Axians-Analys

Våra Trusted Advisors hjälper er rätt

Våra Trusted Advisors ansvarar för att säkerställa att vi gemensamt fattar rätt beslut, väljer rätt lösningar och optimerar förhållandet mellan kostnad och affärsnytta

axians-bild-2-1600x400_spegelvand

Våra konsulter är experter på IT- och systemarkitektur

Axians år arkitektur kännetecknas ofta av smart problemlösning, moderna teknologier, hög kostnadseffektivitet och förvaltningsbar ordning och reda.Våra expertrådgivare hjälper dig från beslutsunderlag till CIO-stöd

Hela världen digitaliseras och när förändringstakten och innovationsbehovet ökar förändras IT-avdelningens roll på företaget: från att vara ett verksamhetsstöd till att vara djupt integrerad i kärnaffären. Vi är ödmjuka inför att alla verksamheter är unika och att det krävs god förståelse av våra kunders affär för att kunna tillföra rätt tekniska lösningar.

En Trusted Advisor på Axians befinner sig i gränslandet mellan verksamhet och teknologi och har djup kunskap inom sitt expertisområde. Det gör att du som beslutsfattare kan känna dig trygg med att de lösningar som tas fram optimerar förhållandet mellan kostnad och affärsnytta.

Våra Trusted Advisors täcker ett flertal områden men primärt verkar vi inom följande:

Nya dataskyddsförordningen (GDPR), Microsoft Office 365, Business Productivity, Microsoft Azure Platform, Omvärldsbevakning, Digitalisering, Identitetshantering och Säkerhet.Våra Trusted Advisory-tjänster: