Nyhet

Radar Summit är Nordens största mötesplats för IT-beslutsfattare och leverantörer. Axians är en av talarna under dagen på såväl stora scen under en inledande keynote: ”Digitalisering och det nya partnerskapet”  samt under en lunchsession: ”Så bygger du en effektiv och säker digital IT-arbetsplats”. Träffa oss på plats den 15 november!

Radar Summit samlar 700 av Sveriges IT-beslutsfattare och leverantörer. Radar Summit 2016 tar fasta på de trender som har störst påverkan lokalt på svenska IT-verksamheter. Områdena har tagits fram och utvecklats i dialog med flera hundra CIO:er under året för att öka intresse och relevans mot målgruppen.

Axians har varit en del av Radar Summits program de senaste åren och står på scen även i år.

Staffan-Fredriksson-axians

Staffan Fredriksson, Axians

Axians inledande keynote

”Det nya partnerskapet och digitaliseringen”

Staffan Fredriksson | Sales Director Sourcing

Medan ICT som bransch i stadig takt börjar mogna infinner sig en högre grad av specialisering och nischbehov som får oanade konsekvenser för alla kund- och leverantörsrelationer, processer samt affärsmodeller. Upplever ni exempelvis att er IT-partner inte hinner röra sig i samma hastighet som era behov, tar en förändring för lång tid eller är affärsmodellen för oflexibel?

Staffan leder er genom den snåriga och svåra utveckling vi står inför, beskriver fallgropar och möjligheter.

Staffan har 20 års erfarenhet inom IT-branschen och träffar varje år många av Sveriges IT-chefer samt CIO:er och tar del av företags IT-utmaningar för att hitta lösningar. Mötena har bidragit till en stor kunskap om IT-Sveriges utmaningar men också de möjligheter som innovation och ett starkt IT-partnerskap kan bidra till.

Conny-Axner-Axians

Conny Axnér, Axians

 Axians lunchsession

”Så bygger du en effektiv och säker digital arbetsplats”

Conny Axnér | Business Development Manager Workspace

Hur bygger man upp en digital arbetsplats som är både kostnadseffektiv, säker och användarvänlig? Hur möjliggör man att användarna når företagsapplikationer och processer på ett säkert och smidigt sätt – oavsett enhet och plats? Hur kan man samverka med verksamheten för att skapa rätt balans mellan användarbehov och företagspolicys? På Axians lunch under Radar Summit diskuterar vi svaren!

Med användaren i centrum samt säkerhet och effektivitet i fokus så skapas rätt förutsättningar för att en IT-arbetsplatslösning används optimalt i praktiken. Axians expert inom IT-arbetsplatsfrågor kommer under denna lunchsession diskutera de vanligaste utmaningarna kring den digitala arbetsplatsen och berätta mer om vad som gjort att Axians är ledande inom användarnära tjänster. Under lunchen kommer Axians att beröra olika Microsofttjänster som: EMS (Enterprise Mobility Suite), Windows 10 och Office 365.

Med målet att skapa en mer uppkopplad arenaupplevelse av fotboll, anlitades Axians av fastighetsbolaget Örebroporten Fastigheter AB för att bygga och installera koppar- och fibernät samt montera accesspunkter på Behrn Arena i Örebro för att ge en mer heltäckande WiFi-uppkoppling.

Örebroporten Fastigheter AB är ett kommunalt fastighetsbolag som aktivt utvecklar miljöer som stärker Örebro. Bland Örebroportens fastigheter finns flera idrottsarenor, däribland Behrn Arena som används av flera elitsatsande idrottsklubbar i staden. Mot målet att skapa en mer uppkopplad fotbollsupplevelse för matchpubliken valde arenaägaren Örebroporten Axians som installatör av datanät och accesspunkter i Behrn Arena.

Berh-Arena-Axians
Med Axians hjälp har vi kunnat lyfta fotbollen till nästa tekniknivå. Nu har Behrn Arena blivit en mycket bra WiFi-uppkopplad anläggning som alla 12 000 besökare kan utnyttja samtidigt.

̶  Med Axians hjälp har vi kunnat lyfta fotbollen till nästa tekniknivå. Nu har Behrn Arena blivit en mycket bra WiFi-uppkopplad anläggning som alla 12 000 besökare kan utnyttja samtidigt. Axians har varit utmärkta att jobba med där alla i teamet har varit fantastiska. Allt har gått mycket smidigt och vi är mycket nöjda med Axians arbete!, säger Mikael Karlsson, teknisk chef på Örebroporten.

I projektet har Axians byggt koppar- och fibernät samt monterat 130 accesspunkter på stativ på Berhn Arenas tak och fasader, på mellan tre och 20 meters höjd, för att ge en heltäckande uppkoppling för publiken. Arbetet som avslutades under september 2016 gick i rekordfart.

̶ Det var många faktorer som behövde stämma för att hitta rätt leverantör och Axians uppfyllde alla kriterier vi hade. Något som sticker ut i jämförelse med andra leverantörer är resurserna som Axians har och att de kunde göra jobbet på så snabb tid, säger Mikael Karlsson

Upphandlingen skedde genom ett så kallat ”partnering” där beställare och leverantör gemensamt tar fram strategier för ett effektivt genomförande.

̶  Det har varit ett mycket roligt projekt att leda och genomföra där vi kan hjälpa till att bidra till fotbollsklubbarnas och Örebroportens tekniska framtidssatsning. Vi har fått göra det som vi på Axians är riktigt bra på och genom ett bra partnering-samarbete även kunde hjälpa Örebroporten att i ett komplext uppdrag få en kostnadseffektiv och snabb lösning!, säger Pär Kylén, Projektledare Axians Communication.

Läs mer om Axians erbjudande inom Telecom >>

Kontakt:

För mer information kontakta Thomas Jansson på Axians Communication, thomas.jansson@axians.com

I april i år fattades beslutet att införa en ny dataskyddsförordning. Beslutet innebär att en ny lag träder i kraft från och med den 25:e maj 2018. En av de punkter som fått mycket uppmärksamhet är att företag och myndigheter kan bötfällas med upp till 4% av omsättningen. Axians kan hjälpa er med en övergripande genomgång av er systemmiljö och få en grundläggande analys av hur GDPR påverkar er organisation.

GDPR, General Data Protection Regulation, är enligt många den
största förändringen avseende regler för datasekretess på 20 år. Att förstå GDPR och dess påverkan på organisationens användande och lagring av personrelaterad information är en stor och komplex utmaning. Axians kan hjälpa dig!

Huvuddragen i GDPR:
 • Kraven på hur samtycke hanteras har höjts rejält
 • Individens rätt att få data avidentifierat eller raderat har stärkts
 • Vid dataintrång/integritetsbrott ställs tydligare krav på anmälan till myndigheter och att berörda ska informeras
 •  Alla som lagrar information om EU-medborgare berörs
 • Rätt för individen att få data extraherat och överfört till tredje part
 • Sanktioner gentemot den som samlar in data och den som behandlar data (outsourcing) har höjts rejält vid överträdelser mot regelverket
Vad krävs av min organisation?

Lagrar din organisation personuppgifter eller uppgifter som kan relateras till en individ behöver ni säkerligen fundera över hur väl ni uppfyller GDPR’s krav.

Har ni tillstånd från Datainspektionen att lagra personuppgifter idag så behöver ni garanterat analysera hur ni kan fortsätta att uppfylla de framtida kraven.

Vad behöver ni göra?
 • Analysera nuläget
 • Skapa förståelse och medvetenhet hos ledningen
 • Utveckla en plan
 • Genomför aktiviteter och implementera processer
Axians kan hjälpa er att komma igång genom en förstudie där vi:
 • Ger en övergripande presentation av GDPR
 • Intervjuar nyckelpersoner
 • Analyserar intervjuresultat och övrig insamlad information
 • Gör en genomgång av resultat och ger rekommendationer för fortsatt arbete
Mer information:

Läs mer om hur GDPR innebär och hur Axians rådgivande experter kan hjälpa er>>

Kontakt:

Kontakta oss så tar vi en fortsatt diskussion! Skicka ett mail till info@axians.se eller använd kontaktformuläret till höger!

Den 20 oktober talar Axians Ola Skoog på IT-konferensen Cloud Confession i Stockholm.

IDG är världens och Sveriges största mediehus inom IT. Två gånger om året bjuder IDG in Sveriges IT-beslutsfattare till konferensen Cloud Confession för att diskutera och dela erfarenheter om IT i molnet.

Axians är talare under dagen. Ola Skoog, Business Development Manager Public Cloud, kommer under en breakoutsession att berätta om Axians egen resa från att erbjuda tjänster i egna datahallar till att erbjuda tjänster byggda på renodlade molnlösningar samt vad kan du lära dig av Axians förändringsarbete för att slippa uppfinna hjulet en gång till.

Möt även Axians i utställningsytan där vi berättar mer om vårt moln- och hybrida IT-erbjudande samt berättar mer om hur våra Trusted Advisors kan hjälpa er i er moln- och digitaliseringsresa.

Läs mer om ”Cloud Confessions autum edition” här.

ola-skoog-280x330 Ola Skoog är affärsutvecklingsansvarig för Public Cloud på Axians. Hans långa erfarenhet av teknisk produkt- och tjänsteutveckling i kombination med ett antal olika mer tekniknära roller (senast som teknisk evangelist på Microsoft), har gett Ola en god inblick i både det tekniska och det affärsmässiga vad gäller olika IT-lösningar. De senaste fem åren har Olas fokus varit Microsofts moln Azure. Under sin tid på Microsoft utbildade och föreläste han och nu, på Axians, har han varit med och drivit  fram Axians Managed Azure-erbjudande.

 

Cisco Powered_Axians

 

För sjätte året i rad genomfördes konferensen Fin Tech av Dagens Industri. Under en informativ dag samlades cirka 300 ledande branschföreträdare och experter för att ge sin syn på IT-utmaningar och möjligheter. Axians var på plats för att visa vårt erbjudande mot bank-, finans och försäkringsbranschen.

Bank-, finans- och försäkringsbolag står inför stora utmaningar. Branschen är starkt beroende av en pålitlig och effektiv it. Till detta kommer kundernas ökade krav på mobilitet, flexibilitet och innovation.

Frågor som bland andra diskuterades under dagen var: Hur ska man förändra sin affärsmodell för att inte tappa kunder till icke-traditionella konkurrenter, hur kan man utnyttja kraften i Fin Tech och hur skapar man en strategi för digitala innovationer?

Bilder från dagen:

 

Axians-DI-FinTech

Axians DI Fintech_1

Axians-DI-Fintech_2

Cisco Powered_Axians


Läs även:

SBAB väljer Axians som strategisk IT-leverantör för satsning på hybrid IT

BlueStep väljer Axians som ny outsourcingpartner

Landshypotek Bank väljer Axians som ny IT-outsourcingleverantör

Under september har Axians genomfört en uppskattad seminarieturné i Malmö, Göteborg och Stockholm på temat: ”Molnresan – från juridiken till nya möjligheter i molnet”, tillsammans med Advokatfirman Lindahl och Microsoft.

Under den välbesökta seminarieturnén har deltagarna – som varit representanter från både privat som offentlig sektor –  tagit del av de legala aspekterna i molnet samt den kommande nya dataskyddsförordningen, om Microsofts moln Azure, samt nya smarta sätt att få en säker och flexibel IT-drift i molnet.

Talare under frukostarna har varit:
 • Maria Nilsson Karnell (Malmö), Lars Arrhed (Göteborg) och Viktoria Wastenson (Stockholm) från Advokatfirman Lindahl.
 • Roger Morell, Partner Technology Strategist från Microsoft
 • Ola Skoog, Affärsutvecklingsansvarig Public Cloud från Axians.
Mer information och kontakt:

Vill du veta mer om morgonen eller få ta del av presentationerna från dagarna. Skicka ett mejl till info@axians.se

 

Bilder från seminarieturnén:

Molnresan-1

Axians Åsa Hägglund välkommen i Stockholm.

Viktoria-Wastenson

Viktoria Wastenson från Advokatfirman Lindahl pratade juridiken i molnet och den nya dataskyddsförordningen i Stockholm.

Molnresan-7

Axians Ola Skoog på seminariet i Stockholm.

Molnresan-5

Maria Nilsson Karnell från Advokatfirman Lindahl i Malmö.

Molnresan-3

Christel Peterson och Henrik Rydberg från Sveriges Stärkelseproducenter Förening samt Axians Niclas Dovsjö på seminariet i Malmö.

Molnresan-4

Roger Morell, Microsoft från seminariet i Göteborg.

Molnresan-6

Lars Arrhed, Lindahl från seminariet i Göteborg

 


Läs mer

Axians kunskapshub: Krav att ställa på leverantörer av Azure-drift och hantering

29 september arrangerar Dagens Industri för sjätte året i rad konferensen Fin Tech . Under dagen samlar man ledande branschföreträdare och experter som ger sin syn på nya möjligheter och utmaningar. Axians är på plats som utställare!

Bank-, finans- och försäkringsbolag står inför stora utmaningar. Branschen är starkt beroende av en pålitlig och effektiv IT. Till detta kommer kundernas ökade krav på mobilitet, flexibilitet och innovation. Fin Tech kommer bland annat att besvara frågorna:

Hur ska man förändra sin affärsmodell för att inte tappa kunder till icke-traditionella konkurrenter?
Hur kan man utnyttja kraften i Fin Tech?
Hur skapar man en strategi för digitala innovationer?

Träffa Axians på plats på Fin Tech!

Möt Axians i utställningen där vi berättar mer hur vi hjälper företag i bank, finans och försäkringsbranschen med deras IT!

Talare under dagen är bland annat:
 • Anders Borg, senior rådgivare, Citi
 • Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam
 • Anna Storåkers, Head of Banking Sweden, Nordea
 • Emma Heimonen, Head of Digital Innovation, Swedbank

Och många fler!

Läs mer här >>

Bildkälla: Dagens Industri

Cisco Powered_Axians


Läs även:

SBAB väljer Axians som strategisk IT-leverantör för satsning på hybrid IT

BlueStep väljer Axians som ny outsourcingpartner

Landshypotek Bank väljer Axians som ny IT-outsourcingleverantör

 

 

Den 20 september gick halvdagskonferensen Radar Sourcing av stapeln i Stockholm. Cirka 200 deltagare var på plats för att lyssna till de mest centrala frågeställningarna inom moln- och outsourcingtjänster.

Axians var en av talarna och hade en välbesökt session under eftermiddagen. Ola Skoog, affärsutvecklingsansvarig Public Cloud på Axians, berättade under sessionen om Axians resa från att erbjuda tjänster i egna datahallar till att erbjuda tjänster byggda på renodlade molnlösningar och hur man genom smarta lösningar får en säker och flexibel molnbaserad IT-drift.

Du kan ta del av Ola Skoogs presentation på Radar Sourcings eventsida, här.

Bilder under dagen:

Axians-Radar-Sourcing

Axians-Radar-Sourcing-Keynote

Axians-Radar-Sourcing-Utstallning


Läs mer om:

Axians outsourcingerbjudande

Axians konsulterbjudande

Axians Trusted Advisors

Cirka 700 personer befann sig på Nackamässan när Cisco Connect ägde rum. Axians var självklart på plats och under en session berättade om vår resa för att bygga en IT-infrastruktur i absoluta framkant för att stödja våra kunder i deras digitaliseringsresa.

 

Temat för årets Cisco Connect var säker digitalisering. Dagen blandades med föreläsningar, kundcase, demos samt mingel och nätverkande i den stora utställningen.

Axians var på plats som utställare samt i form av våra talare Rok Podgrajsek, Lead Network Architect, samt Stefan Kulhanek, Vice VD. Rok och Stefans dragning på stora scenen lockade flertalet deltagare som var nyfikna på hur Cisco ACI/UCS gynnat Axians och hur de kan gynna deras verksamheter.

I Axians monter fanns produktledare, trusted advisors och säljare för att träffa kunder, partners och branschkollegor och visa upp Axians ACI-labbmiljö, demonstrera Axians självprovisionering till Azure samt tävla i vår i vår golfputtningstävling!

 

Bilder från dagen:

 

IMG_0414

IMG_0415

IMG_0416

IMG_0417

 

En ny spännande jobbhöst väntar på Axians. Här delar några medarbetare med sig av sina förväntningar på Axians-hösten 2016:

 

 AIMO01

 

Namn: Ain Moin
Arbetat på Axians sedan: Februari 2016
Titel: Sales representative

Min roll innebär: ”Att få ut Axians på möten för att presentera oss närmre. Detta innebär att jag ringer mycket samtal, går på seminarium och nätverkar. Man skulle kunna likna det med ett detektivarbete ibland, väldigt roligt men stundtals utmanande! Det roligaste är när vi får chansen att etablera en närmre kontakt med prospekts, det är alltid kul att känna att man gjort ett bra första intryck.”

Vad ser du mest fram emot under jobbhösten 2016 på Axians? ”Jag ser fram emot en händelserik höst med många nya företag att etablera en kontakt med.”

Vilka är de största kundutmaningarna just nu som du möter i ditt jobb? ”Utmaningarna varierar eftersom behoven ser olika ut på olika företag. Molnet är generellt en utmaning då det finns en del frågetecken, dessa jobbar vi hårt för att räta ut till exempel genom att presentera vår hybridlösning.”

”Molnet är generellt en utmaning då det finns en del frågetecken, dessa jobbar vi hårt för att räta ut till exempel genom att presentera vår hybridlösning.”

 

 lelj

 

Namn: Lennart Ljung
Arbetat på Axians sedan: Juli 2008
Titel: MS-SQL_DBA

Min roll innebär: ”Som drift-DBA på Axians sitter jag i en databasgrupp som sköter om alla våra sourcingkunder, där det är löpande drift, förändringsbeställningar och felsökning som dom dagliga sysslorna som jag gör med mina trevlig kollegor. Det tillkommer även projekt och utbildning i olika former. Det som jag gillar mest med att jobba som DBA på Axians är att hitta lösningar på problem och att ha en nära kundkontakt. Det är också väldigt roligt att vi går mer mot Hybrid-IT/ Hybrid Cloud-lösningar där vi kan utveckla ny teknik och nya möjligheter.”

Vad ser du mest fram emot under jobbhösten 2016 på Axians? ”Ett par övertagandeprojekt av nya kunder som ska till Axians och sen utbildning på Microsoft Azure IoT Suite, det blir en rolig och spännande höst!”

 ”Det blir en rolig och spännande höst”

 

 mala04

 

Namn: Mattias Lagerwall
Titel: Service Delivery Manager
Arbetat på Axians sedan: Augusti 2015

Min roll innebär: ”Mitt huvudansvar innebär att jag ansvarar för den tekniska leveransen gentemot kund, att vi levererar det vi ska helt enkelt. Det roligaste är när jag tillsammans med andra tekniker förbättrar en leverans. Detta resulterar i ännu nöjdare kunder och dessutom är det extra kul att få bevisa att de valt rätt leverantör när de valt Axians!”

Vad ser du mest fram emot under jobbhösten 2016 på Axians? ”Jag ser fram emot nya kundaktiviteter med förhoppningsvis flera nya kunder som ansluter sig till våra tjänster och produkter.”

Vilka är de största kundutmaningarna just nu som du möter i ditt jobb? Jag upplever att vi kontinuerligt arbetar med kundernas miljöer för att göra lösningarna mer effektiva och ofta till bättre priser. T.ex. när vi lyfter en gammal lösning till en mer modern uppsättning. En utmaning som vi har är att arbeta proaktivt. Det är ett ord som alla har en personlig tolkning av och där gäller det att vara på rätt nivå till respektive kund så att kunden känner att vi är intresserade av deras leverans och att vi vill förbättra den i takt med tiden.

 ”Det extra kul att få bevisa att kunderna valt rätt leverantör när de valt Axians!”

 

 mimu


Namn
: Milton Muigai
Titel: Senior Consultant
Arbetat på Axians sedan: Maj 2007

Min roll innebär: ”Jag arbetar med att implementera lösningar kring arbetsplatsmanagering, primärt med produkter från Microsoft. Mitt arbete sker oftast i projektform och lösningar tas fram för att främja kundens verksamhet samt vision. Det roligaste är att hjälpa våra kunder med att förverkliga behovet av en arbetsplats som förenklar vardagen och samtidigt förminska störningar som är relaterade till dagens ofta komplexa teknik.”

Vad ser du mest fram emot under jobbhösten 2016 på Axians? ”Axians har verkligen tagit fram nya, spännande och användarnära tjänster och den senaste tekniken har naturligtvis infogats i det nya utbudet. Att vara med och implementera dessa lösningar hos våra kunder kommer definitivt att bli en spännande och lärorik resa!”

Vilka är de största kundutmaningarna just nu som du möter i ditt jobb? ”Den största utmaningen är arbetsplatslösningar kan behöva anpassas från kund till kund. Däremot kan Axians alltid se till att kunden uppnår ett så optimalt läge som möjligt på sina tekniska plattformar och därmed dra mest nytta av de framtagna lösningarna.”

”Axians har verkligen tagit fram nya, spännande och användarnära tjänster”