Axians inleder ett samarbete med Women in Tech

Mångfald och jämlikhet är viktiga frågor för oss på Axians.  Delvis eftersom vi har en samhällsviktig verksamhet och därmed ser det som en självklarhet  att sträva efter att spegla samhällets mångfald inom hela vår organisation men framförallt för att vi tror på att team  där medlemmarna bidrar med olika infallsvinklar är mer innovativa. Olikheter tvingar personer att försöka se varje uppgift ur flera perspektiv där extra ansträngning och bredare perspektiv leder till större framgång. Vi har medarbetare i olika åldrar, kön, etniciteter och bakgrunder helt enkelt för att det bidrar till att vi leverererar ännu bättre lösningar till våra kunder.

Fast vi kan och ska bli ännu bättre; som ett ytterligare steg i detta arbete  har vi därför ingått ett partnerskap med den ideella organisationen Women in Tech. Deras mål är att inspirera kvinnor att överväga en framtid inom teknikområdet och upplysa kvinnor som redan är verksamma inom branschen att stanna kvar inom området .  Women in Tech  tillhandahåller nätverk och erfarenheter från framgångsrika, intressanta och banbrytande personer som jobbar med teknik.  Den 13 maj kommer  de att arrangera Nordens största största teknikkonferens för kvinnor på Stockholm Waterfront congress center.  Karriärsutveckling och viljan att vara med och utveckla branschen kommer stå högst på agendan  och den 6e april kl 12.00 släpps kostnadsfria biljetter på Women in Techs hemsida .  Givetvis är Axians på plats, så säkra dina biljetter och kom gärna förbi vår monter!