift 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – året om. Axians är IT- och telecompartner till företag och organisationer med högsta tänkbara krav på kundservice och ICT som fungerar dygnet runt. Våra kunder finns såväl inom den offentliga som privata sektorn inom exempelvis media, e-handel, IT-och telekom, bank och finans och vård.

Axians är IT- och telecompartner till företag och organisationer med högsta tänkbara krav på kundservice och ICT som fungerar dygnet runt.

Branscher vi verkar inom:

Valet av Axians som partner beror i många fall på grund av vårt kundnära arbetssätt, våra skickliga IT- och telekommunikationsproffs samt vår NOC som övervakar våra kunders affärskritiska IT dygnet runt. Men även för våra väl inarbetade rutiner och processer inte minst inom ärende och incidenthantering.