Vi på Axians vill dela med oss av varför våra medarbetare vill vara en del av vårt team!  Vi är stolta över att skapa en arbetsmiljö där välbefinnande och karriärutveckling står i fokus. För att ge er en inblick i vår vardag, har vi samlat berättelser från våra medarbetare om deras upplevelser och vad som gör Axians till en bra plats att arbeta på. Andrea berättar om hennes upplevelse  som ServiceNow Developer på Axians.

Vi på Axians vill dela med oss av varför våra medarbetare vill vara en del av vårt team!  Vi är stolta över att skapa en arbetsmiljö där välbefinnande och karriärutveckling står i fokus. För att ge er en inblick i vår vardag, har vi samlat berättelser från våra medarbetare om deras upplevelser och vad som gör Axians till en bra plats att arbeta på. Andrea berättar om hennes upplevelse  som ServiceNow Developer på Axians.

 

 

Ta del av intervjun med Andrea!

Hur upplever du att Axians arbetar för att säkerställa en god balans mellan arbete och fritid?

Jag upplever att det finns en stark tillit och frihet under ansvar på Axians. Man är väldigt mån om att inte skapa ohälsosam stress och arbetar aktivt för att främja en hälsosam arbetsmiljö. Konsulter uppmuntras att utvecklas utan att det finns någon prestige i att jobba för mycket. Om jag känner mig jättestressad på jobbet så påverkar det även mitt privatliv negativt. Balansen mellan arbete och fritid är därför jätteviktig för mig, och här tycker jag att Axians stödjer en hållbar utveckling.

 

Kan du dela med dig av några exempel på specifika åtgärder eller initiativ som Axians har implementerat för att främja en hälsosam arbetsmiljö och en god balans mellan arbete och privatliv för dig och ditt team?

För mig personligen bidrar det mycket till en bra balans mellan privatliv och arbetsliv att jag alltid känner att jag har hela teamet bakom mig. Det ansvaret tar jag också för andra, vilket är en stor anledning till att jag vill jobba på Axians. Vi har organiserade sessioner efter jobbet där vi kan dela kunskap, men framför allt hjälper vi varandra i vardagen och flaggar enkelt uppåt om någon behöver stöd. Bra ledarskap är avgörande, och trots att vi har vuxit mycket den senaste tiden ser min chef fortfarande mig och mina individuella behov.

 

Hur ser du på betydelsen av en god balans mellan arbete och privatliv för produktiviteten och trivseln inom ServiceNow-teamet? Har du märkt några specifika positiva effekter av detta i ditt dagliga arbete?

Jag känner att om jag har en bra balans mellan arbete och privatliv så är jag en bättre kollega. Att hjälpa varandra fungerar mycket bättre när man har möjlighet till återhämtning i sitt privatliv. Det tror jag gäller för alla. Dessutom skapar det en gemenskap som gör att vi inte bara är kollegor, utan även vänner som stöttar varandra även utanför arbetet. Det tycker jag är jätteviktigt och jag tror inte att vi skulle kunna upprätthålla denna fina miljö utan en bra balans. Betydelsen av en god balans är därför enormt viktig. När man mår bra sprider man också energi till sina kollegor, vilket bidrar till att andra också mår bra.

 

Vad anser du är de viktigaste faktorerna för att upprätthålla en god balans mellan arbete och privatliv inom ServiceNow-teamet eller på Axians som bolag?

Tillit och stöd är de viktigaste faktorerna. Att känna förtroende för att jag gör ett bra jobb och levererar det jag ska är grundläggande. Stödet inom teamet och den starka gemenskapen spelar också en stor roll. Även när man är ute hos kunder känner man sig som en del av teamet tack vare att vi enkelt kan prata och hjälpa varandra genom olika kommunikationskanaler. Det bidrar till en stark samhörighet oavsett vart man jobbar ifrån. På kontoret kan man fråga vem som helst, och när man är ute hos en kund är chatten ett ovärderligt verktyg. Dessutom har vi stor kompetens inom områden som cybersäkerhet på Axians, vilket gör att vi kan samarbeta över avdelningsgränser och dra nytta av varandras kunskaper i vårt eget arbete.