Zero planned downtime är ett begrepp som innebär att det inte finns något behov av planerad nedtid på grund av underhåll eller annat periodiskt arbete som utförs på ett IT-system. Att uppnå detta innebär en del arbete och kräver att några förutsättningar är på plats. Det var exakt detta som Axians kund Kidbrooke ville uppnå. Axians bidrag till att få denna lösning på plats var avgörande för att genomförandet skulle bli framgångsrikt.