Vi finns här dygnet runt, 365 dagar per år.

Tillgänglighet och säkerhet ligger till grund för alla våra tjänster. Med Axians som leverantör får du som kund ett säkert och stabilt system under dygnets alla timmar. Vi erbjuder driftstjänster som tillgodoser era systems alla behov, oavsett om de är kundunika eller mer generella.

Axians NOC är alltid bemannad och övervakar kundmiljöer dygnet runt. Detta för att du som kund istället ska kunna fokusera på er kärnverksamhet. Status kring bland annat tillgänglighet, konsumtion, kostnad och prestanda rapporteras kontinuerligt i vår mycket uppskattade samverkansmodell. Du som kund ska kunna känna dig trygg och alltid veta att miljöerna är säkra, tillgängliga och kostnadseffektiva.

Har ni applikationer unika för er verksamhet? Axians har ett väletablerat ramverk för applikationsdrift.

Vår spetskompetens inom databas säkerställer att dina system håller hög standard och säkerhet

Axians databastjänster är unika och högt värderade bland våra kunder. Axians experter inom databasdrift har ett tätt samarbete med dig som kund för att skapa verklig verksamhetsnytta. Med Axians ska du känna att databasmiljöerna alltid håller högsta möjliga säkerhetsnivå och enhetlighet.

Axians erbjuder

 • NOC

  Placerad på vårt huvudkontor i Solna. Bemannad dygnet runt, 365 dagar per år.

 • Serverdrift

  Övervakning, underhåll och drift av Windows- eller Linux-baserade servrar med tillhörande hårdvara.

 • Databasdrift

  Kvalificerad databasdrift av bland annat MS SQL, MySQL och Oracle.

 • Applikationsdrift

  Förvaltningstjänster för verksamhetskritiska applikationer, såsom Active Directory eller kundanpassade system.

 • Instruktionsbaserad applikationsdrift

  Drift av exempelvis egenutvecklade applikationer.

 • Remote Desktop & VDI

  Axians erbjuder moderna driftjänster för Remote Desktop- och VDI-lösningar.

Få tillgång till förstklassiga datacenter

Våra moderna driftslösningar utgår från våra datacenter och ligger i framkant när det gäller teknik. Tillgängligheten spelar en central roll, men en aspekt som är minst lika viktig är hanteringen av informationstillgångarna i våra kunders miljöer. Denna behöver vara pålitlig och säker. Axians är därför ISO 27001-certifierade för att säkerställa att våra kunder känner sig trygga.

Kontakta oss