Vi är otroligt glada över vårt förnyade certifikat för ISO 14001 som handlar om miljöledning. För att en organisation ska få ett ISO 14001-certifikat krävs följande: -Organisationen har eller skapar ett ledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015. -Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet Systemet är beskrivet och underhålls löpande -Att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan