Pressmeddelande

Axians har sedan 2014 ansvarat för SBAB:s drift av IT-arbetsplatser och support. Nu förlänger SBAB samarbetet ytterligare fem år och utökar Axians åtagande med drift av SBAB:s nya affärskritiska bankplattform i affärssystemet SAP Hana. Det utökade avtalet stärker Axians växande position inom bank- och finanssektorn.

SBAB erbjuder lån- och sparande via internet och telefon till privatpersoner, företag samt bostadsrätts-föreningar. SBAB har historiskt multioutsourcat sin IT. Med Axians som IT-driftspartner har SBAB konsoliderat sin drift av IT-arbetsplatserna och IT-stödet för de cirka 500 medarbetarna för en tillgänglig och framtidssäker klientmiljö – dygnet runt, året om.

─ Vårt kundcenter består cirka 150 medarbetare som betjänar våra kunder. Deras fantastiska arbete har resulterat i att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste bolånekunder. Då vi inte har några fysiska kontor behöver vi en IT som alltid fungerar för att på bästa sätt kunna ge våra kunder service. I min roll som driftchef känns det därför mycket positivt att vi även fortsättningsvis har Axians som IT-driftsleverantör, säger Daniel Alénius, Driftschef på SBAB.

 

Etablering av ny framtidsanpassad bankplattform i SAP HANA

Med målet att öka kund- och medarbetarupplevelsen ytterligare driver SBAB ett omfattande bankprojekt som syftar till att etablera en ny och framtidsanpassad bankplattform byggd i affärssystemet SAP Hana. Systemet kommer att produktionssättas under 2017 och drift samt utveckling av plattformen hanteras av Axians.

”Axians är en av ett fåtal leverantörer på den svenska marknaden som har den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för att säkerställa driften av ett banksystem samt att hantera utvecklingen av den.”

─ SBAB:s vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån med en kundupplevelse utöver det vanliga. Vårt val av systemlösning bygger på modern teknik i form av SAP:s Banksystem och Applicons Kärnbanksystem. Den affärskritiska driften av plattformen hanteras av Axians. Axians är en av ett fåtal leverantörer på den svenska marknaden som har den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för att säkerställa driften av ett banksystem samt att hantera utvecklingen av den. Genom vårt samarbete kommer SBAB att kunna erbjuda våra medarbetare och kunder en IT-upplevelse som kännetecknas av driftstabilitet, säkerhet och tillgänglighet, säger Jan Stenkvist, Senior Vendor Manager SBAB.

─ Vi är mycket glada och stolta att få fortsätta denna spännande resa tillsammans med SBAB. Samarbetet stärker Axians växande position inom bank- och finanssektorn där IT är mycket affärskritiskt och högsta tänkbara tillgänglighet är ett krav. Vi ser fram emot ett fortsatt nära och givande samarbete där Axians kan fortsätta att effektivisera och utveckla SBAB:s IT och leverera IT som fungerar 24/7 för en ökad medarbetar- och kundupplevelse, säger Stefan Kulhanek, VD Axians AB.

 

För mer information, kontakta:

Ragnhild Franson Blom, Marknads- och kommunikationschef Axians, ragnhild.franson-blom@axians.com, 073 – 231 23 83

Jan Stenkvist, Senior Vendor Manager SBAB, jan.stenkvist@sbab.se, 072 – 220 65 00

 

Lernia, med cirka 6200 anställda på̊ över 100 orter i Sverige, har tecknat ett nytt avtal för IT-drift med Axians. Det innebär att samarbetet förlängs ytterligare en avtalsperiod.  

ComputerSweden   Läs även nyheten på Computer Swedens webbsida >>

Det statliga utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia har outsourcat sin IT till Axians sedan 2014 och har under den tiden moderniserat sin IT och genom en effektiv hybrid IT-drift sänkt sina kostnader för att kunna fokusera ännu mer på affärsnära IT.

”Vi ska tekniskt ligga i framkant och Lernia befinner sig på en ständig digitaliseringsresa. Vi utvärderar hela tiden nya möjligheter med teknologi och för att lyckas måste basplattan fungera. Axians kan IT-infrastruktur och levererar en stabil och säker IT och vi är mycket nöjda med vårt samarbete.” – Sebastian Lindström, CIO Lernia.

─ Lernia arbetar med att matcha människors kompetens mot näringslivets behov och på så vis korta vägen till egen försörjning – och IT ska bidra till detta. Vi ska tekniskt ligga i framkant och Lernia befinner sig på en ständig digitaliseringsresa. Vi utvärderar hela tiden nya möjligheter med teknologi och för att lyckas måste basplattan fungera. Axians kan IT-infrastruktur och levererar en stabil och säker IT och vi är mycket nöjda med vårt samarbete. Vi har tillsammans med Axians moderniserat och effektiviserat vår IT med en hybrid IT-plattform och därigenom kunna sänka våra IT-kostnader, säger Sebastian Lindström, CIO på Lernia.

Axians hanterar även driften av IT-arbetsplatser för Lernias alla medarbetare samt hanteringen för utbildningsverksamheten, totalt cirka 4000 klienter. Med ny hybrid IT-plattform och modern IT-arbetsplats kan blicken höjas för att effektivisera affären ännu mer.

”För mig är det mycket viktigt med bra relationer där Lernia får stöd och driv för våra utmaningar och rådgivning hur vi kan utvecklas. Jag ser Axians som en förlängning av Lernia IT och en viktig pusselbit i den förändringsresa som nu pågår” – Sebastian Lindström, CIO Lernia

─ Vi har de senaste åren gått ifrån att vara en trög och traditionell IT-avdelning till att idag var betydligt mer framåtlutande och deltar i en rad innovativa initiativ och har ett nära samarbete med affärsutveckling. För mig är det mycket viktigt med bra relationer där Lernia får stöd och driv för våra utmaningar och rådgivning hur vi kan utvecklas. Jag ser Axians som en förlängning av Lernia IT och en viktig pusselbit i den förändringsresa som nu pågår, säger Sebastian Lindström.

─ Genomgående för hela avtalsdialogen har varit att tänka standardiserade tjänster och hur Axians kan bidra till ett effektivare och skalbart Lernia. Fokus har varit på ett avtal som stödjer förändring och utveckling säger Mikael Svenonius, Chef Användarnära Tjänster som lett avtalsdialogen från Lernias sida.

─ Vi är mycket glada att Lernia förlänger avtalet med Axians. Lernia jobbar mycket nära Axians kund- och driftsteam med höga ambitioner i framkant av tekniken. Vi ser fram emot att kunna hjälpa till att exekvera alla strategier tekniskt och hjälpa till så fler personer integreras in i samhället och utvecklas på arbetsmarknaden, säger Stefan Kulhanek, VD Axians Sourcing.

För mer information, kontakta:   

Sebastian Lindström, CIO Lernia, sebastian.lindstrom@lernia.se,  072 – 254 40 31

Ragnhild Franson Blom, Marknads- och kommunikationschef Axians, ragnhild.franson-blom@axians.com, 073 – 231 23 83