Med rekordmånga nya medlemmar firar Diversity Charter Swedens årliga ”Signatory Event” sin tolfte upplaga den 5 oktober. Axians har den stora äran att vara både värdar för årets Signatory Event och moderera eventet. På plats finns inspirerande talare från Axfood och SVT:s Draknästet.

Signatory Event lyfter fram vår tids brännande fråga: Vem räknas? En fråga som blir alltmer central i skuggan av Sveriges nära förestående lågkonjunktur. 

— Med stor entusiasm ser jag fram emot Signatory Event 2023. Som ordförande för Diversity Charter Sweden är jag stolt över att välkomna 40 nya medlemmar och samtidigt kunna presentera ett spännande program, säger Petra Karmteg, ordförande för Diversity Charter Sweden.

Under temat ”Vem räknas?” guidar enrepenören Shervin Razani

deltagarna genom sin inspirerande resa från Husby till SVT:s Draknästet. Monica Längbo lyfter Axfoods långsiktiga arbete med mångfald, jämställdhet och inkludering. Programmet innehåller dessutom samtal med Mohamed Hagi Farah som lovar utmana Diversity Charter Swedens medlemmar i att ta en aktiv roll för att bryta utanförskap bland Järvaområdets ungdomar. Styrelseproffset Per-Olof Eurell kommer berätta om chocken när hans son, aktiv i en pingstkarismatisk församling, kom ut som homosexuell. Petra Björkman kommer dela med sig av sin vision om att skapa Sveriges största mötesplats runt NPF. 

—Rekordmånga nya medlemmar bevisar vår styrka och det förtroende Diversity Charter Sweden har i mångfaldsfrågor. Medlemmarnas bredd sträcker sig från enmansföretag till globala jättar, som alla delar övertygelsen om vår förmåga att driva verklig förändring, säger Petra Karmteg.

Bland de 40-talet nya medlemmar som signas in återfinns Microsoft, Cancerfonden, Sveriges Tvätteriförbund, Axians, Falkenborn advokatbyrå och den ideella organisationen Bara Vanlig. I Diversity Charter Sweden är man inte konkurrenter utan bonuskollegor, med ett gemensamt mål att öka mångfalden och inkluderingen på svensk arbetsmarknad. 

— Jag är övertygad om att Diversity Charter Sweden har en viktig uppgift att fylla idag och framtiden. Vårt gemensamma uppdrag att tillsammans skapa en arbetsmarknad som ser mångfald som en tillgång bygger Sverige starkare, avslutar Petra Karmteg. 

Faktaruta – Signatory Event

Signatory Event är ett årligt event som samtliga de 26 europiska mångfaldsstadgorna genomför. I Sverige har vi valt att högtidligt välkomnar de som valt underteckna så kallade mångfaldsstadga med att genomföra ett kunskapsevent. Det årliga Signatory Event har ett särskilt tema som är kopplat till Diversity Month som genomförs runt om i EU i maj för att sätta strålkastarljuset på vikten av mångfald och inkludering. 

Faktaruta – Diversity Charter Sweden

Diversity Charter Sweden är en ideell förening som verkar för att främja arbetet med mångfald i arbetslivet. Vi vill påvisa nyttan med ett inkluderande förhållningssätt i arbetsliv och samhälle. Genom regelbundna aktiviteter ger vi våra medlemmar stora möjligheter till strategi- och erfarenhetsutbyten samt att få ökad kunskap. Medlemmarna består av företag och organisationer som arbetar aktivt med mångfald och ett inkluderande förhållningssätt i den egna organisationen. Diversity Charter Sweden startades av A-search, Skanska, Volvo Car Group, Scandic, Loreal Sverige, Lectia, Axfood, Sodexo, Managing Diversity och Novartis.

Diveristy Charter Sweden + Axians = sant