Sjukvårdssystemet spelar en stor roll i människors liv

Sociodemografiska förändringar påverkar sjukvårdssystemet globalt, och utmaningar som en åldrande befolkning och ökade vårdbehov kräver smart resursfördelning i sjukvården. Detta gör sjukvårdsutmaningar till en prioritet som går hand i hand med att leverera hög servicenivå, IT-säkerhet och patientcentrerad vård.

Axians fokuserar på att använda sjukvårdsteknologi och digitalisering i sjukvården för att hjälpa sektorn att bättre anpassa och fördela sina resurser. Med fokus på datasekretess i sjukvården och säker lagring av patientdata, strävar vi efter att göra effektiva sjukvårdssystem till en realitet för både privat och offentlig sjukvård.

Mer tid för patienten

För att möta den ständigt ökande efterfrågan på vård och tjänster, erbjuder Axians innovativa IT-drift anpassad för sjukvårdslösningar som går hand i hand med effektiva sjukvårdssystem. Dessa digitala initiativ hjälper sjukhus, kliniker och vårdhem inom både privat och offentlig sjukvård att effektivisera sina processer.

Genom att implementera digitaliserad IT-infrastruktur i sjukvården, kan vårdinstitutioner inte bara förbättra resursfördelning i sjukvården, utan också frigöra värdefull tid för vårdpersonalen. Detta gör det möjligt för dem att fokusera på att leverera patientcentrerad vård av högsta kvalitet.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Fabian Dahlberg
Sales Manager
fabian.dahlberg@axians.com
+46 (0)73 231 26 73

Axians har mångårig erfarenhet av de olika sjukvårdssystemen världen över. Vi förstår därmed inte bara de lokala utmaningarna utan även de globala utmaningar som ständigt påverkar sjukvårdssektorn.

Utmaningarna gäller allt från regler och regionala påfrestningar till mänskliga och samhälleliga förväntningar.

Vårduppgifter är privata

Vi förstår att datasekretess är av stor vikt. Därför implementerar vi robust säkerhet i alla nätverk. Lagring och delning av personlig patientinformation och avdelningsinformation har aldrig varit säkrare.

Funktionella system för alla intressenter

För att hjälpa sektorn att omfamna och nyttja tekniken arbetar vi med alla intressenter – från sjukhuspersonal till vårdpersonal på sjukhem. Det gör vi för att förstå allas behov innan vi rekommenderar några IT-lösningar. På det sättet rör vi oss ifrån en avdelningsstyrd teknik till en mer inkluderande teknik som bygger på skapandet av gemensamma mål. Mål som förbättrar patientvården med hjälp av digitala lösningar. Axians erbjuder rätt teknik inom rätt budgetramar.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.