Ett smidigt transportnätverk är avgörande för rörelse av varor, tjänster och samhällsmedborgare

Teknik ligger till grunden för all typ av transportinfrastruktur – vare sig det handlar om flygplatser, motorvägar, järnvägar eller kollektivtrafiken. Tillförlitligheten och säkerheten i dessa typer av nätverk är väsentlig för att allt vara välfungerande. Därför är utvecklingen av transportnätverk ett komplicerat ämne.

Axians arbetar med alla typer av transportnätverk

Vi stöder transportinfrastrukturen genom att bygga de telekom- och IT-lösningar som behövs för att den ska fungera.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Fredrik Karlsson
Sales Executive
fredrik.karlsson@axians.com
+46 (0)73 870 41 49

På Axians stöder vi smidig leverans av: ingångar till produktionsställen; varor och tjänster till kunder samt kunder till marknadsplatser.

Axians erbjuder många olika ICT- och telekomlösningar för att möta transportindustrins gemensamma påfrestningar och tillgodose de behov som påverkar dem.

Så här kan Axians hjälpa transportindustrin

Pålitliga IT-system och kommunikationsnätverk på flygplatser

Våra IT och kommunikationslösningar tillgodoser alla typer av behov en flygplats kan tänkas ha. Vi hjälper alltifrån flygplatsoperatörer, flygbolag och hanteringsföretag till first responders och detaljhandeln. 

Ett säkert internt och externt kommunikationsnätverk

Vi säkerställer att flygplatser, järnvägsinfrastrukturer samt allmänhetens transport- och vattenvägsoperatörer har ett tillförlitligt kommunikationsnätverk för deras interna verksamhet, men också för kommunikation med kunder.

Privata mobilradionätverk

Axians designar och implementerar privata mobilradionätverk med kontinuerlig anslutning. Dessa nätverk täcker alla typer av områden; inomhus och utomhus, längs järnvägsspår, på flygplatser och i hamnar. Tillsammans med kunden skapar vi tillförlitliga och effektiva lösningar för röst, video- och datakommunikation. 

Vi välkomnar säkra IoT-lösningar som samlar in, hanterar och lagrar viktig information inom transportsektorn.

Men att upprätthålla ett effektivt och optimerat nätverk kan även vara en verklig utmaning för sektorn. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt med att säkerställa trygga IoT-system som med sensorer samlar in, hanterar och lagrar viktig information om den aktuella infrastrukturen. Denna information säkerställer ett effektivt driftunderhåll och gör det lättare att fatta proaktiva beslut. Dessa beslut kan exempelvis handla om arbete som förbättrar väg- och flygtrafiken.    

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.