Transportnätverk: Livsnerven för varor, tjänster och samhällsmedborgare

Modern transportinfrastruktur bygger på avancerad teknik, från flygplatser och motorvägar till järnvägar och kollektivtrafiksystem. Det är inte bara konstruktionen av dessa nätverk som är avgörande; deras tillförlitlighet och säkerhet spelar en central roll i ett samhälles dagliga funktion. Med tanke på vikten av en sömlös rörelse av varor och individer, är utvecklingen och underhållet av transportnätverk en prioritet och en utmaning för modern stadsplanering.

Axians arbetar med alla typer av transportnätverk

Vi stöder transportinfrastrukturen genom att bygga de telekom- och IT-lösningar som behövs för att den ska fungera.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Fredrik Karlsson
Sales Executive
fredrik.karlsson@axians.com
+46 (0)73 870 41 49

På Axians stöder vi smidig leverans av: ingångar till produktionsställen; varor och tjänster till kunder samt kunder till marknadsplatser.

Axians erbjuder många olika ICT- och telekomlösningar för att möta transportindustrins gemensamma påfrestningar och tillgodose de behov som påverkar dem.

Så här kan Axians hjälpa transportindustrin

Pålitliga IT-system och kommunikationsnätverk på flygplatser

Våra IT och kommunikationslösningar tillgodoser alla typer av behov en flygplats kan tänkas ha. Vi hjälper alltifrån flygplatsoperatörer, flygbolag och hanteringsföretag till first responders och detaljhandeln. 

Ett säkert internt och externt kommunikationsnätverk

Vi säkerställer att flygplatser, järnvägsinfrastrukturer samt allmänhetens transport- och vattenvägsoperatörer har ett tillförlitligt kommunikationsnätverk för deras interna verksamhet, men också för kommunikation med kunder.

Privata mobilradionätverk

Axians designar och implementerar privata mobilradionätverk med kontinuerlig anslutning. Dessa nätverk täcker alla typer av områden; inomhus och utomhus, längs järnvägsspår, på flygplatser och i hamnar. Tillsammans med kunden skapar vi tillförlitliga och effektiva lösningar för röst, video- och datakommunikation. 

Vi välkomnar säkra IoT-lösningar som samlar in, hanterar och lagrar viktig information inom transportsektorn.

Men att upprätthålla ett effektivt och optimerat nätverk kan även vara en verklig utmaning för sektorn. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt med att säkerställa trygga IoT-system som med sensorer samlar in, hanterar och lagrar viktig information om den aktuella infrastrukturen. Denna information säkerställer ett effektivt driftunderhåll och gör det lättare att fatta proaktiva beslut. Dessa beslut kan exempelvis handla om arbete som förbättrar väg- och flygtrafiken.    

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.