Tillgänglighetsförklaring

VINCI Energies har åtagit sig att tillgängliggöra sin webbplats axians.se i enlighet med artikel 47 i lag nr 20005-102 av den 11 februari 2005.

Strategin och åtgärderna för detta ändamål är under utveckling och kommer att resultera i offentliggörandet av en flerårsplan kompletterad med en handlingsplan för innevarande år.

Status för efterlevnad

Fram tills nu uppfyller www.axians.se inte det allmänna riktmärket för förbättring av tillgängligheten.

Testresultat

En efterlevnadsrevision pågår, vars resultat kommer att offentliggöras på denna sida.

Innehåll som inte är åtkomligt

Är under process för identifiering

Upprättande av denna tillgänglighetsförklaring

Denna förklaring utfärdades den 01/01/2021. Teknik som används för att skapa webbplatsen:

 • HTML5
 • CSS
 • JavaScript
 • CMS WordPress

Återkoppling och kontakt

Om du inte kan komma åt innehåll eller en tjänst kan du kontakta webbplatsansvarig för att bli hänvisad till ett tillgängligt alternativ eller för att erhålla innehållet i ett annat format, se kontaktformulär nedan.

Rättsmedel

Denna procedur ska användas i följande fall:

Du har till webbplatsansvarig rapporterat ett tillgänglighetsproblem som hindrar dig från att komma åt innehåll eller någon av portaltjänsterna och du har inte fått något tillfredsställande svar.

 • Kontakta justitieombudsmannen

 • Skicka ett brev per post (gratis, frimärke behövs ej)
  Défenseur des droits
  Libre réponse 71120 75342
  Paris Cedex 07
  Frankrike

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Kontakta oss nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.