Axians-Workplace

ServiceNow – digitalisering och automatisering av era affärsprocesser

Vi på Axians använder ServiceNow som plattform för att digitalisera våra egna och våra kunders affärsprocesser.

Axians-Cloud

Axians klienthantering

Axians kan med sin kvalitetssäkrade driftorganisation och sina certifierade och erfarna experter ta ett helhetsgrepp om er IT-miljö med allt från drift till förslag på förbättringar.

Axians-Om-oss

Arbetet är inte en plats

Med tjänsten Managed Mobility vill vi hjälpa våra kunder att bli mer produktiva alldeles oavsett vilken  enhet som används eller vilken plats de befinner sig på.Jobba var som helst och från vilken enhet som helst

Kravet att kunna vara produktiv oavsett om du befinner dig på kontoret eller på resande fot har ökat dramatiskt under de senaste åren. Många företag upplever idag stora utmaningar när affärsstöd skall vara tillgängliga för deras anställda även utanför kontorets säkra nätverk. Dagens användare vill använda surfplattor och smartphones på samma sätt som de använder sin laptop för klienthantering. Marknadsutbudet av enheter ökar explosionsartat och det innebär att det blir allt svårare för företag att bibehålla kontrollen. Marknadsutvecklingen medför också att redan avancerade stödsystem och relaterade processer behöver utvecklas och anpassas. Inventarieregister, säkerhetslösningar och regelverk måste ses över för att skydda immateriella rättigheter.

I Workplace kan vi med hjälp av teknologi och smarta processer, erbjuda ett helhetsåtagande för klienthantering. Klienthanteringstjänsterna kan erhållas på kundens befintliga hårdvarulösning eller avropas som en paketerad tjänst som även innehåller hårdvara. Axians  har väl genomarbetade och beprövade processer för att hantera tilläggstjänster, som exempelvis logistiktjänster, med tillval som lagerhållning, stafettservice, imageladdning, inventarieregister och självserviceportal. Vi har en stark slutanvändarsupport som du kan kontakta genom vår marknadsledande självserviceportal, Qnet och genom Axians Servicedesk där vår personal har bred kompetens och många års erfarenhet från användarnära tjänster.Våra tjänster inom Workplace: