Våra värderingar sätter grunden för en kultur och affärsmodell som definierar Axians. Ansvar, tillit, entreprenörskap, solidaritet och autonomi utgör vårt DNA och genomsyrar vårt dagliga arbete. De är inspirationen för bland annat vårt engagemang att bidra till en renare planet och stötta våra medmänniskor.

Axians sätter mångfald före enfald. Vi är övertygade om att mångfald leder till  mer innovation och därmed bättre lösningar. Vi välkomnar varje individs unika erfarenheter och perspektiv och strävar efter att skapa en arbetskultur som är öppen, inkluderande och respekterar olikheter. Vi är övertygade om att en inkluderande kultur är grunden för en framgångsrik och hållbar framtid, och vi är stolta över att vara en del av denna viktiga resa. Kika gärna nedan på några av de initiativ vi tagit för mer mångfald och inkludering.

#AxiansOmfamnarMångfald

Vi rekryterar för mångfald

Genom att använda vägledande tester i vår rekryteringsprocess säkerställer vi en icke-diskriminerande rekrytering. Oavsett vem du är så är det fina färdigheter och kunskap vi vill inkludera i vår organisation. Det tror vi är rättvist och öppnar upp för mångfald.

Anpassade arbetsarrangemang

Vi strävar efter att erbjuda flexibla arbetsarrangemang för att stödja medarbetare med olika behov och förutsättningar. Det kan vara arbetstidsflexibilitet, distansarbete eller andra anpassningar som främjar en balans mellan arbete och privatliv.

Inkluderande kommunikation

Vi strävar efter att skapa en miljö där man känner sig sedd och hörd. Därför jobbar vi aktivt med vår kommunikation för att främja ett inkluderande språk.

Axians Energy club

Med Axians Energy Club har vi aktiviteter som främjar välmående och hälsa. Oavsett förutsättningar kan alla vara med. Vi har föreläsningar om välmående, tränar motion och klättrar, för att nämna några exempel. Alla medarbetare får ge förslag till aktiviteter som vi genomför.

Mångfald i ledarskapet

På Axians AB har vi en ledningsgrupp som består av över 60% kvinnor. Vi strävar efter att ha en varierad sammansättning av ledare och chefer genom hela vår organisation.

Långsiktig hållbarhet

Vi betraktar mångfald och inkludering som en resa utan slutdestination och vi vill vara i framkant inom detta i IT-branschen.

Prioritera mångfald

Vi är övertygade om att en inkluderande kultur leder till ökad mångfald. Mångfald speglas i vårt samhälle och det präglar även oss. Detta är en del av Axians värdegrund.

&Frankly

Vi värdesätter åsikter och vill driva engagemang. Via &Frankly ställer vi frågor till våra medarbetare för att få en djupare förståelse över deras välmående. Den feedbacken är ovärderlig då det hjälper oss att skapa en ännu bättre arbetsplats för alla.

Aktivitetsklubbar med våra medarbetare

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ta initiativ som stärker gränsöverskridande gemenskap utanför arbetet. Några av klubbarna innefattar golf eller längdskidåkning där vi får energi och delar glädje tillsammans.

Gemenskap genom nätverk

Vi tror på gemenskap och samarbete. Som medarbetare hos oss har du möjlighet att vara en del av internationella-, kvinno- eller chefsnätverk. För att främja kunskapsutbyte och inspirera varandra.

Medlem i Diversity Charter Sweden

Vi är en stolt medlem i Diversity Charter Sweden som är en ideell organisation som främjar mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Som medlemsorganisation får vi ett kunskapsutbyte med övriga medlemmar för att säkerställa ett ständigt lärande.

Axians Safety week

Våra medarbetare är Axians största tillgång. Medarbetares säkerhet och hälsa går alltid först – dygnet runt och året om. En vecka om året är dedikerad till föreläsningar och aktiviter som belyser vikten av just säkerhet och hälsa. Det är IT & telekom med omtanke.

Axians är en organisation med mångfald

Axians omfamnar mångfald och består av olikheter. Det gör oss starkare och bättre.

Axians värderingar och företagskultur

Ansvar

Ansvarstagande på samtliga nivåer

Alla medarbetare är ansvariga för sina projekt, aktiviteter och uppgifter. Oavsett vilken position du har så är det detta ansvar som bygger din och dina kollegors framgång.

Tillit

Vi räknar med varandra

Vi väljer att arbeta i förtroende för varandra. Tillit är något som ges, förtjänas, belönas och gör det möjligt för människor att arbeta tillsammans i vetskapen om att de kan räkna med varandra.

Entreprenörskap

Vi drivs av våra anställda

Vi drivs av våra medarbetares förmåga att ta initiativ, utvärdera risker och söka framgång. Det är gnistorna i varje individs entreprenörskap som tänder elden i organisationen.

Solidaritet

Kunskap, aktiviteter och resurser delas inom gruppen

Vi är en organisation byggd av människor. Men också en organisation som vill bygga människor. Kunskap, aktiviteter, kapital och energi delas mellan oss. Det gör att vi blir starkare tillsammans än vad vi någonsin skulle kunna vara på egen hand.

Autonomi

Frihet att ta egna initiativ

Vi låter våra talanger styra sin energi själva. Hos oss har du frihet att ta egna initiativ och skapa egna strategier tillsammans med ditt team. Det gör oss snabbare och mer kreativa.

Kontakta oss!

Har du ett projekt? En fråga? Är du intresserad av våra lösningar? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.