Axians-Om-oss

Arbetet är inte en plats

Med tjänsten Managed Mobility vill vi hjälpa våra kunder att bli mer produktiva alldeles oavsett vilken  enhet som används eller vilken plats de befinner sig på.

Axians-Workplace

ServiceNow – digitalisering och automatisering av era affärsprocesser

Vi på Axians använder ServiceNow som plattform för att digitalisera våra egna och våra kunders affärsprocesser.

axians-bild-1-1600×400

Axians klienthantering

Axians kan med sin kvalitetssäkrade driftorganisation och sina certifierade och erfarna experter ta ett helhetsgrepp om er IT-miljö med allt från drift till förslag på förbättringar.Våra mobilitetstjänster för ökad produktivitet

Med våra mobilitetstjänster vill vi hjälpa våra kunder att bli mer produktiva alldeles oavsett vilken enhet som används eller vilken plats de befinner sig på. Det är molntjänster som driver merparten av den utveckling som sker på mobilitetsmarknaden. Vi har byggt en tjänst som är baserad på Microsoft Enterprise Mobility Suite för att vi anser att Microsoft har den bästa positionen för att leverera mobilitet och produktivitet. Både nu och i framtiden! Microsofts strategi att tillgängliggöra Office i Apple -och Androidprodukter har förändrat marknaden från grunden. Managed Mobility är en tjänst som kan avropas som enskild tjänst eller som en del av Axians övriga arbetsplatstjänster som även täcker in datorer. Vi tror att framtiden ligger i en samlad hantering av enheter oavsett formfaktor och operativsystem. Axians satsar stenhårt för att ta en heltäckande position när det gäller att tillhandahålla affärstöd och hantering för båda fasta och mobila arbetsplatser.Våra tjänster inom Mobility: