Vad innebär automation?

Automation är kärnan i mycket av det Axians gör och en absolut nödvändighet för att kunna leverera stabil, säker och kostnadseffektiva IT-lösningar. Automation sker i alla led: som en del av Axians tjänster, för att automatisera våra egna plattformar och för att effektivisera de Iösningar som våra kunder implementerar på våra plattformar och tjänster.

IT-automatisering ger betydande fördelar både vad gäller säkerhet och stabilitet. Säkerhetsmässigt bidrar automatisering med att minska risken för mänskliga fel, vilket är en vanlig orsak till säkerhetsintrång. Till exempel kan automatisk säkerhetsövervakning och incidentrespons snabbt upptäcka och reagera på potentiella hot, vilket minskar sannolikheten för en framgångsrik attack.

Automatisering kan också hjälpa till att säkerställa att säkerhetspolicyer tillämpas konsekvent och korrekt i alla system och nätverk.

När det gäller stabilitet kan automatisering hjälpa till att säkerställa att system och nätverk körs med optimal prestanda och tillgänglighet. Automatiserad övervakning och svar kan snabbt upptäcka och lösa problem, vilket minskar nedtid och minimerar effekten av eventuella problem.

Automatiserade system hjälper också till att säkerställa att programuppdateringar och patchar tillämpas i tid och konsekvent, vilket minskar risken för sårbarheter.

 

Automation av nätverk och datacenter

Automatiserade och mjukvarudefinierade nätverk ger många fördelar, inklusive förbättrad nätverksprestanda och tillgänglighet, ökad flexibilitet och minskade driftskostnader. Med möjligheten att programmatiskt kunna konfigurera och styra nätverksenheter, gör Axians helautomatiserade datacenter det möjligt för Axians administratörer att snabbt och enkelt, dygnet runt, årets alla dagar, reagera på förändringar i nätverkstrafik och efterfrågan.

Automatisering kan också hjälpa till att säkerställa att nätverkskonfigurationer är konsekventa och överensstämmer med säkerhetspolicyer. Automation av nätverk och datacenter möjliggör också bättre synlighet och insikter kopplat till nätverksprestanda, vilket möjliggör proaktiv problemlösning.

"Säkerhetsmässigt bidrar automatisering med att minska risken för mänskliga fel, vilket är en vanlig orsak till säkerhetsintrång"

Automatiserad serverdistribution

Automatiserad serverdistribution är en process där servrar på Axians plattform automatiskt konfigureras och distribueras med hjälp av Axians kundportal. Detta möjliggör snabbare och mer konsekvent driftsättning av servrar, vilket minskar risken för fel. Det gör också skalning och uppdatering av servermiljöer effektivare, vilket sparar tid och resurser. Dessutom förbättrar automatiserad serverdistribution säkerheten genom att se till att servrarna alltid är konfigurerade med de senaste funktions- och säkerhetsuppdateringarna.

Kontakta oss