Varför behövs dessa system? I takt med att verksamheter expanderar, globaliseras och blir mer komplexa, växer även behovet av att strukturera, mäta och visualisera den alltmer intrikata verklighet vi måste hantera. Inga system kan fungera optimalt på egen hand. Vi behöver både människor och system för att utveckla, implementera och förvalta våra processer.

Genom ett ärendehanteringssystem underlättas både utförandet och säkerställandet av processer. En effektiv process i kombination med ett väl fungerande verktyg ger bäst resultat.

Varför ska man överväga ett nytt system?

Innan man överväger att byta system är det viktigt att ställa sig frågan varför. Behövs verkligen ett nytt system? Är det processen eller verktyget som behöver justeras? Finns det möjlighet att anpassa det befintliga verktyget efter önskade processer? Ekonomiska överväganden och behovet av kunskap är också avgörande faktorer.

Processmognad och nulägesanalys

Innan man överväger att implementera ett nytt system är det avgörande att bedöma processmognaden. Att ha en klar bild av nuläget är nödvändigt för att kunna implementera och dra nytta av processerna i ett nytt verktyg. Genom mätning av mognad kan man skapa en förbättringsplan och preciserade krav på ett nytt system.

Kartläggning av nuvarande användning

Det är viktigt att analysera hur verktyget används idag. Identifiera vad som fungerar bra och mindre bra. Ta med både positiva och negativa aspekter för att få en heltäckande bild. Kartlägg också hur ansvar och ägarskap för systemen hanteras idag.

Planering för framtiden

Efter att ha utvärderat nuläget är det dags att tänka på framtiden. Vilka framtida krav måste det nya verktyget stödja? Det kan inkludera behov som en avancerad servicedesk, självhjälpfunktioner, en omfattande CMDB och tydliga SLA- och SLT-hanteringsfunktioner.

Framtidsplanering inkluderar:

  • Skalbarhet för framtida tillväxt
  • Integration med externa partners
  • Hantering av tillväxt, ekonomi och geografisk expansion
  • Etablering av nya IT-tjänster och ITIL-processer
  • Kostnadsmodeller för IT-leverans
  • Mätning och uppföljning
  • Potentiella organisationsförändringar

Genom att ta hänsyn till dessa faktorer kan man säkerställa att man väljer rätt ärendehanteringssystem för framtiden.

Kontakta oss!

Vill du veta mer om våra expertområden? Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt.