Nyhet

Pressmeddelande 2015-01-26

Med molnet i sikte för en mer kostnadseffektiv IT väljer SBAB Qbranch som IT- och outsourcingleverantör för drift av arbetsplatser och IT-stöd. Första steget är implementering av en ny modern och effektiv IT-arbetsplatshantering samt Servicedesk för de cirka 450 anställda i Sverige. Avtalet löper under en treårsperiod.

 

IT24 Läs nyheten på IT-24

SBAB erbjuder privatpersoner lån- och spartjänster via internet och telefon samt kreditgivning och sparande till företag och bostadsrättsföreningar. SBAB har historiskt haft en mixad outsourcing där delar av IT har legat på olika partners och internt. Nu konsoliderar SBAB sin IT för alla arbetsplatser till Qbranch för förberedelse inför en förflyttning till molnet. SBAB passar också på att byta mailplattform till Microsofts Outlook/Exchange.

– SBAB effektiviserar i alla led för att nå visionen ”Sveriges bästa bolån” år efter år. Vi valde Qbranch som IT-leverantör för att de har kommit långt på sin kompetensresa inom moln- och hybrida IT-tjänster och är en högt rankad molnpartner hos Microsoft. Qbranch kommer vara en strategiskt viktig leverantör i vår fortsatta utveckling där vi är övertygade att rätt IT-satsningar och tillvägagångssätt kommer att göra SBAB mer konkurrenskraftiga, säger Johan Sandberg, chef infrastruktur och drift på SBAB.

Som ett första steg implementerar nu SBAB Qbranchs tjänst Managed Client som är en klienthanteringslösning via Qbranchs självserviceportal i Qbranchs privata moln QNET. Lösningen innefattar hårdvara, support, förvaltning, säkerhetsuppdateringar och självserviceportal.

Vi valde Qbranch som IT-leverantör för att de har kommit långt på sin kompetensresa inom moln- och hybrida IT-tjänster och är en högt rankad molnpartner hos Microsoft. Qbranch kommer vara en strategiskt viktig leverantör i vår fortsatta utveckling där vi är övertygade att rätt IT-satsningar och tillvägagångssätt kommer att göra SBAB mer konkurrenskraftiga

– Jag ser fram emot ordning och reda i vår arbetsplatsmiljö. Genom Qbranchs klienthanteringslösning Managed Client får vi en än mer stabil och standardiserad klientmiljö med förutsägbara kostnader och möjlighet för våra användare att administrera sin egen desktop genom Qbranchs självserviceportal QNET. Rätt IT-leverantör och lösning är otroligt viktigt för oss eftersom vi inte har några servicekontor för våra kunder. Om IT inte fungerar står SBAB stilla, säger Johan Sandberg.

– Vi är mycket stolta och glada att SBAB väljer Qbranch som IT-leverantör. Att genomgå en resa mot molnet kan vara mycket utmanande speciellt för företag inom den finansiella sektorn med höga krav på tillgänglighet och säkerhet. Då är det bra att ha en erfaren IT-leverantör som har expertisen i alla led på resan. Genom att vi bygger vår tjänsteleverans på egen infrastruktur och på molnleveranser gör att vi kan erbjuda det bästa av två världar. Genom våra unika partnerskap med i första hand Microsoft kan vi erbjuda våra kunder nästintill obegränsad leveranskapacitet kombinerad med vår kundnärhet och specialistkonsulter. Vi ser mycket fram emot att hjälpa SBAB på deras resa för en modernare och effektivare IT i hanteringen av deras klienter och så småningom i molnet, säger Martin Stenström, VD Qbranch Sweden AB.
För mer information kontakta:

Johan Sandberg, chef infrastruktur och drift, SBAB Bank AB
Johan.sandberg@sbab.se | 0767-88 43 64

Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Qbranch
ragnhild.fransonblom@qbranch.se | 073- 231 23 83

PRESSMEDDELANDE 2014-12-15

Bitsdata-logo

BITS DATA väljer efter en omfattande upphandling Qbranch som ny IT-driftsleverantör. Affären som är värd över 80 miljoner kronor löper över 3 år och är Qbranchs största affär genom tiderna räknat till antalet servrar.

Läs nyhet om affären på IT24

BITS DATA är ett rikstäckande företag som tillhandahåller utveckling och drift av IT-system för de 200 återförsäljarna av bilmärkena Scania och Volkswagen-varumärkena (Volkswagen, Skoda och Seat) rörande försäljning och verkstad i Sverige. Detta innefattar hela kedjan från affärssystem, business Intelligence-system, sälj- och biladministrativa system till ekonomisystem.

BITS DATA har outsourcat sin IT sedan 2009 för att kunna leverera kvalitativ IT till sina kunder 24/7. BITS DATA valde sommaren 2014 att byta IT-leverantör och gick ut i ny upphandling av företagets IT-drift med målet att öka kvaliteten och proaktiviteten i IT-leveransen.

– Vår IT är i högsta grad verksamhetskritisk. Om vår IT inte fungerar så havererar våra kunders verksamheter, med totalt 6000 användare, efter 20 minuter. Det skulle få katastrofala och mycket kostsamma följder. Våra kunder behöver även ha tillgång till IT under hela dygnet och vi har inte möjlighet själva att ha skiftpersonal samt den expertis som krävs för vår känsliga IT-miljö. Qbranch stod ut i konkurrensen; de har rätt tjänster, expertis och erfarenhet samt mycket väl fungerande processer och rutiner. Jag ser fram emot en IT-partner som levererar den service vi förväntar oss men även som jobbar proaktivt för att utveckla vår IT för ett långt samarbete, säger Björn Brånebäck vd på BITS DATA.

Qbranch kommer att ansvara för driften av hela BITS DATA:s IT-infrastruktur, inklusive 400 servrar med operativsystem, databaser och Citrixfarm samt tillhörande system såsom Active Directory, Identitetssystem och Exchange-servrar. Lösningen byggs på Qbranchs nya Cisco UCS och ACI-plattform med georedundans i syfte att leverera maximal prestanda och tillgänglighet i en modern och effektiv driftsmiljö.

– Vi är mycket glada och stolta över det förtroende som Qbranch får av BITS DATA i valet av ny outsourcingleverantör. Qbranch ser sig som en utmanare till de större leverantörerna och vi bygger vår verksamhet på att vara närmre, snabbare och mer flexibla än de största. Vi vänder oss till företag som BITS DATA där IT är affärskritiskt och som vill ha högsta tänkbara service, specialistkunnande och tillgänglighet – så vi är en bra matchning! Vi ser mycket fram emot den här spännande resan tillsammans med BITS DATA samt ett proaktivt samt konstruktivt partnerskap, säger Martin Stenström, vd Qbranch Sweden AB.

 

För mer information kontakta:

Björn Brånebäck, vd BITS DATA
bjorn.braneback@bitsdata.se | 070 – 818 36 70

Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Qbranch
ragnhild.fransonblom@qbranch.se | 073 – 231 23 83

PDF_ikon Pressmeddelandet som PDF

Qbranch flyttar sitt Stockholmskontor på Primusgatan till Solna Port på Råsundavägen vid Haga Norra. Flytten från nuvarande lokaler på Lilla Essingen kommer att påbörjas under sommaren 2015 och 250 medarbetare berörs av flytten.

Qbranch har hela tiden befunnit sig på resa. Vi har gjort många kursändringar under resans lopp. Vi har anpassat oss efter kundernas förändrade behov för att vid varje givet tillfälle hitta nya vägar.  Samtidigt är det just denna förmåga till anpassning och förändring, som gjort att vi kontinuerligt kunna utveckla Qbranch under drygt 20 år i IT-branschen.

Genom ett omfattande förändringsarbete utvecklar vi nu våra driftstjänster och fokuserar ännu mer på t ex säkerhet, prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Som ett led i detta arbete flyttar vi nu både kontor och datacenter i Stockholm. Fastigheten i Sköndal, Stockholm, som inrymmer såväl datahall som arbetsplatser kommer inte att beröras av flytten.

Det nya kontoret om drygt 2750 kvm uppfyller Qbranchs högt ställda krav på ett modernt professionellt och funktionellt kontor. Fastigheten som är miljöcertifierad håller en hög standard, inte minst när det gäller materialval och teknik. Qbranch har sedan tidigare en datahall på samma adress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Svender, Project Management Officer Qbranch
Tel: 073 231 22 44 | E-post: mikael.svender@qbranch.se

Qbranch bygger ny IT-driftsinfrastruktur med Ciscos nya teknologi ACI. En lösning som genom automatisering förenklar komplexa nätverksprocesser för ökad snabbhet och säkerhet vid nätverksadministration. Den nya infrastrukturplattformen är även designad för moln- och hybrida tjänster som stöttar Qbranchs mål att vara ledande inom hybrid IT i Norden.

Läs även Ciscos pressrelase ”Qbranch först i Europa med ACI-baserat datacenter”

Qbranch har under 2014 genomfört ett omfattande arbete för att vidareutveckla och förbättra drifttjänsterna med fokus på säkerhet, prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet i moln och hybrida IT-driftsleveranser. Som ett led i arbetet bygger Qbranch en ny infrastruktur med den senaste teknologin från Cisco – ACI (Application Centric Infrastructure) som möjliggör automatisering av nätverksprocesser för effektivisering och säkerhet.

– Vi har utmanat valet av de traditionella lösningarna inom nätadministration för att skapa en modern och effektiv driftsmiljö med teknologi i absoluta framkant. Cisco ACI är även designat för moln- och hybridtjänster vilket stödjer Qbranchs mål att vara ledande inom hybrid IT i Norden. Den nya infrastrukturplattformen innebär att vi kan paketera kvalitativa tjänster och leveranser till våra kunder snabbare, säkrare och mer effektivt vare sig det är i våra datacenter, i molnet eller en hybrid lösning, säger Fredrik Hesslevik, VD Qbranch Services AB.

Qbranch har även fått möjligheten att påverka utvecklingen av lösningen i ACI efter krav samt behov och haft direktkontakt med utvecklarna hos Cisco i USA. Något som uppskattats av Cisco globalt.

– Vi är glada att Qbranch som ledande hybrid IT-leverantör har valt Cisco ACI som ny nätinfrastrukturplattform och det partnerskap som genomsyrar vårt samarbete. Konkurrens handlar idag mycket om att vara snabb och flexibel. Qbranch baserar nu sin infrastruktur på ny Cisco-teknologi som ger helt nya möjligheter att snabbt ta nya tjänster och applikationer till kunder och marknaden. Det här kommer att göra Qbranch och deras kunder mer effektiva och på så sätt mer konkurrenskraftiga, nu när vi snabbt rör oss mot den nya tidens hybrida IT-hantering, säger Greger Jerlehagen, Affärsområdesansvarig datacenter, Cisco.
För mer information kontakta:
Fredrik Hesslevik, VD, Qbranch Services
Tel: 073 231 21 25 | E-post: fredrik.hesslevik@qbranch.se

Greger Jerlehagen, Affärsområdesansvarig datacenter, Cisco
Tel: 070 605 92 13 | E-post: gjerleha@cisco.com

 

Ladda hem pressmeddelandet som PDF

Läs även Ciscos pressrelase ”Qbranch först i Europa med ACI-baserat datacenter”

 

 

Vinci Energies

Den 29 oktober slutförde VINCI Energies förvärvet av Imtech ICT. Qbranch ingår i Imtech ICT sedan 2011 och blir nu en del av VINCI Energies Nordic.
Qbranch vänder sig till medelstora och stora företag, som ställer höga krav på kundservice, specialistkunnande och IT-system som fungerar 24/7 – oavsett om IT skall hanteras hos kunden, i Qbranchs datacenter eller i det publika molnet via en hybridlösning. Qbranch har fyra egna datacenter och drygt 400 medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Med en finansiellt stark ägare som VINCI kan vi fortsätta att utveckla verksamheten och utmana det traditionella genom våra hybrida IT-lösningar. Vårt fokus handlar även i fortsättningen om att hitta de bästa talangerna och att leverera ett av kunderna uppfattat värde säger Stephan Andersson, vd Qbranch AB.

VINCI-koncernen, som är börsnoterad i Paris, är ett globalt företag med drygt 190 000 anställda. Divisionen VINCI Energies har 63 000 anställda och omsätter cirka 89 miljarder kronor med god lönsamhet. I Norden verkar VINCI Energies under fem olika varumärken, som totalt har cirka 1200 anställda inklusive Qbranch.

– Vi är mycket glada över att affären är klar och att Qbranch blir ett företag inom VINCI Energies Nordic. Vi ser fram emot att stödja Qbranch på deras fortsatta resa att bli Nordens främsta leverantör av hybrida IT-lösningar säger Åke Thimfors, vd VINCI Energies Nordic.
För mer information:

Stephan Andersson, VD Qbranch AB
Tel. 0732 – 312 432
Mail. Stephan.andersson@qbranch.se

Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic
Tel. 0735-20 00 37
Mail. Ake.thimfors@vinci-energies.se

 

Ladda hem pressmeddelandet som PDF

 

Pressmeddelande 2014-09-23

Qbranch utökar åtagandet inom bank- och finanssektorn

Efter en stor upphandling väljer Landshypotek Bank Qbranch som ny IT-outsourcingleverantör. Avtalet sträcker sig över tre år och är värt 18 MSEK.

landshypotek-bank-logo-header-e1411480515852

 

Landshypotek, som har varit verksamma sedan 1836, blev i april 2013 bank med tydlig nisch inom lands- och skogsbruk. Idag, med 45 000 lånekunder tillika medlemmar och ägare, är Landshypotek Bank är en av Sveriges tio största banker med målet att fortsätta växa inom privata sektorn. När avtalet för IT-drift skulle förnyas under våren valde Landshypotek att byta IT-leverantör och valet föll på Qbranch.

– Vi behöver rätt it-partner att växa med och som hjälper oss att utveckla vår IT. Landshypotek breddar nu sitt utbud och är på väg att bli en fullsortimentbank som behöver vara tillgängliga dygnet runt. Qbranch är inte en traditionell driftspartner utan jobbar mer kundnära och leveransfokuserat. De är specialister på IT-infrastruktur och tillhandahåller smarta, skalbara tjänster och dygnet-runt-övervakning. Detta gör oss till en bra matchning, säger Per-Olof Sandberg, CIO på Landshypotek Bank.

Qbranch tar ett helhetsåtagande för Landshypoteks serverdrift samt för att driften av alla affärskritiska IT-system såsom affärssystemet SAP och att Landshypoteks internetbank tekniskt fungerar. Qbranch ansvarar även för klientdriften för Landshypoteks cirka 200 anställda på 19 platser i Sverige.
– Efter många år med en relativt oförändrad IT-portfölj och i samband med att Landshypotek blev bank har stor del av IT-systemen moderniserats. Bankverksamhet består till stor del av IT och processer som måste fungera. Med Qbranch får vi en framtidssäker och stabil IT-plattform att stå på och utveckla, säger Per-Olof Sandberg.

– Vi är mycket stolta över vårt nya partnerskap med Landshypotek Bank. Bank- och finanssektorn har höga regulatoriska krav på IT med hög tillgänglighet utan förseningar. Affären med Landshypotek ökar vårt åtagande inom en bransch där IT är mycket affärskritisk vilket borgar för att vi lyckas i vårt mål att leverera IT-tjänster och drift till kunder som ställer högsta tänkbara krav på tillgänglighet och IT-system som alltid fungerar, säger Stephan Andersson, vd Qbranch AB.

För mer information kontakta:
Ragnhild Franson Blom, Marketing Manager Qbranch | ragnhild.fransonblom@qbranch.se | 073 -231 23 83

Per-Olof Sandberg, CIO, Landshypotek | per-olof.sandberg@landshypotek.se | 08 – 459 04 76

 

Qbranch bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om Azure i samarbete med Microsoft

Malmö 15/10 | Stockholm  16/10 | Göteborg 21/10

I en värld där verksamheten allt oftare är beställare av molnlösningar behöver du som it-ansvarig ta kontroll. Leveransen behöver gå fort utan att ge avkall på it-avdelningens krav på säkerhet och övervakning. Managed Azure kombinerar Azures obegränsade kapacitet, kostnadseffektivitet och snabbhet i det relativt oflexibla publika molnet med anpassade managerade tjänster för din organisation på några minuter. Välkommen till en informativ morgon om Microsoft Azure och hur du kan få kontroll över molnet.

 

QBRANCH FÖRST I EUROPA MED MANAGERING OCH SJÄLVBETJÄNING AV MICROSOFT AZURE

Under denna morgon får du lyssna till Joachim Nässlander från Microsoftsom tar dig bakom kulisserna på Azure och visar hur det fungerar och vad man kan göra i Microsofts moln. Morgonen bjuder även på en demo av Qbranchs unika tjänst– Managed Azure. I stort sett alla organisationer har tillfällen där man har behov av IT-resurser snabbt eller kanske tillfälligt. Den befintliga processen för beställning av datakraft är ofta för långsam och beslutsprocessen kan dra ut på tiden – man behöver en egen bussfil! Managed Azure är möjligheten för dig som är IT-chef att få snabba lösningar i molnet med full kontroll på kostnader utan inlåsning.
TALARE:

Från din serverhall till Japan
Joachim Nässlander, Technology Solution Specialist, Microsoft
Hur ser Microsoft Azure ut bakom kulisserna? Hur fungerar det? Vad kan man göra? Och hur kommer det sig att jag kan bygga ett globalt datacenter på 30 minuter egentligen? Med fokus på IAAS får vi svar på de här frågorna och många fler. Vi börjar med teorin och avslutar med teknik.

Qbranch Managed Azure – Fast lane IT
Jan Hellgren, Chief Strategy Officer
Hur säkerställer du att dina molnresurser följer ditt företags policys om patchning, antivirus, övervakning etc.? Hur får du kontroll över vilket affärsområde som förbrukar hur mycket kapacitet? Du har en befintlig ärendehantering, hur använder du den för att beställa resurser ur Azure – och kanske framför allt hur följer du kostnadsutvecklingen över tid? Vi visar dig hur!

ANMÄLAN:

MALMÖ
Datum: onsdag 15 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö) | se karta
STOCKHOLM
Datum: torsdag 16 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Microsofts lokaler, Finlandsgatan 36, Akalla | se karta
GÖTEBORG
Datum: tisdag 21 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Qbranchs lokaler, Johan på Gårdas gata 5A | se karta

 

Varmt välkommen!

Qbranchs ägare, Imtech NV, meddelade den 26:e augusti 2014 att man träffat avtal med franska företaget Vinci Energies om försäljningen av ICT-divisionen där Qbranch ingår. Försäljningsprocessen som annonserades i april har gått snabbt och tillträdet beräknas ske under hösten. Vincikoncernen, som är börsnoterade i Paris, är ett globalt företag med ca 190 000 anställda. Vinci Energies har 63 000 anställda och omsätter ca 89 mdkr med god lönsamhet. Vinci Energies förvärvar ICT-divisionen som helhet, dvs även Qbranchs systerbolag i UK, Österrike, Tyskland, Holland och Belgien.

Qbranch AB får efter förvärvet en finansiellt starkare ägare som har möjligheten att fortsätta utveckla vår verksamhet i en positiv riktning.

Länk till Imtechs pressmeddelande
Länk till Vincis pressmeddelande

Mer information:
Anders Harling
CMO Qbranch AB
tel. 0732 312 226

Den 14 juli i år kommer all support för Windows Server 2003/R2 från Microsoft att upphöra. Något som kan ha mycket dramatiska följder på säkerheten och stabiliteten på din organisations IT-infrastruktur, om ni inte agerar.

Detta innebär att det inte kommer fler uppdateringar och säkerhetskorrigeringar, samt att efterlevnaden går förlorad för datacenter som kör detta operativsystem efter detta datum – och blir är måltavlor för sårbarhet och intrång i IT-miljön.

Har ni en plan? Det är hög tid att börja planera för en flytt!

windows-server

 

 


 

Vi hjälper er att hitta rätt!

När ett serveroperativsystems support och uppdateringar upphör är det mycket viktigt planera rätt för nästa steg. Qbranch har genomfört många förstudier och migreringar från Windows 2003 till nyare versioner eller en moln- eller hybrid lösning. Är du osäker på vilken serverlösning som är rätt för er verksamhet eller vill utnyttja de fördelar som molnet eller en hybrid IT-lösning skulle innebära för er? Våra experter inom infrastruktur och molntjänster kan hjälpa er att hitta rätt för era unika behov.

Qbranch-Windows-Server-2003-Stragegi Ladda hem mer information om vår workshop som ger dig en total översyn över befintlig miljö och rekommendationer till din nästa! Läs mer här >>

 

Erbjudande: Workshop för genomsyn av er befintliga IT-miljö samt rekommendationer av expert!

Med hjälp av våra kvalificerade experter samt ett starkt partnerskap med Microsoft genomför Qbranch en tre dagars workshop på plats hos er med en total genomgång och inventering av befintlig miljö för att skapa en migreringsplan efter ert företags unika behov och förutsättningar. Qbranch använder sig av Microsofts best practice och erfarenhet från åtskilliga likande migreringsprojekt och kan därför snabbt och effektivt hjälpa er igång med planeringen. Som en tilläggstjänst kan Qbranch även erbjuda konsultativ hjälp med själva migreringen som då utförs av Qbranch erfarna Microsoft konsulter på plats hos er. Resultatet av workshopen blir en skriftlig rekommendation och övergripande migreringsplan i form av en konsoliderad rapport. Rapporten innehåller också identifierade behov som behöver lösas innan migrering, samt rekommenderade åtgärder.

Läs mer om workshopen här >>

 

Qbranch-Microsoft-Partner  Qbranch-MS-Partner

I mars lanserade Qbranch tjänsten Managed Office 365. Vi tar med denna tjänst ett helhetsåtagande och ansvar gällande drift, förvaltning och förändring för Microsoft Office 365 för våra kunder. Det kan vi göra tack vare vår kvalitetssäkrade driftorganisation och våra Office 365 certifierade experter. Här svarar produktansvarig för Managed Office 365  Conny Axnér på frågor kring tjänsten.
Vad är våra kunders största utmaningar gällande förvaltning av Microsoft Office 365?

– Om man väljer att förvalta Office 365 själv så behöver man täcka in ganska många kompetensområden. Några exempel är: infrastruktur för hosting av federationstjänster (single sign-on), kontohantering, licenstilldelning och självklart också kompentens på den numera ganska omfattande floran av ingående komponenter i Office 365 (Sharepoint Online, Lync, Yammer, Exchange etc). Office 365 förändras dessutom i en mycket hög takt och detta gör det svårt att hålla kolla på alla nyheter för att exempelvis ge användarna tillräckligt med support.

 

 ”Qbranch är gränsnittet mellan verksamheten och Microsoft och vi är även användarens bästa vän.”

Hur fungerar  Qbranchs lösning Managed Office 365?
– Vi har valt att paketera tjänsten med ett Baspaket med tillhörande optioner då grundtanken hela tiden har varit att kunderna själva ska kunna välja vad dem vill köpa. Qbranch är gränsnittet mellan verksamheten och Microsoft och vi är även användarens bästa vän. Användare och IT-avdelningen eller andra beställarfunktioner hos kunden kan nyttja Qbranch självbetjäningsportal QNET eller den traditionella servicedeskkanalen för att beställa nya tjänster eller lägga ärenden. Optionerna som finns att välja till är exempelvis: federation (single sign-on), kontohantering och dynamisk licenshantering för att nämna några.

 

Vad ser du är det unika i Qbranchs Managed Office 365?
– Det som jag framförallt vill lyfta fram i Managed Office 365 är Qbranch Servicedesk som är väldigt erfarna när det gäller användarnära tjänster. Det tillsammans med våra Trusted Advisors gör att vi kan erbjuda en helhetslösning. Vi vet som sagt också att Microsoft utvecklar sin plattform i en väldigt hög takt. Därför har vi fokuserat rätt hårt på att hitta en metodik som går ut på att hålla ihop och utnyttja alla nya förmågor som lanseras på bästa möjliga sätt för våra kunder. Vi säkerställer att förändringshanteringen blir kvalitativ, långsiktig och verksamhetsfokuserad.


Om tjänsten Managed Office 365

Vår tjänst Managed Office 365 innebär ett helhetsåtagande av Microsofts Office 365. Qbranch tar med denna tjänst ett helhetsansvar gällande drift, förvaltning och förändring. Det kan vi göra tack vare vår kvalitetssäkrade driftorganisation och våra Office 365 certifierade experter. Managed Office 365 innefattar ett baspaket och även ett antal tilläggstjänster som kan läggas till efter behov. I bastjänsten ingår licens- och kontohantering. Genom att beställa bastjänsten i Managed Office 365 får våra kunder rätt förutsättningar för ett professionellt och långsiktigt förändringsarbeten.

I tjänsten Managed Office 365 ingår även användarstöd och support i hur man använder de vanligaste funktionerna i tjänsten och detta användarstöd erbjuds via till exempel telefon, vår självbetjäningsportal och E-post. Qbranch Servicedesk har svensktalande IT-tekniker som kan hjälpa våra kunder med både användarstöd och beställarstöd. Bland några av tillvalen kan nämnas övervakning av exempelvis federation och kontosynkronisering samt dynamisk licenshantering som hjälper våra kunder att ta kontroll och optimera sitt licensinnehav samt automatisera tilldelningen av nya licenser.

Läs mer om Managed Office 365