Vi vill ju alla värna om vår kära planet. Det gör att organisationer och verksamheter ställs inför ökade krav på hållbarhet och ansvarsfull hantering av klimat- och miljöfrågor. Förutom lagkrav förväntar sig anställda, kunder, leverantörer och partners att företag tar dessa frågor på allvar.

Vad är ESG och vilken påverkan kommer den att ha på er verksamhet?

Upptäck hur företag, stora som små, kan dra nytta av hållbarhetsrevolutionen med ESG. Lär dig om miljöpåverkan, sociala ansvar och företagsstyrning – kraftfulla verktyg för en mer hållbar framtid.

Ta små steg, öka förtroendet och locka investerare. Vi på Axians kan hjälpa dig på vägen.