Vi ser det som en självklarhet att jobba för en renare planet. För din, min och framtida generationers skull. Faktum är att vi gör en hel del. Visste du t.ex att vi har solceller på taket på våra kontor och datacenter? Eller att värmen som produceras i våra datacenter återvinns till fjärrvärmenätet för att värma upp hushåll. Vi har 12 exempel vi hoppas du vill kika närmare på.

Det är en utmaning för oss alla att begränsa vårt miljöavtryck.

Läs mer om vårt jobb här