Sjukvårdssystemet spelar en stor roll i människors liv

Sociodemografin förändras världen över, men budgetar och resurser följer nödvändigtvis inte samma typ av utveckling.  En åldrande befolkning, större vårdbehov och högre förväntningar på servicenivån har en djupgående effekt på hur sektorn fördelar och bäst nyttjar sina resurserna.

Mer tid för patienten

Digitalisering av processer och tjänster kan hjälpa sjukhus, kliniker och vårdhem i både offentlig och privat sektor att hålla jämna steg. Genom användandet av innovativa och effektiva system kan vårdpersonal frigöra tid och erbjuda den allra högsta servicenivån.

Axians har mångårig erfarenhet av de olika sjukvårdssystemen världen över. Vi förstår därmed inte bara de lokala utmaningarna utan även de globala utmaningar som ständigt påverkar sjukvårdssektorn.

Utmaningarna gäller allt från regler och regionala påfrestningar till mänskliga och samhälleliga förväntningar.

Vårduppgifter är privata

Vi förstår att datasekretess är av stor vikt. Därför implementerar vi robust säkerhet i alla nätverk. Lagring och delning av personlig patientinformation och avdelningsinformation har aldrig varit säkrare.

Funktionella system för alla intressenter

För att hjälpa sektorn att omfamna och nyttja tekniken arbetar vi med alla intressenter – från sjukhuspersonal till vårdpersonal på sjukhem. Det gör vi för att förstå allas behov innan vi rekommenderar några lösningar. På det sättet rör vi oss ifrån en avdelningsstyrd teknik till en mer inkluderande teknik som bygger på skapandet av gemensamma mål. Mål som förbättrar patientvården med hjälp av digitala lösningar. Axians erbjuder rätt teknik inom rätt budgetramar.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.