Som IT-leverantör och driftpartner för komplexa IT-miljöer har Axians ett stort ansvar för att garantera maximal tillgänglighet och hög säkerhet. MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, trycker på hur viktigt det är att alla typer av organisationer och verksamheter ser över sina IT-miljöer.

Under detta webinar kommer vi att gå igenom åtgärder som MSB rekommenderar att alla verksamheter har på plats ur ett IT-säkerhetsperspektiv. Efter detta webinar kommer du enklare kunna avgöra huruvida er verksamhet är i fas med att vidta de rekommenderade åtgärderna eller inte.

Antingen kommer ni känna en trygghet över att ni jobbar tillräckligt med IT-säkerheten, eller så får ni djupare insikt i vad mer som behöver göras.

Anmälan är stängd då detta webinar redan ägt rum.