Axians-Analys

Våra Trusted Advisors hjälper er rätt

Våra Trusted Advisors ansvarar för att säkerställa att vi gemensamt fattar rätt beslut, väljer rätt lösningar och optimerar förhållandet mellan kostnad och affärsnytta

axians-bild-1-1600×400

Våra konsulter är experter på IT- och systemarkitektur

Axians år arkitektur kännetecknas ofta av smart problemlösning, moderna teknologier, hög kostnadseffektivitet och förvaltningsbar ordning och reda.

Axians-Drift

Drift och förvaltning är vår ryggrad

Med våra väl intrimmade rutiner, vår egen 24/7 övervakningscentral, våra egna redundanta datacenters, våra systemförvaltare och omfattande tekniska expertorganisation hanterar vi varje dag system som möjliggör vardagen för hundratusentals slutanvändare och miljontals webbesökare.Vi hjälper dig från analys till managerade tjänster och support

Att vi verkar i en bransch som är i ständig förändring är något som vi vävt in i vårt DNA med en mission att vara en ledande ICT-partner. Som heltäckande leverantör av drift- och kompetenstjänster inom IT ser vi det som vår viktigaste uppgift att säkerställa att vi tillför rätt kompetens och tjänster för att förstå och möta befintliga och nya kunders behov.

Att bibehålla en hög operationell kvalitetsnivå är en självklarhet for oss, men vi är inte nöjda förrän vi etablerat positionen som våra kunders betrodda rådgivare och IT-partner. Med Axians IT kan du som kund vara säker på att du får en IT-partner som både ser till att tekniken fungerar, men som också hjälper dig att skapa nya affärsvärden med teknologi som verktyg.Våra leveransformer