Kontrollera, mät och förebygg – möjligheterna med IoT är oändliga

En IoT-infrastruktur ser likadan ut oavsett bransch. Drifthanteringen är densamma oavsett om du verkar inom hälso- och sjukvården, industrin eller arbetar med att hitta nya och framtidssäkra energilösningar. Det alla infrastrukturer har gemensamt är att de behöver en en pålitlig IoT-lösning med en plattform som möjliggör förändringar.

 

Det krävs ett enhetshanteringslager som kan hantera tekniken utan att begränsa företagets innovationer.

En optimal IoT-lösning kan hantera den bakomliggande infrastrukturen och vara oberoende av kostnad och komplexitet. Denna typ av lösning är framtidssäker och växer i takt med företagets vision och strategi utan att kompromissa på säkerhet, teknik, hårdvara eller molnplattform.

En kostnadseffektiv IoT med enhetlig administration

År 2025 förutspås det finnas över 30 miljarder IoT-enheter. Organisationer riskerar dessvärre att förlora sina investeringar om de inte på ett enkelt sätt kan hantera och administrera sina IoT-enheter. Axians IoT Operations hjälper dig att hantera dessa utmaningar på ett kostnadseffektivt sätt. Med Axians blir kunden inte låst vid en specifik leverantör som saknar molnplattform och hårdvarulösningar.

Axians har lösningen – oavsett användningsområde

Med Axians plattform microServiceBus kan vi erbjuda våra kunder IoT-lösningar i världsklass. Vårt fokus är att lösa de utmaningar som IoT-branchen står inför.  Det handlar bland annat om fysisk och central säkerhet, läsning av alla typer av protokoll, användning av olika molnleverantörer, patchning på distans, enkel on-boarding på fältet och ström för administration av IoT-miljön.

IoT suger!

Som IoT-branchen ser ut idag är vi beredda att säga att den suger. Se vår video för att veta varför vi tycker som vi gör och hur vi utmanar silotänket och leverantörinlåsning i branchen. 

Drift av IoT-miljöer är vår specialitet

Med mångårig erfarenhet av IT-drift har vi både kunskapen och processerna som krävs för förvaltning och daglig drifthantering av kunders IoT-miljöer. Våra dokumenterade processer gör det enkelt för dig att vara beställare.

Vårt Dev-Ops team finns redo för dig när du vill genomföra en förändring med full spårbarhet. Du får även på förhand veta kostnaden för förändringen.

Kontakta oss!