Axians blir medlemmar i Diversity Charter Sweden

PRESSRELEASE NOV 2022

Mångfald och jämlikhet är viktiga frågor för oss på Axians. Dels eftersom vi har en samhällsviktig verksamhet och därmed ser det som en självklarhet att sträva efter att spegla samhällets mångfald inom hela vår organisation, men framförallt för att vi tror på att team där medlemmarna bidrar med olika infallsvinklar är mer innovativa.

Olikheter tvingar personer att försöka se varje uppgift ur flera perspektiv där extra ansträngning och bredare perspektiv leder till större framgång. Vi har medarbetare i olika åldrar, kön, etniciteter och bakgrunder helt enkelt för att det bidrar till att vi levererar ännu bättre lösningar till våra kunder. Fast vi kan och ska bli ännu bättre; som ett ytterligare steg i detta arbete har därför valt att bli aktiva medlemmar i Diversity Charter Sweden.  De finns i 26 medlemsländer inom EU och har ca 120 företag som är medlemmar , alla med målbilden att främja inkludering och mångfald.

-Vad skulle vi vara utan mångfald, ett gäng medelålders gubbar i ett konferensrum?
Nej tack, säger Stefan Kulhanek VD på Axians AB.

Vi har medarbetare i olika åldrar, kön, etniciteter och bakgrund för att det i slutändan gör oss bättre och bidrar till att vi levererar ännu bättre lösningar till våra kunder. Fast man måste ständigt jobba med dessa frågor och som ett ytterligare steg i detta arbete har därför valt att bli aktiva medlemmar i Diversity Charter Sweden. Vi vill säkerställa att vi ständigt utvecklas inom området och samtidigt dela med oss av våra erfarenheter.