Axians-Tjanster

Leverans av ICT-tjänster med ansvar för hela livscykeln

Med ett stort antal konsulter, egna datacenters och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort spann av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln.

Axians Vara kunder

Outsourcing – vi får våra kunders IT att fungera.

24 timmar om dygnet, 365 dagar om året får vi våra kunders IT att fungera.

Axians-Telecom-Drift

Vi förbättrar kommunikationen!

Vi är specialiserade inom utvecklingen av telefoni och erbjuder olika lösningar till både fasta och mobila nät för såväl operatörer som leverantörer av utrustning samt kommuner.

Hem » Kunskapshub

Så här fixar ni bästa WiFi-täckningen

Det kan tyckas vara enkelt att ordna med en bra Wi-Fi-täckning. Men en bra täckning kan ofta vara fel planerad. Det svåra är att begränsa täckningen till de ytor som man vill använda med respektive accesspunkt. För en optimal miljö, så vill man ha klienterna nära accesspunktens signalceller och man vill använda lokalens egna material (såsom väggar och rum) för på så sätt begränsa ytorna för optimal funktionalitet. Det är alltid bäst att genomföra en SiteSurvey och planera innan genomförande. Annars så är det mycket stor risk för stora kostnader som tillkommer efteråt med felsökning och nyplanering med ny kabeldragning osv.

I en SiteSurvey använder man professionella verktyg för att läsa av ett Wi-Fi-nätverk och identifiera var eventuella problem finns och kan föreslå lösningar genom till exempel omflyttning, kanaloptimering eller en uppgradering av accesspunkter. Genom en sådan genomlysning får man en total bild av det nuvarande trådlösa nätverket i en s.k. heatmap där det är enkelt att se hur ni genom förändringar kan öka tillgängligheten och kapaciteten i täckningsytan.

meraki-heatmap-axians

Exempel på heatmap

Tänk på det här

När man planerar för hur man vill ha sitt trådlösa nät, så är det viktigt att samla in rätt information från början: vad är det som ska användas i mitt trådlösa nät, vilka olika Wi-Fi enheter, antalet slutanvändare samt Wi-Fi-enheter, vilken tillväxt av antal ökade Wi-Fi-enheter ska jag planera för med mera. Du behöver också tänka på vilka applikationer som används, ytor för att täcka och vilka av dessa som är prioriterade ytor, t.ex. konferensrum.

Om det t.ex. är klassrum som ska planeras för trådlöst nät så är det bra att veta hur många Wi-Fi enheter kommer att användas i de olika klassrummen, används alla dagtid, det kanske är klassrum där det är annan undervisning där det ej behövs Wi-Fi. Vilken modell av accesspunkter behöver jag för att klara de krav som ställs.

Undvik det här

Vanligt är att man helst inte vill se accesspunkterna och då vill man gömma accesspunkterna i undertak för kontorslokaler, gör inte det. Det är viktigare med bättre funktionalitet och att en accesspunkt har fri luft och signaler. Man vill inte ha några signalstudsar eller avskärmade signaler på olika material i undertak.

Undvik placering av accesspunkter i korridorer där signalerna skapar en svans och inte behåller sin ursprungliga funktionalitet.

Använd inte fel antenner för accesspunkter. Det viktigt att man planerar med rätt accesspunkt för rätt lokal eller lagerlokal beroende på vad som skärmar av: höjd till tak, om man behöver fästa accesspunkten på väggen och vilka Wi-Fi enheter som ska användas.
Har du frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig!

 

Patrick Steger, Senior Wi-Fi design engineering på Axians
mailto:patrick.steger@axians.com