Axians-Tjanster

Leverans av ICT-tjänster med ansvar för hela livscykeln

Med ett stort antal konsulter, egna datacenters och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort spann av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln.

Axians Vara kunder

Outsourcing – vi får våra kunders IT att fungera.

24 timmar om dygnet, 365 dagar om året får vi våra kunders IT att fungera.

Axians-Telecom-Drift

Vi förbättrar kommunikationen!

Vi är specialiserade inom utvecklingen av telefoni och erbjuder olika lösningar till både fasta och mobila nät för såväl operatörer som leverantörer av utrustning samt kommuner.

Hem » Kunskapshub

Varför blir min molnlösning dyr?

Många företag har en molnstrategi som innebär att de vill öka nyttjandet av publika molntjänster, anledningen är ofta relaterad till pris. Men ofta möter jag förvåning från kunden när molnlösningen blir dyrare än den lösning de har idag.

I början av en molnresa så känns det ofta enklast att göra en 1-1 flytt av befintliga servrar från eget eller en leverantörs datacenter till virtuella maskiner i molnet. Även om det är enkelt så blir det tyvärr oftast inte billigare. Det kan bli billigare om man kan stänga av servern under vissa klockslag eller dagar, exempelvis att man stänger av servern utanför kontorstid eller på helgerna. Men för många IT-avdelningar innebär det problem när kravet från verksamheten ofta stavas tillgänglighet.

Jag brukar säga att de stora fördelarna ökar och prisbesparingen blir mer mätbar desto längre ut till höger man kan ta sig på XaaS stegen (se bild nedan).

Fördelen är att kostnaden för en PaaS eller SaaS tjänst ofta blir betydligt lägre än IaaS. För att se helheten av den kalkylen behöver man titta bortom kostnaden på priset för själva servern. I IaaS alternativet tillkommer behovet av ett flertal kompetenser; OS behöver patchas regelbundet, antivirus uppdateras och servern är utsatt för sårbarheter i form av ransomware och malware. Behovet av support och service minskar desto längre till höger på stegen man konsumerar tjänster. I samma takt man konsumerar mer PaaS och SaaS tjänster, ökar värdet i form av de stora möjligheter kring automatisering som molnet erbjuder.

Det finns utmaningar med transformationen från att köpa serverkapacitet till att köpa tjänster från en molnleverantör. Utmaningen handlar om att vi behöver skifta arbetssätt på hur vi arbetar med och utvecklar applikationer. Att som utvecklare skriva en applikation som interagerar antingen med en server eller med en tjänst kräver olika typer av kompetenser och ett nytt sätt att tänka. Även om det är lätt att gå i gamla hjulspår så finns det stora vinningar på att ta sig utanför sin bekvämlighetszon som utvecklare, beställare, och inte minst, leverantör.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller kommentarer!

/Andreas Bedeus | Manager Cloud & Application på Axians
andreas.bedeus@axians.com

Vad händer i Microsofts licensvärld? Jag vet!

Nyheter inför Hösten 2017

Det händer en hel del inom licens och avtalsområdet hos Microsoft och jag kan tänka mig att det är svårt att hänga med, som tur är finns undertecknad här för att lysa upp vägen.

I takt med att Microsofts Onlinetjänster med Azure i spetsen tar fart så ökar även behovet för outsourcingbolag och andra Microsoft-partners att kunna erbjuda sina tjänster på dessa plattformar. Microsoft har tagit sina partners på allvar och skapat ett program som heter Cloud Solution Provider Program, kort sagt CSP.

Som en CSP kan man erbjuda licenser och Azure-förbrukning inom Microsoft Cloud tillsammans med sina egna tjänster och göra detta i ett enkelt och flexibelt format.

Det är Pay-as-you go på riktigt, du kan öka och minska i antal och då har inte den inlåsningseffekt som finns i de flesta volymlicensavtal.

CSP som program har funnits i några år nu, men det är först nu som vi märker att det tar fart och nyheterna under sommaren visar på den bredd som en CSP kan leverera produkter inom och det är tydligt att Microsoft satsar på den här modellen.

Några exempel på produkter en CSP kan erbjuda där vissa är nyheter som kommer att göras tillgängliga på programmet under hösten:

Microsoft 365

Detta är namnersättaren till produkten Secure Productive Enterprise som tidigare enbart fanns på volymlicensavtal. Var och en av produkterna som utgör bundlingen Microsoft 365 finns även som separata produkter att köpa från en CSP, möjlig att köpa utan krav om antal eller bindningstid.

 • Office 365 E3/E5
 • Windows 10 Enterprise E3/E5
 • Enterprise Mobility + Security E3/E5

 

Dynamics 365

CRM och affärssystem i ett men som kan köpas på lika flexibelt sätt som andra Microsoft Online tjänster, betala enbart för det du använder.

 

Säkerhetsprodukter

 • Advanced Threat Protection
 • Azure Information Protection
 • Azure Multifactor Authentication.

Alla dessa produkter ingår även i bundlingen Enterprise Mobility + Security tillsammans med en hel del annat matnyttigt, exempelvis Intune.

 

Azure

Du kan komma igång med en Azure prenumeration snabbt och smidigt och bli fakturerad enbart för din faktiska användning.

 

Visual Studio

Äntligen finns också möjligheten att via en CSP Azure-prenumeration köpa Visual Studio-produkter.

 

Det fina med att vara en CSP är att vi kan fortsätta att göra det som vi är bäst på – att få slutanvändare att känna kontroll och trygghet med sin IT – och förlänga våra tjänster och kundnäraservice till Microsofts Cloud-tjänster. Vi kan tillochmed göra det utan inlåsning och med full flexibilitet!

 

Har du frågor om licenser så hör gärna av dig till mig!
Jessica Tofte, License Advisor, jessica.tofte@axians.com

 

 

 

 

 

8 tips när du planerar IT-tjänster i molnet

Ta del av Ola Skoogs, affärsutvecklingsansvarig Public Cloud på Axians, do’s & don’ts när du planerar att gå mot en molnbaserad tjänst.

 

Tips 1:

Fundera vad som  passar dig bäst?

 • IaaS är för dig som vill bygga och hantera och kontrollera allt.
 • PaaS är för dig som vill rulla ut kod på en färdig plattform.
 • SaaS är för dig som vill köpa en färdig applikation. Möjligheten att skräddarsy komplexa lösningar ställs mot standardlösningar som hanterar sig själv.

 

Tips 2:

Tro inte att dina medarbetares traditionella verktygslådor som IT-tekniker kommer att räcka till när ni kikar mot molnet. Låt dom utforska och lära sig nya management-verktyg som är byggda för det publika molnet.

 

Tips 3:

En server är en server. Att flytta en modern och virtualiserad server-miljö till Azure och fortsätta hantera den och jobba med den på samma sätt som idag generar inget värde. Tänk smartare än så och utnyttja molnets potential vad gäller automatisering, upp- och nedskalning, PaaS-tjänster, övervakning, analys, etc.

 

Tips 4:

Det stora värdet, både ekonomiskt och funktionellt, får du när du lämnar servrarna bakom dig och bygger lösningar anpassade för en tjänstebaserad plattform.

 

Tips 5:

Fundera kring vilka inlåsningseffekter en viss plattformstjänst innebär. Kan du på egen hand eller kan någon annan leverantör leverera samma tjänst eller binder du fast din lösning vid en viss leverantör?

 

Tips 6:

Att välja de allra senaste och mest unika tjänsterna kan innebära att du hamnar i en sits där varken du eller dina partners vet hur dom fungerar eller bör hanteras.

 

Tips 7:

Molnet är byggt för att till 100% kunna automatiseras. Tänk automatisering hela vägen, hela tiden!

 

Tips 8:

Om du jobbar som IT-tekniker eller IT-chef, se till att lägga tiden ni slipper lägga på att hantera en server-infrastruktur på att jobba smartare, mer proaktivt och på så sätt leverera ett ökat värde till din organisation. Annars sitter du snart där och har inget att göra.

 

Vill du få mer tips och råd gällande moln- och hybrid IT-tjänster och Azure? Kontakta Ola på: ola.skoog@axians.com 

 


 

Här kan du läsa om Axians Cloud och Hybrid-erbjudande 

Krav att ställa på leverantörer av Azure-drift och hantering

Som ett komplement till Axians egna datahallar och lösningar erbjuder vi oss att hjälpa våra kunder med att bygga, hantera, övervaka och säkra upp kundernas lösningar som körs i Azure. Det har vi gjort i ett antal år nu och det är en del av en tydlig inriktning för Axians del där vi valt att vara en aktiv part i våra kunders eventuella resa till molnet.

I arbetet med att utforma tjänster och lösningar anpassade till att grejerna snurrar i Azure istället för i våra egna datahallar har vi lärt oss en hel del om hur ett molnerbjudande från en leverantör som Axians bör utformas. I det här inlägget vill jag dela med mig av vad jag anser att en kund bör tänka på när man väljer att låta någon annan hantera driften i Azure.

Först en liten kort beskrivning av vad vi som sourcing-företag faktiskt gör. För enkelhetens skull har jag tagit Axians erbjudande som exempel, där det alltid har bestått av ett antal olika pusselbitar:

 1. Allting börjar med ren kapacitet i form av servrar med sina processorer som tillsammans med smarta lagrings- och nätverkslösningar ger en stabil plattform i form av ren datorkraft.
 2. Ovanpå det har vi ett antal smarta lösningar och stödsystem för att hantera backup, lastbalansering, redundans, automatisering, övervakning och allt annat som hör ett datacenter till.
 3.  För att hantera dom här lösningarna lägger vi på ett lager till i form av duktiga människor, smarta tekniker, erfarna arkitekter och så vidare.
 4. Och som en sista pusselbit har vi förstås applicerat massor av smarta rutiner och processer för att hantera hela kalaset på ett professionellt, förutsägbart, säkert och stabilt sätt. En stor del av det vi gör handlar ju också om att agera rådgivare, leverera relevant rapportering och återkoppling och så vidare. Att hela tiden löpande tillsammans med våra kunder försöka göra saker bättre och bättre.

Alla dom här bitarna har tillsammans bildat en helhet som vi kunnat presentera för våra kunder som fallit för tanken på att slippa bekymra sig över el, nätverk, hårdvara, operativsystem, processer eller egen IT-kompetens.

När vi började jobba med Azure som plattform insåg vi snabbt att det även i en born-in-the-cloud-verklighet finns ett behov av den här helheten. Det enda som blir radikalt annorlunda mot förr är att den rena kapaciteten, den rena datorkraften, den levereras av Microsoft och inte av oss.

När den insikten sjunkit in så började vi titta på hur vi behövde anpassa dom kvarstående pusselbitarna i vårt erbjudande till Azure och konstaterade ett antal saker som ni här får ta del av för att hjälpa er i er kravställning mot sourcing-leverantörer som Axians eller eventuellt någon av våra branschkollegor.

Lösningarna och tjänsterna

När det kommer till smarta lösningar att implementera i våra Azure-leveranser så insåg vi ganska fort att dom verktyg och dom teknologier som du väljer att jobba med måste vara anpassade till en leverans i molnet. Vi lärde oss också att det ofta är enklast och bäst att nyttja de inbyggda funktionerna i Azure istället för att försöka bygga något eget eller ta en lösning som fungerat bra innan och försöka trycka ner molnet i den. Ett enkelt exempel här är en sån sak som backup där vi i så stor utsträckning som möjligt försöker nyttja Azures egna lösningar för det här istället för att försöka hantera det med en backup-lösning som i grunden är byggd för en egen datahall.

För den som är van vid Azure och som kanske aldrig jobbat med något annat än Azure är det här förmodligen en självklarhet, men hos många traditionella sourcing-leverantörer är det inte lika självklart.

Som kund bör du helt enkelt ställa frågor kring hur pass molnanpassade en leverantörs lösningar är och hur dom ser till att dra nytta av potentialen i molnet istället för att eliminera molnets fördelar.

Övervakning

Vad gäller övervakning av dina resurser i molnet bör du även här ställa krav på en lite annan typ av övervakning än vad du kanske är van vid från en sourcing-leverans. Fokus bör vara något mindre på ATT något fungerar och lite mer fokus bör ligga på HUR något fungerar. Både delarna är förstås viktiga men då Azure som plattform fortfarande är nytt för många utvecklare och tekniker bör man se till att den övervakningen som sker går på djupet och ger dig det data du behöver för att veta att du gör saker på rätt sätt.

Att övervaka att en servers CPU-last inte är för hög, det kan alla.

Att övervaka att en viss transaktion som löper genom en mix av servrar, databaser, tjänster och nät inte fallerar någonstans på vägen och att den slutförs inom x antal millisekunder, det ställer helt andra krav på en övervakningstjänst.

Se till att din sourcing-leverantör kan erbjuda den senare formen av övervakning!

Kompetensen

Ett av alla löften som kommer med molnet handlar om att få ta del av ett snabbare tempo, att få en mer flexibel plattform, en plattform som är mer eller mindre helautomatiskt.

Utvecklare, beställare, ”verksamheten”, är trötta på långsamma processer och långsamma projekt från IT. Dom har vant sig vid att beställa med ett klick, betala med kontokort och få en tjänst som fungerar från sekund noll och som dessutom fungerar både felfritt vad gäller både funktionalitet och driftstörningar.

För att kunna hantera den typen av kunder räcker det inte med att erbjuda en traditionell IT-drift och ett gäng traditionella IT-tekniker. Det som krävs här är ett av de senaste årens mest hajjpade begrepp: Det krävs en DevOps-kompetens. Det krävs tekniker som ser på både servrar, nät och lagring som programmerbara resurser som man skapar upp genom API-anrop och inte genom en next-next-finish-wizard i sin Hypervisor.

Det krävs tekniker som inte bryr sig om att plattformen är PaaS-tjänst och inte alls en server, det krävs tekniker som pratar samma språk som webbutvecklarna.

Ställ krav på din sourcing-leverantör att ha den typen av kompetens. Ställ krav på ett ständigt pågående automatiseringsarbete!

Affärsmodellen

Den avslutande biten är en viktig del när du väljer Azure-leverantör. Det finns många sätt att räkna och tänka på när det kommer till att prissätta en driftsleverans i molnet. På Axians har vi valt en ganska enkel och rak modell där vi sätter ett fast pris per resurs i molnet som vi hanterar. Vi har också en möjlighet att låta det priset gå upp och ner baserat på hur mycket resursen faktiskt nyttas.

Andra exempel som vi sett är att man tar ett helhetspris för en viss applikation eller en viss lösning, andra har ett pris som hänger ihop med hur mycket du betalar till Microsoft. Det finns många sätt som är rätt men vi har också sett leverantörer där logiken varit helt trasig. Den trasigheten har ofta kommit sig av att man tagit en äldre modell som är baserad på att man äger hårdvara och försökt applicera den på en värld där hårdvaran faktiskt inte längre ägs av sourcing-leverantören utan av Microsoft.

Det finns många olika sätt att tänka rätt här, som kund ska ni se till att leverantören faktiskt tänkt till kring det här och inte bara går i gamla hjulspår.

Det var lite tips och tankar från mig, hoppas dom kan vara till nytta i din jakt på den perfekta Azure-partnern.

/Ola Skoog, affärsutvecklare på Axians med fokus på det publika molnet | ola.skoog@axians.se