En digital arbetsyta är en viktig komponent för den digitala utvecklingen

Tiden då arbete var begränsat till en fysisk plats och en tidszon är förbi. Idag vill företag att medarbetare arbetar tillsammans på ett mer effektivt sätt. De vill även behålla kunder, kontakta leverantörer och finna nya kunder genom att använda alla tänkbara kanaler, närsomhelst och varsomhelst.

Vi hjälper våra kunder att definiera en omfattande strategi för digitala arbetsytor

Axians digitala arbetsytor har ett tydligt mål

Vårt mål är att avsevärt förbättra våra kunders affärsprocesser. Detta gör vi genom att anpassa och integrera relevant teknik som passar våra kunders system och företagskultur.

 

En pålitlig partner

Mer än endast teknik

Axians är en partner som planerar, utformar, distribuerar och ger support. I en konstant föränderlig IT-värld väljer vi den mest optimala lösningen för kundens digitala arbetsytor.

Valet av teknik bakom den digitala arbetsytan beror på ett antal kriterier:

  • De applikationer vi behöver interagera med
  • Våra kunders ekosystem (anställda, slutanvändare och leverantörer)
  • Krav på implementeringshastighet
  • Slutanvändares anpassningsförmåga
  • Resilience

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss!