Axians produkt GreenEdge använder Greenhouse Gas Protocol som grund för sina utsläppsberäkningar och rapportering. Det säkerställer att utsläppsdata som tillhandahålls är tillförlitliga, korrekta och överensstämmande med internationella standarder. Genom att utnyttja GHG-protokollet hjälper GreenEdge organisationer att identifiera områden där de kan minska sina utsläpp, sätta upp mål för utsläppsminskningar och mäta sina framsteg.

Christoffer Jacobsson förklarar vad Greenhouse Gas Protocol är och hur det genom GreenEdge hjälper företag att minska sina koldioxidutsläpp.

Axians produkt GreenEdge använder Greenhouse Gas Protocol som grund för sina utsläppsberäkningar och rapportering. Det säkerställer att utsläppsdata som tillhandahålls är tillförlitliga, korrekta och överensstämmande med internationella standarder. Genom att utnyttja GHG-protokollet hjälper GreenEdge organisationer att identifiera områden där de kan minska sina utsläpp, sätta upp mål för utsläppsminskningar och mäta sina framsteg.

Greenhouse Gas Protocol (GHG) är ett internationellt redovisningsverktyg som hjälper företag att kvantifiera, kategorisera och hantera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollet tillhandahåller standarder och riktlinjer för organisationer att mäta och rapportera sina utsläpp på ett konsekvent och transparent sätt.

Genom att följa GHG-protokollet kan organisationer få en bättre förståelse för sina utsläpp och identifiera områden där de kan minska sin påverkan. Det gör det möjligt för organisationer att jämföra sina utsläppsresultat mot branschriktmärken, sätta minskningsmål och mäta framsteg över tid.

GreenEdge hjälper organisationer att:

  • identifiera områden där de kan minska sina utsläpp
  • sätta upp mål för utsläppsminskningar
  • följa sina framsteg mot de satta målen

Det tillhandahåller realtidsdata om utsläpp och energianvändning, vilket gör att organisationer kan fatta välgrundade beslut om sin energiförbrukning och identifiera områden för förbättringar.

Sammantaget är GHG-protokollet ett viktigt verktyg för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser. GreenEdge tillhandahåller en kraftfull lösning som använder protokollet som grund för att hjälpa organisationer att minska sin miljöpåverkan.

Anslut till de många organisationer som redan har sett framgångar med att minska sitt koldioxidavtryck med hjälp av GreenEdge. Låt oss stötta er i ert arbete att minska era koldioxidutsläpp för en hållbar framtid.

 

Vill du veta mer om GreenEdge?