Molnbaserade lösningar

Hantera det okända med de rätta teknologiska systemen

Affärsflexibilitet och en snabb reaktionsförmåga är ett måste för organisationer idag. Med hjälp av effektiva teknologisystem kan företag möta det okända med ett större lugn än tidigare. En av utmaningarna är dock de kostnaderna som medföljer och de lokala anpassningar som måste göras.

Vi är experter på molnbaserade lösningar och infrastruktur – så här kan vi hjälpa dig

Infrastrukturstöd för moln och datacenter

Vårt infrastrukturstöd för moln och datacenter täcker distribution och uthyrning av hårdvaru- och programvarulösningar, samt konsulttjänster och distributionstjänster.

Mervärdestjänster är utökade tjänster som hjälper våra kunder hantera resurser och datasäkerhet, oavsett var den lagras.

Genom att outsourca utvalda IT-processer till molnet kan nya funktioner distribueras snabbare och mer effektivt.

Expertis inom cybersäkerhet

Säkra och kompatibla datacenter och molnplattformar

Axians lokala, globala och branschspecifika kunskap och säkerhetsexpertis innebär att vi kan hjälpa kunder med att skydda data och förbli kompatibla med GDPR när applikationer och tjänster används i lokala datacenter. Detta gäller även offentliga, privata och hybridmolnplattformar.

 

 

Konsulttjänster

Nyckeln till framgång ligger i hanteringen av förändringar. Vi bistår kunder med de tekniska aspekterna av migrering och införande av moln och applikationer. Hos Axians är våra konsulttjänster en del av vår helhetssyn.

Vi hjälper våra kunder att flytta från traditionella till molnbaserade plattformar. Detta gör vi genom att förstå deras affärsmål, sätta oss in i deras teknik- och säkerhetsbehov,  samt se den inverkan den har på användarna och verksamheten. Först när detta är gjort kan vi rekommendera och stödja den bästa metoden för att uppnå företagsmål.

Från datasäkerhet till molnlösningar

Axians arbetar med företag världen över för att säkerställa att de använder sina resurser på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Vi hjälper våra kunder att effektivisera arbetet så att de når sina mål – oavsett förutsättningar och krav.