GreenEdge automatiserar datainsamling och rapportering av växthusgasutsläpp för företag och tillhandahåller ett system för realtidsuppföljning av miljöavtryck för företag som vill minska sin klimatpåverkan.

 • Automatiserad datainsamling

  Data samlas in automatiskt genom API-integrationer eller realtidsdata som samlas in från sensorer.

 • Visualisera CO2

  Att mäta koldioxidutsläpp skapar medvetenhet och medvetenhet skapar motivation.

 • Global standard

  GreenEdge använder Greenhouse Gas Protocol som grund för strukturering av koldioxidutsläpp och rapportering.

Se vårt seminarium i samarbete med Intel® för att lära dig mer om GreenEdge!

GreenEdge erbjuder hela paketet

Upptäck GreenEdge, din kompletta lösning för en grönare framtid! Vi erbjuder en omfattande paketlösning som täcker allt från automatiserad datainsamling till avancerade CO2-beräkningar och molnbaserade verktyg för övervakning och visualisering.

 • Automatiserad datainsamling

  Automatiserad datainsamling

  • Electricity
  • Heating
  • Transportation
  • Fuel & Energy
  • Waste
  • Water
 • Behandling och data

  Behandling och data

  • CO2e beräkningar
  • Molnlösning
  • CO2e Export
  • GHG-protokoll
 • Instrumentpanel

  Instrumentpanel

  • Monitorering
  • Visualisering
  • Handlingsplaner
  • Rapportering
  • Engagemang
  • Insikt
  • Budgetering

Varför GreenEdge?

 • Automatiserad insamling av data

  Den verkliga utmaningen är att samla in data från alla källor, vilket vi anser bör vara automatiserat, live, tillförlitligt och öppet för alla källor.

 • Organisatoriskt tillvägagångssätt

  Applikationen är utformad för att vara flexibel oavsett företagets organisationsstruktur. Data samlas in på den lägsta nivån i organisationen och tillhandahåller aggregerad data för hela företagets ledningsstruktur.

 • Byggd för förändring

  Portalen är byggd för att kunna anpassas och uppdateras kontinuerligt med nya indikatorer eller funktioner för att uppfylla framtida krav.

 • Aggregerad data

  För att mäta vår globala miljöpåverkan måste vi sammanställa data från olika källor som kan vara externa partners (via API) eller lokala sensorer (via IoT-lösningar).

 • Miljöbudget

  Cheferna får stöd i att ta fram sin handlingsplan för miljöbudgeten och kan enkelt följa utvecklingen av åtgärderna under hela året.

 • Skalbarhet

  GreenEdge är en flexibel och skalbar lösning som är förberedd för att möta kraven från såväl stora som medelstora företag.

Såhär funkar det

Data samlas in genom anslutning till sensorer, automatisk hämtning från interna eller externa datakällor eller till och med genom applikationer som tillhandahålls av leverantören. Vi tillhandahåller installationstjänster med klämbara sensorer som är enkla att installera för att öka datainsamlingen. Med tillgängliga förbrukningsmått kan vi omvandla dina data till koldioxidekvivalenter (CO2-ekvivalenter).

 • 1

  Minska det manuella arbetet genom att samla in data via API-integrationer och realtidsdata genom att ansluta till mätare eller sensorer på plats.
 • 2

  Kontinuerligt uppdaterade utsläpp visualiseras i instrumentpanelen, så att du alltid har aktuella och uppdaterade data om CO2-ekvivalenter när du behöver dem.
 • 3

  Sätt upp en miljöbudget, specificera aktiviteter för att nå dina miljömål och följ upp dina framsteg.
 • 4

  Visa exakta och korrekta data för olika roller, genom aggregering av data på organisatoriska nivåer – förenklar processen att analysera data.

GreenEdge is developed and managed by AXIANS IoT Operations, experts of sensors- & cloud-visualisation.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Kontakta oss nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.