Energisektorns respons på växande miljöutmaningar

Med ökande miljöbekymmer ligger trycket på energisektorn att omvandla sig och anamma förnybara energikällor. Dessa grönare alternativ, som sol- och vindenergi, har sina unika utmaningar eftersom de är beroende av varierande miljöförhållanden. Denna beroendefaktor kan göra energiproduktionen både utmanande och till en del oförutsägbar.

Anpassningsförmåga: Nyckeln till framgång i energisektorns skiftande landskap

I en värld där energibehoven ständigt förändras, står energiföretag inför pressen att inte bara leverera pålitliga tjänster utan också att flexibelt anpassa dessa tjänster till kundernas växande och skiftande krav.

 

Vill du veta mer?
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal!

Fredrik Karlsson
Sales Executive
fredrik.karlsson@axians.com
+46 (0)73 870 41 49

Axians hjälper företag att uppnå energimål

Vi förser energiföretag med en ICT-infrastruktur så att de på ett säkert sätt kan ha kontroll över hela värdekedjan. Alltifrån energiproduktion och konsumtion till vidtagandet av åtgärder i realtid.

Så här kan Axians hjälpa energisektorn

Privata och mobila radionätverk

För kritisk kommunikation som kräver mobilitet kan Axians erbjuda privata mobilradionätverk. Våra lösningar skapar en tillförlitlig och mobil infrastruktur inom energisektorn. Vi vet att ICT-säkerhet är av enormt stor vikt.  Därför uppfyller alla våra lösningar  IT OT’s krav på internetsäkerhet.

Skydda the grid mot cyberattacker

Vid användandet av the grid medföljer även vissa säkerhetshot. Energiföretag behöver säkerställa att alla delar av nätet är anslutna och att IT och OT är integrerade. Internetsäkerhet är avgörande för dagens nätoperatör.

IP MPLS för transformatorstationer

Aktivera ett pålitligt nätverk för både kritiska och alldagliga tjänster med Axians multiservicenätverk för IP MPLS. Vi hjälper er med det växande behovet av effektiv datakommunikation mellan transformatorstationer.

Registrera de material som används och tiden som spenderas på jobbet

Axians kapacietsprogramvara för underhållsplanering hjälper fälttekniker att registrera de material som används och den tid som spenderas på jobbet. Integration med backoffice och ERP-system gör att planeringen av framtida projekt effektiviseras med noggranna analysverktyg.

Håll koll på era digitala arbetsytor

Våra tjänster för digitala arbetsytor förser kontrollcenter med smarta verktyg som effektiviserar hanteringen av audiovisuell kommunikation och ger företaget mer kontroll över digitalt arbete. 

BUNDLINGSTJÄNSTER OCH UTVECKLINGEN AV ENERGIFÖRETAGSMODELLEN

Att omfamna energiföretagens föränderliga roll

Förutom att stödja nuvarande behov arbetar vi även med energiföretag som vill diversifiera sin roll i samhället och erbjuda transporttjänster med hjälp av deras befintliga telekomnät.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.