Ett webinar om effektiv riskhantering

Varmt välkommen till Axians och Rapid7’s exklusiva webinarserie om risker och säkerhet – en möjlighet att fördjupa din förståelse för de centrala aspekterna inom dagens komplexa digitala landskap. För i takt med den ökande frekvensen av cyberattacker och intrång är det av största vikt att kunna navigera och hantera risker på olika nivåer. I detta första webinar kommer fokuset att vara på riskhantering. Ni kommer att få värdefulla tips med konkreta exempel för hur ni kan mäta, hantera och minska IT-risker på olika nivåer i er verksamhet.

Agenda

  • Mätning av Risk: Få insikt i de bästa metoderna för att kvantifiera risk och identifiera potentiella sårbarheter inom er IT-infrastruktur.
  • Taktisk och Operativ Hantering: Lär dig strategier för att effektivt arbeta med risk på både taktisk och operativ nivå. Utforska konkreta fallstudier och bästa praxis.
  • Resultatutvärdering: Upptäck hur du utvärderar och mäter framgången av dina insatser för riskreducering. Få verktyg för att följa upp och säkerställa att er verksamhet blir starkare och mer säkert.

Våra talare kommer att dela med sig av konkreta strategier och praktiska verktyg för att hjälpa dig stärka din organisations IT-säkerhet. Anmäl dig redan idag och ta del av värdefull kunskap. Givetvis ges möjlighet till att ställa frågor.

  • Datum: Torsdag, 14 mars 2024
  • Tid: 10:00 – 10:40 CET
  • Var: Online
Affärsområdesansvarig, Security Operations – Axians

Natali Velozo

Är ansvarig för Axians Security Operation Center och har 16 års erfarenhet av IT och IoT. Hon har tidigare varit utvecklingschef över säkerheten av IoT-applikationer och har en lång erfarenhet av automatiseringsprocesser och sårbarhetshantering.

Guest speaker: Sales Engineer – Rapid7

Axel Palmqvist

Axel Palmqvist har under stor del av sin karriär fokuserat på riskhantering vilket har gjort honom till en eftertraktad expert inom området. Axel är skicklig på att identifiera och hantera digitala risker och kommer att dela med sig av konkreta strategier för riskminimering. Axel är inte bara en teknikmästare, utan också en engagerande talare som vet hur man fångar uppmärksamheten hos sin publik.

Vi ser fram emot att ha dig med oss!