Axians bygger inomhustäckning och installerar UPS (avbrottsfri kraft) åt fyra sjukhus inom Region Sörmland.

Det är ett projekt som visar på styrkan att vara flera starka samarbetspartners i en företagskonstellation som värdesätter långsiktighet och kvalitet. När vi samverkar och nyttjar våra kärnkompetenser tillsammans kan vi ta oss an stora projekt och upphandlingar av den här digniteten säger Martin Frisk, Projektchef & Affärsenhetschef på Axians

Frisk Martin

Projektchef & Affärsenhetschef Axians ICT

Om projektet

Vi utför uppdraget i ett samverkansprojekt tillsammans med Mic Nordic och våra koncernkollegor Eitech. Detta för att på bästa sätt nyttja våra specialistkunskaper inom olika områden där Mic Nordic designar inomhustäckningen och står för utrustningen, vi står för uppbyggnad och installation och Eitech bistår med design av Fiber, UPS och erfarenhet inom sjukhusprojekt.

MIC Nordic har utfört den här typen av projekt för andra regioners sjukhus och ser fram emot ett fint samarbete med Region Sörmland.

Martin Frisk,
Projektchef & Affärsenhetschef Axians ICT

Vi har gedigen erfarenhet av större projekt med kvalificerade tjänster.

Thorander Peter

Mic Nordic, ombud för projektet

Uppdragets omfattning

Mic Nordic stod som anbudsvinnare av uppdraget i början av 2023 och tiden fram tills idag har ägnats åt förberedelser inför själva starten av installation och byggnation. Uppdraget väntas pågå till Q1 2026 och omfattar sjukhusen i Katrineholm, Nyköping, Eskilstuna samt Regionsjukhuset Karsudden.

Region Sörmland passar samtidigt på att beställa en utbyggnad av sitt Wi-Fi nät för att utöka täckning och kapacitet. Axians bidrar med design, installation & inmätning av utbyggnaden. Projektet är budgeterat till 75 MSEK i 2022 års penningvärde.

Projektet omfattar 4 sjukhus i region Sörmland.

Nyköping lasarett

På Nyköpings lasarett bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk vård, såväl akut som planerad. Lasarettet svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den södra länsdelen (Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa kommuner) med närmare 91 000 invånare.

Nyköpings lasarett fokuserar på närvård med inriktning på den äldre patienten och patienten med kroniska sjukdomar samt på barn- och kvinnosjukvård. Lasarettet satsar på forskning inom området livsstilssjukdomar relaterat till övervikt och samverkar nära med de andra sjukhusen i Sörmland.

Regionsjukhuset Karsudden

Regionsjukhuset Karsudden är det största i landet för rättspsykiatrisk vård. På sjukhuset vårdas i huvudsak patienter som blivit dömda i domstol och som bedömts vara i behov av psykiatrisk vård. Regionsjukhuset Karsudden är ett regionsjukhus vilket innebär att man utöver sörmlänningar även tar emot patienter från andra delar av landet.

Det är ett ansvarskrävande uppdrag och en stor utmaning att bedriva god och säker tvångsvård. Den rättspsykiatriska vården ska vara allsidig och kunskapsbaserad samt rättssäker både ur patientens och samhällets perspektiv.

Mälarsjukhuset i Eskilstuna

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är Sörmlands största sjukhus. Sjukhuset svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den norra länsdelen (Eskilstuna och Strängnäs kommuner) med närmare 140 000 invånare.

På Mälarsjukhuset bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk sjukvård, såväl akut som planerad. Sjukhuset har gemensamma kliniker med Kullbergska sjukhuset i Katrineholm samt tillhandahåller specialistkompetens som används för patienter i hela Sörmland och i vissa fall även i Västmanland.

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm

På Kullbergska sjukhuset bedrivs medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk sjukvård, såväl akut som planerad. Sjukhuset svarar för vård och behandling av i första hand boende inom den västra länsdelen (Katrineholm, Flen och Vingåker kommuner) med närmare 60 000 invånare. Kullbergska sjukhuset har gemensamma kliniker med Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett.

Kärnan i vården på Kullbergska sjukhuset är inriktad på den äldre patienten, kompletterad med en högeffektiv enhet för planerade operationer. Sjukhuset är länets specialistcentrum avseende screeningverksamhet. Dessutom finns en enhet för kliniks forskning med inriktning mot närsjukvård i samverkan med de andra sjukhusen i Sörmland.