Industrisektorns roll i den hållbara globala ekonomin

Industrisektorn står inte bara för en betydande del av den globala arbetsstyrkan utan är även en nyckelaktör i strävan efter hållbarhet. För att navigera i en konkurrensutsatt marknad utforskar företag inom industrin kontinuerligt innovativa arbetsmetoder. Teknologiska framsteg erbjuder nu möjligheter att finjustera processer, vilket leder till förbättrad produktivitet och ökade intäkter, samtidigt som man bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Industrisektorn 4.0: Den digitala framtiden

Med hjälp av kraftfulla digitala verktyg och datainsikter kan vi hjälpa företag att förenkla komplexiteten i deras teknikanpassning. Axians gör det möjligt för företag att nå nästa steg på den digitala transformationsresan.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Fredrik Karlsson
Sales Executive
fredrik.karlsson@axians.com
+46 (0)73 870 41 49

Vi är en del av VINCI Energies stora nätverk där vi smidigt kan samarbeta med kollegor på andra bolag inom koncernen.

Genom att kombinera Axians IT-expertis med Actemiums operativa teknik (OT) kan vi hjälpa företag att skapa verkligt värde på ett unikt sätt.

Så kan Axians hjälpa industrisektorn

På en lokal såväl som global skala

Vår lokala kapacitet och internationella räckvidd gör oss till en pålitlig partner för företag som hanterar internationella  projekt och infrastrukturer. Vår IT-expertis och våra lösningar – som inkluderar IT-säkerhet, IT- och telekominfrastrukturer, företagsnätverk, digitala arbetsytor, moln- och datacenterinfrastrukturer, företagsappar och dataanalys – innebär att du kan förbättra produktiviteten och den industriella ekonomin samtidigt som din data skapar verkligt värde för ditt företag. 

Transformational Industrial Technologies

Axians fungerar som en strategisk partner och en viktig länk för företag som vill omvandla sin industriproduktion samt leveranskedja. Vi hjälper företag med en mängd nyckelteknologier som exempelvis autonoma robotar, simulering, systemintegration, IoT, industriell IT-säkerhet, molnlösningar, additiv tillverkning, augmented reality och big data.

Heltäckande expertis

Med hjälp av operativ teknik och viktiga IT-lösningar erbjuder Axians ett unikt tillvägagångssätt för att hjälpa kunder skapa verkligt värde. Med en kombination av industriell IT-säkerhet, rådgivning, dataanalys och förebyggande tjänster hjälper vi er nå era mål. 

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.