Som en del av byggandet av en 14 km lång avloppstunnel i Stockholm konstruerade Axians en innovativ wifi-baserad lösning för att säkra alla arbeten under uppförandet av tunneln.

Under de senaste två decennierna har Stockholms befolkning vuxit från mindre än 750 000 till över en miljon. Under samma period ökade den svenska storstadsregionen som helhet från 1,7 till 2,4 miljoner invånare. Denna starka demografiska tillväxt har givetvis lett till en betydande ökning av vattenförbrukningen och därmed ett ökat behov av avloppsvattenrening.

För att öka kapaciteten på detta område har kommunen beslutat att utveckla Henriksdals reningsverk, som ligger i den sydöstra delen av staden, med en ambition att göra det till en av världens modernaste anläggningar.

Samtidigt stängs reningsverket i Bromma väster om staden. Avloppsvatten från västra Stockholm, som renas vid Bromma reningsverk, kommer att ledas genom en ny 14 km lång tunnel till Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk.

Den ökade kapaciteten hos Henriksdals reningsverk medför att man bättre kan bevara vattnet i Mälaren i väster och minska utsläppen till Östersjön i öst, samtidigt som man undviker transport av avloppsslam genom bostadsområden.

”Vi har utsetts till leverantör av en wifi-baserad lösning som möjliggör en exakt positionering av all personal på plats.”

Positionering av all personal på plats i realtid

För byggandet av denna långa tunnel, som anförtrotts företagen Veidekke och YIT som påbörjade sina arbeten i början av 2020, krävdes att man inrättade ett system för att säkra arbetena och kontrollen på in- och utgångar för all personal på detta byggprojekt som ska vara färdigställt 2026.

”Tack vare stödet från Eitech (lokalt varumärke inom VINCI Energies i Sverige) som under anbudsperioden hjälpte oss att komma i kontakt med rätt samarbetspartners för genomförandet av projektet, utsågs vi till leverantör av en wifi-baserad lösning som möjliggör en exakt positionering av all personal på plats”, förklarar Thomas Jansson, marknadschef på Axians som är VINCI Energies ICT-varumärke.

När det gäller säkerhet är det viktigt att känna till och hålla koll på all personal, men också på de fordon som finns på platsen om en nödsituation skulle uppstå. Axians arbetar i detta projekt med de svenska företagen Mobilaris som hanterar programvaran och TPO som utformat och levererat utrustningen.

Ett wifi-baserat säkerhetssystem

För detta projekt behövde man inrätta ett säkerhetssystem som är baserat på wifi och försett med VoIP-kommunikation för tunnlarna, ett utrymningslarm, ett system för tillträdeskontroll till tunneln och en internetanslutning för arbetsverktygen.

”Huvuddelen av arbetena sker under det första året med uppbyggnaden av wifi-nätverket och alla installationer i anslutningstunnlarna. Sedan fortsätter vi med den kontinuerliga uppbyggnaden av wifi-nätverket i den stora tunneln i takt med arbetets framåtskridande”, förklarar Thomas Jansson. Systemet kommer allt som allt att kräva en installation av ett centralt nätverk på 70 PoP (”närvaropunkter”) som nätverksgränssnitt, 350 AP (”accesspunkter” för wifi) och 5 platser för tillträdeskontroll.

Vill du veta mer om projektet?

Thomas Jansson

Marknadsansvarig
Tel: +46 (0)733119170
Email: thomas.jansson[at]axians.com

Martin Frisk

AE Chef
Tel: +46 (0)706569886
Email: martin.frisk[at]axians.com