Kammarkollegiet ansvarar för att samordna IT-upphandling inom den offentliga förvaltningen för att skapa bästa möjliga villkor för inköp och användning av IT för svensk offentlig sektor. Axians har över 20 års erfarenhet inom IT-lösningar och IT-leveranser till offentlig sektor. Vi är stolta över att ha tecknat ramavtal med Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet inom IT-drift och att få använda Kammarkollegiets sigill som kvalitetsstämpel på att vårt erbjudande är väl positionerat, konkurrenskraftigt och attraktivt.

 

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har regeringens uppdrag att upphandla och förvalta ramavtal för statliga myndigheter. Inom IT och telekom kan även kommuner och landsting ansluta sig till ramavtalen.

För mer information och hur du avropar, se avropa.se . Du kan även ta del av Kammarkollegiets video från  30 januari 2018. Seminariet handlade bl.a.. om ramavtalets innehåll, avtalsstruktur, avropsstöd samt deras arbete med nya Dataskyddsförordningen. Ta del av Kammarkollegiets informationsvideo här.

 

Axians har följande ramavtal med Kammarkollegiet:
  • IT-drift inom ramavtalsområdet ”Mellan”
  • IT-drift inom ramavtalsområdet ”Större”

Ramavtalsområdet IT-drift omfattar tjänster för faserna: införandedrift och avveckling.