Axians-Tjanster

Leverans av ICT-tjänster med ansvar för hela livscykeln

Med ett stort antal konsulter, egna datacenters och världens största molnleverantörer i ryggen tillhandahåller Axians ett stort spann av ICT-lösningar som kan levereras på plats hos kunden eller som en tjänst med ansvar över hela livscykeln.

Axians Vara kunder

Outsourcing – vi får våra kunders IT att fungera.

24 timmar om dygnet, 365 dagar om året får vi våra kunders IT att fungera.

Axians-Telecom-Drift

Vi förbättrar kommunikationen!

Vi är specialiserade inom utvecklingen av telefoni och erbjuder olika lösningar till både fasta och mobila nät för såväl operatörer som leverantörer av utrustning samt kommuner.Axians utmanar det traditionella med nya teknologier och leveransformer

Axians förlänger sin egen IT-infrastruktur med Microsofts världsomspännande datacenter. Det ger oss fördelen att vi kan låta våra kunders krav – regulatoriska, tekniska eller ekonomiska – styra var våra tjänster faktiskt produceras. Oavsett om du är intresserad av Axians förvaltningstjänster eller behöver stöd i din egen IT-infrastruktur hjälper våra Trusted Advisors dig att framtidssäkra din IT.

Eftersom våra kunder har olika förutsättningar genomför våra IT-konsulter analyser och skapar rapporter som tar hänsyn till kundernas kravbild. Vi genomför egna införanden där vi tar hela ansvaret eller bemannar våra kunders projekt. Genom vår höga kompetens när det gäller det nya IT-landskapet kan vi bidra till att de vägval som görs inte innebär en återvändsgränd nu när IT genomgår den största förändringen vi har sett på länge.Våra tjänster inom cloud- och hybrid: