Som alla är högst medvetna om är vi påverkade av det säkerhetspolitiska läget som pågår runt oss. Sverige har på olika sätt en förhöjd hotbild, inte minst när det gäller cyberattacker. Det skapar oro och för många kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Hur jobbar ni på ert företag med it-säkerhet?