Projekt som skapar förändring i världen

The Hive är dels en utställning som visar våra miljöinnovationer, men även en digital idéhub och en process som förvandlar idéer till hållbara projekt. Med The Hive-initiativet tar vi de bästa principerna från affärs-, teknik- och programvarudesign och lägger till ett koldioxidneutralitetsperspektiv. Dessa projekt är med och skapar verklig förändring i världen, det gillar vi. 

Hittills har vi hunnit med ett flertal projekt:

  • Digitala workshops för att sänka koldioxid
  • Fysiska och mobila utställningar
  • Utbildning av personal och personaltävling för att hitta ett träffsäkert namn
  • Införandet av partnerskap
  • Lansering av en digital idéplattform för att ta tillvara på idéer och lösningar som kommer att göra gott för vår planet under de kommande 10 åren.

Vårt koldioxidavtryck minskar

Idag visar The Hive-utställningen realiserade och kommersiella innovationer som exempelvis vägar som laddar din elbil, IoT-styrd energihantering och en solplanelslösning som ger energi till själva utställningen. Faktum är att hela utställningen har överskridit målet om att vara koldioxidneutralt; vi minskar alltså vårt koldioxidavtryck genom utställningens existens. 

If at first you don’t succeed, try, try again

För att sänka vår koldioxidpåverkan fram till 2030 är vi övertygade om att vi måste våga testa och prova nya saker i så stor utsträckning som möjligt. Faktum är att hela detta initiativ handlar om att testa sig fram; testa nya idéer, testa nya vinklar på gamla idéer, testa samarbetsupplägg mellan människor och testa ny teknik.

The Hive har blivit vad vi planerade att bygga i början av 2020 – En innovation som genererar egna innovationer som är bra för både planeten och vår verksamhet.