Axians-Tjanster

Vi är Axians!

Qbranch och Graniou byter namn och introducerar tillsammans varumärket Axians i Norden, ett varumärke helt dedikerat till lösningar inom ICT.

Axians-Miljo

Grön och hållbar IT

Axians satsning på molnlösningar och hybrid IT är ett stort steg mot en effektivare och mer miljövänlig leverans av IT.

Axians-Hybrid-IT

Det nya IT-landskapets infrastruktur är hybrid

Axians förlänger sin egen IT-infrastruktur med Microsofts världsomspännande datacenter. Det ger oss fördelen att vi kan låta våra kunders krav – regulatoriska, tekniska eller ekonomiska – styra var våra tjänster faktiskt produceras.

Axians-Telecom-Drift

Vi förbättrar kommunikationen!

Vi är specialiserade inom utvecklingen av telefoni och erbjuder olika lösningar till både fasta och mobila nät för såväl operatörer som leverantörer av utrustning samt kommuner.Nyckeltal

600

Totalt är vi 600 anställda inom Axians i Sverige.

10

Vi har tio kontor runt om i Sverige och Danmark.

700

Axians i Norden omsätter närmare 700 Mkr.

Nyckeltal

600

Totalt är vi 600 anställda inom Axians i Sverige.

Nyckeltal

10

Vi har tio kontor runt om i Sverige och Danmark.

Nyckeltal

700

Axians i Norden omsätter närmare 700 Mkr.

Axians-Miljo

Grön och hållbar IT

Axians satsning på molnlösningar och hybrid IT är ett stort steg mot en effektivare och mer miljövänlig leverans av IT.Axians-ICT

Utmaningen är inte längre att göra all information tillgänglig. Utmaningen är att förvandla all tillgänglig information till användbar kunskap. I den världen är och förblir kommunikation nyckelordet.