Sov du, för vi är vakna

Vid en outsourcing reducerar man kostnader för anställning och utbildning av personal samt underhåll och uppgradering av hård & mjukvara.

Kombinationen av dessa komponenter som utgör outsourcing av IT leder ofta till  ökad effektivitet och kvalitet i leveransen av IT-infrastruktur till verksamheten.

Axians besitter specialistkompetens inom alla de områden som krävs för att leverera en kvalitetsfylld IT-infrastruktur.

Som leverantör av IT-infrastruktur till flertalet kunder  inom olika branscher, har Axians erfarenheten och kunskapen om de allra flesta utmaningar som kan uppstå och kan därmed undvika dem i en större utsträckning än vad en ej outsourcad verksamhet kan göra.

Vårt arbete inom automation och standardisering innebär också en högre grad av kvalitet och effektivitet. Samma arbete ger oss också en högre nivå av IT-säkerhet vilket i dagens omvärld är en ack så god anledning att outsourca sin IT-infrastruktur.

Vi är experter på molnbaserade lösningar och infrastruktur – så här kan vi hjälpa dig

Infrastrukturstöd för moln och datacenter

Vårt infrastrukturstöd för moln och datacenter täcker distribution och uthyrning av hårdvaru- och programvarulösningar, samt konsulttjänster och distributionstjänster.

Mervärdestjänster är utökade tjänster som hjälper våra kunder hantera resurser och datasäkerhet, oavsett var den lagras.

Genom att outsourca utvalda IT-processer till molnet kan nya funktioner distribueras snabbare och mer effektivt.

Expertis inom IT-säkerhet

Säkra och kompatibla datacenter och molnplattformar

Axians lokala, globala och branschspecifika kunskap och IT-säkerhetsexpertis innebär att vi kan hjälpa kunder med att skydda data och förbli kompatibla med GDPR när applikationer och tjänster används i lokala datacenter. Detta gäller även offentliga, privata och hybridmolnplattformar.

Konsulttjänster

Nyckeln till framgång ligger i hanteringen av förändringar. Vi bistår kunder med de tekniska aspekterna av migrering och införande av moln och applikationer. Hos Axians är våra konsulttjänster en del av vår helhetssyn.

Vi hjälper våra kunder att flytta från traditionella till molnbaserade plattformar. Detta gör vi genom att förstå deras affärsmål, sätta oss in i deras teknik- och säkerhetsbehov,  samt se den inverkan den har på användarna och verksamheten. Först när detta är gjort kan vi rekommendera och stödja den bästa metoden för att uppnå företagsmål.

Från datasäkerhet till molnlösningar

Axians arbetar med företag världen över för att säkerställa att de använder sina resurser på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. Vi hjälper våra kunder att effektivisera arbetet så att de når sina mål – oavsett förutsättningar och krav.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.