Den här julen vill vi på Axians vara med och sprida hopp till alla barn och vuxna som lever med typ 1-diabetes. Tillsammans med Barndiabetesfonden vill vi hjälpa forskarna i jakten på ett botemedel. Sverige och Finland har högst frekvens av typ 1-diabetes i hela världen och idag kämpar 50 000 barn och vuxna i Sverige med sjukdomen. Typ 1-diabetes kräver otaliga insulininjektioner och blodsockerkontroller dygnet runt, livet ut – bara för att överleva. Trots modern teknik och bättre behandling leder sjukdomen ofta till komplikationer och ett förkortat liv. Det kan vi aldrig acceptera.