Att ha en välfungerande Change Enablement-process är avgörande för en högpresterande IT-organisation. Genom att fokusera på riskoptimering, samverkan med andra processer och anpassade ändringsmodeller kan vi hjälpa dig att uppnå högre tillgänglighet, färre oplanerade arbeten och fler lyckade ändringar. Lär dig mer om hur du kan förbättra ditt Change Management-arbete och skapa en kultur där ändringshantering är en självklarhet.

Vad karaktäriserar en högpresterande IT-organisation och Change Enablement?

Enligt Process Institute finns det tydliga karaktärsdrag hos högpresterande IT-organisationer kopplat till Change Enablement:

 • Hög tillgänglighet – Höga värden på Mean Time Between Failure (MTBF) och låga värden för Mean Time To Repair (MTTR).
 • Låg andel oplanerat arbete – Medel: 45% oplanerat arbete, Bäst i klassen: 5% oplanerat arbete.
 • Hög nivå av lyckade ändringar – Upp till 99% av alla ändringar definieras som lyckade införanden.
 • Fokus på arbetet tidigt i flödet – Investeringar i planering, test, paketering och implementering.
 • Ändringskultur – Det är självklart att alla arbetar med ändringshantering.

Riskoptimering är huvudsyftet med Change Enablement. Att stoppa alla ändringar och ta bort all risk är inte riskoptimering. Vi behöver balansera risken med värdet ändringen förväntas ge.

Change Enablement lever i symbios med andra processer. Det är en del av ett större landskap av processer. Vi behöver ha ordning på alla våra ingående komponenter – tjänster, hårdvara, applikationer, integrationer, leverantörer, avtal, licenser och mer. Var uppmärksam så att ni inte skapar ”process-silos”.

Fyra fokusområden för ett modernt Change Enablement-arbete:

 • Flytta fokus till arbetet i flödet – Kvaliteten måste höjas under utvecklingen istället för i kontrollsteg (traditionell CAB) i slutet av processen.
 • ”One size doesn’t fit all” – Använd processmodeller för att illustrera olika värdeströmmar (processflöden).
 • Ändringsmodeller – Fördefiniera steg för att hantera specifika ändringar på ett överenskommet sätt. Supportverktyg säkerställer att det specifika flödet följs i praktiken.
  • Inkluderar åtgärder/instruktioner, kronologisk ordning, ansvar, ledtider, tröskelvärden och eskaleringsförfaranden.
 • Etablera ett delegerat beslutsflöde – Forumen kan bestå av en roll, en person eller en grupp människor. Beslutsnivån för godkännande bedöms utifrån typ, storlek, risk, kostnad och potentiell påverkan.

Kontakta oss!

Behöver ni stöd med alla eller delar av ovannämnda områden? Vi hjälper er gärna. Maila oss så tar vi kontakt med er snarast möjligt.