Axians, TPO, och Epiroc samarbetar för att skapa säkra och smarta system för krävande underjordiska miljöer. Med en IP-baserad säkerhetslösning och realtidspositionering erbjuder vi en effektiv och kostnadseffektiv arbetsmiljö som maximerar produktivitet och säkerhet under jorden.

Samarbete mellan Axians, Epiroc & TPO

Under de senaste åren har ett samarbete mellan Axians, TPO och Epiroc* växt sig starkare. Ett samarbete som bygger på säkerhetstekniska system för krävande miljöer, där alla tre företagen bidrar med sin kompetens för att tillsammans kunna erbjuda marknadens mest säkra och smarta system. 

 

*Tidigare Mobilaris, Epiroc köpte Mobilaris 2021

 

Samarbetet började 2018 med ett uppdrag som innebar att bygga ett kommunikationssystem i en tunnel för Stockholm Vatten och avfall. Stockholm Vatten och avfall skulle bygga en 14 kilometer lång tunnel för att leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken.

Stockholm Vatten och avfall, som ligger i framkant när det kommer till arbetsmiljö och säkerhet, ställde som krav att ha en väldigt hög säkerhet baserad på uppkoppling i tunneln. Det utmanade anbudsgivarna, då standard vid tunnelbyggen är att man har koll på vem som är i tunneln men inte har krav på att veta var.

Samarbetet mellan Axians, TPO och Epiroc föddes och tillsammans kunde man erbjuda ett IP baserat säkerhetssystem med positionering i realtid med hög noggrannhet. Förutom att veta exakt var personerna som arbetar i tunneln befinner sig, så taggar man upp verktyg och fordon så även dom blir uppkopplade och man har en exakt position på dom.

Tidigare har det funnits passage- och positioneringssystem men företagstrion var först med att utveckla det till den här komplexa nivån. Ett IP-baserat säkerhetssystem med positionering i realtid med hög noggrannhet erbjuder en enorm kundnytta utöver säkerhetsaspekten. Genom att vara en uppkopplad arbetsplats så möjliggörs digitalisering som i sin tur har många och stora fördelar.

 

Kostnadseffektivitet

Fördelar med en uppkopplad & digitaliserad arbetsplats under jord

Genom att ha samma nuläge kan man jobba i samma ritningar och göra besiktningar digitalt vilket sänker ombyggnadskostnaderna och minimerar fel som följd av missförstånd. Man kommer åt olika applikationer vilket gör att man kan föra in data direkt. Genom att veta hur många personer som befinner sig i ett utrymme kan man även anpassa ventilationen och ha ventilation ”on demand”, vilket innebär att man kan öka eller minska ventilationen beroende av hur många som är på samma plats. Något som kan spara ansenliga summor i elkostnader.

Produktivitet

Fördelar med en uppkopplad & digitaliserad arbetsplats under jord

Genom uppkopplingen får man en total tillgångskontroll. I en tunnel som har stora utrymmen är det ur en produktivitetsaspekt viktigt att man har kontroll på var utrustning som verktyg och fordon är. Genom taggningen blir utrustningen uppkopplad vilket ger högre effektivitet av olika anledningar. Dels sparar man tid på att alltid veta exakt var sakerna finns, och dels kan man planera sitt arbete bättre och lättare genom att exempelvis leverera borrdata i realtid. Det sparar mycket tid eftersom man har bättre koll på borr och sprängcykeln och kan optimera den. För ytterligare optimering erbjuder Epiroc även produkter för planering och rapportering, vilket på ett enkelt sätt visar tidstjuvar i borr och sprängcykeln.

Säkerhet

Fördelar med en uppkopplad & digitaliserad arbetsplats under jord

Förutom att veta vem som befinner sig var har man även kontroll på att personer med rätt behörigheter befinner sig på rätt plats. Man kan även positionera brandfarligt material för en högre kontroll på var det finns i utrymmena man arbetar i.

Proaktivt & attraktivt

Fördelar med en uppkopplad & digitaliserad arbetsplats under jord

Med smart och säker positionering kan företag fullt ut fokusera på arbetsplatssäkerhet och ta aktiva beslut som leder till minskade olyckor, högre effektivitet och produktivitet. En annan fördel av att digitalisera en traditionellt sett analog miljö är att man kan erbjuda en attraktivare arbetsplats för sina medarbetare och kandidater.