Axians-Workplace

Arbetsplatstjänster för ökad produktivitet

Workplace är ett nytt affärsområde inom arbetsplatstjänster som har skapats för att möta trenderna på ökad mobilitet.

Axians-Cloud

Hantering av IT-enheter

Axians kan med sin kvalitetssäkrade driftorganisation och sina certifierade och erfarna experter ta ett helhetsgrepp om er IT-miljö med allt från drift till förslag på förbättringar.

Axians-Om-oss

Arbetet är inte en plats

Vi hjälper våra kunder att bli mer produktiva alldeles oavsett vilken  enhet som används eller vilken plats de befinner sig på.Hantering av klienter och mobila enheter

Kravet att kunna vara produktiv oavsett om du befinner dig på kontoret eller på resande fot har ökat dramatiskt under de senaste åren. Många företag upplever idag stora utmaningar när affärsstöd skall vara tillgängliga för deras anställda även utanför kontorets säkra nätverk. Dagens användare vill använda surfplattor och smartphones på samma sätt som de använder sin laptop för klienthantering. Marknadsutbudet av enheter ökar explosionsartat och det innebär att det blir allt svårare för företag att bibehålla kontrollen. Marknadsutvecklingen medför också att redan avancerade stödsystem och relaterade processer behöver utvecklas och anpassas för att skydda immateriella tillgångar.

 

Axians IT-arbetsplatserbjudande kan levereras on-prem, i molnet eller i en hybridlösning där vi med hjälp av Microsoftteknologi – Microsoft Enterprise Mobility Suite och SCCM – samt smarta processer, erbjuda ett helhetsåtagande för klienthantering, anpassat efter ert företags storlek och behov. Vår filosofi är att leverera en förstklassig enhetshantering som både är säker för företag och effektiv för användarna. Vi har en stark slutanvändarsupport som du kan kontakta genom vår marknadsledande självserviceportal och genom Axians Servicedesk som har bred kompetens och stor erfarenhet från användarnära tjänster.

Vi tillhandahåller tre standardiserade paketeringar för att möta olika krav och behov inom området IT-arbetsplats: Start, Smart och 360.

 Läs om våra tre paketeringar inom Axians IT-arbetsplatstjänster: