Nyhetsarkiv

Qbranch genomför just nu en seminarieturné om juridiken och säkerheten för molntjänster. Med oss har vi experter från Advokatfirman Lindahl, Microsoft och Qbranch. Nedan kan du ta del av experttalarnas tankar om företag och organisationers största utmaningar kring juridik- och säkerhet i molnet samt viktiga saker att tänka på när det kommer till att lägga IT-tjänster i molnet.

 

David Frydlinger, Jurist, Advokatfirman Lindahl

1. Vad ser du är de största utmaningarna kring juridiken- och säkerheten i molnet?

En av de saker som lockar med molntjänster är enkelheten. Det ofta enkelt att komma igång, att avsluta, enkelt att förstå vad man betalar för osv. Eftersom det finns mycket begränsat utrymme att förhandla molntjänstavtalet så kan detta också upplevas som enkelt. Det ligger dock en fara i denna upplevda enkelhet. Inte sällan innebär användande av molntjänster att kontroll över viktig data och information lämnas över till molntjänstleverantören. Tillgängligheten till denna data, säkerhetsnivån med vilken den skyddas, möjligheten att få tillbaks den vid avtalets slut och andra liknande frågor kan ha stor betydelse för företagets förmåga att bedriva sin verksamhet. De största utmaningarna ligger därför i allmänhet inte i juridik- och säkerhetsfrågan som sådan, eftersom de flesta har möjlighet att på ett eller annat sätt använda molntjänster inom lagens ramar. Den största utmaningen ligger i att göra en gedigen due diligence av molntjänsten, molntjänstleverantören och de så kritiska avtalsvillkoren och ställa tuffa frågor för att utröna om den aktuella tjänsten uppfyller de egna kraven.

 

2. Vilka tre saker om molntjänster tycker du deltagarna ska ta med sig ifrån vårt seminarium?

Gör en noggrann analys inför valet mellan egenproducerad IT, outsourcad IT eller IT genom molntjänst avseende ditt företags data, applikationer m.m.

Gör en noggrann due diligence avseende tjänst, leverantör och avtal innan beslut om användande av en molntjänst fattas.
Om personuppgifter ska behandlas genom molntjänsten, se då till att genomföra den risk- och sårbarhetsanalys som Datainspektionen kräver samt att personppgiftsbiträdesavtalet uppfyller kraven enligt personuppgiftslagen.


 

Magnus Wästfjärd, Risk Manager, Qbranch

1. Vad ser du är de största utmaningarna kring juridiken- och säkerheten i molnet?

För mig är vi förbi ”ja” eller ”nej” till molnet, utan att hitta fungerande helhet, lex ingen kedja är starkare än varje länk. Här finns inga patentlösningar. Utan helheten bygger på fundamenta så som en tydlig vision/mål, ett bra avtal med en eller flera seriösa leverantörer samt avslutningsvis samverkan mellan parterna över tiden. Vi lever ju i en föränderlig värld som bra går fortare. Dialog och ständiga förbättringar blir aldrig omodernt.

2. Vilka tre saker tycker du deltagarna ska ta med sig ifrån vårt seminarium?

1. Tiden och lösningarna är mogen och här för att stanna.
Därmed inte sagt att alla alternativ är lika bra, eller att allt lämpar sig för molnet. Jag rekommenderar alltid att börja hemma, dvs hitta drivkrafterna och identifiera vilken typ av tjänst el. information som lämpar sig bäst. Med detta kristallklart blir arbetet med val av leverantörer betydligt enklare. Tyvärr är det ännu svårt att jämföra alternativen och på förhand beräkna alla kostnader. Här kan det vara klokt att ta hjälp av experter och rådgivare för att säkra att ”business caset” håller.

2. Börja smått och med det enkla.
I press och frågor till oss som hybrid-leverantör kommer många frågor om integritet och framför allt PuL. Mycket relevanta frågor, men sannolikt inte för allt som potentiellt kan/bör ligga i en molntjänst. Valet kanske främst handlar om ”vad som inte skall ligga i molnet” i första hand. Utifrån detta kan man sedan titta på ex volymer av data som är relativt statiskt. Här kan moln-tjänster ge nya förutsättningar att designa lösningar och sänka kostnader. Vidare finns det nu också mycket goda förutsättningar för att disaster recovery alternativ utan skyhöga kostnader.

3. Utbilda dig och din organisation.
Utvecklingen fortsätter att gå rasande fort. Att bara hålla sig up-to-date kräver sin insats. Om man har gjort första valen enl punkt ett ovan, så är bördan mindre. Men vad som är mest intressant med dagens moln-tjänster är inte bara att hitta billigare, snabbare alternativ till gamla lösningar, utan möjligheten att designa helt nytt, speciellt om man tänker hybrid.

Utöver kunskap i tekniken behöver du och din organisation fortsatt hålla sig ajour med den legala utvecklingen. Ramarna är satta, men det finns mycket kvar som behöver och kommer att sättas.

Avslutningsvis behöver det interna arbete med löpande risk- och sårbarhetsanalyserna fortsätta. Information är levande och förändling, behovet skydd växlar och alla lösningar har ett bäst-före-datum.

Läs mer om Axians IT-konsult-erbjudande >>

 

IT-konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö
Qbranch har 300 mycket erfarna IT-konsulter i Stockholm, Göteborg och Malmö som förstärker din organisation med kompetens, lösningar och utredningar inom IT-infrastruktur och IT-management.

Det som kännetecknar en Qbranch-konsult är ett driv att hela tiden ligga i teknikens framkant och kontinuerligt höja sin egen kompetens. För att säkerställa denna höga kunskapsnivå kombineras egna studier, föreläsningar och seminarier med konkreta uppdrag inom våra fokusområden. Detta individuella driv genomsyrar hela Qbranchs konsultkår och gör att vi har Sveriges bästa konsulter och specialister.

I snitt ger våra kunder Qbranchs konsultleveranser 4,7 i betyg på en 5-gradig skala. Som ett kvitto på våra IT-konsulters och specialisters kompetens har de tillsammans fler än 2500 certifieringar.

 

Qbranchs IT-konsulter erbjuder tjänster inom följande områden.

IT-projekt och management: Qbranch erbjuder hög kompetens inom projektledning och CIO-stöd. Våra IT-konsulter länkar din affärsplan till IT-verksamhetsplanen samt effektiv IT.
Läs mer om våra IT-konsulter inom projekt och management

Analys och rådgivning: Våra Trusted Advisors är områdesexperter och rådgivande specialister som har lång erfarenhet av att designa, migrera/implementera och driftsätta en modern, stabil och effektiv IT-infrastruktur.
Läs mer om våra IT-konsulter inom analys och rådgivning

Microsoft infrastruktur: Qbranchs specialiserade IT-konsulter har bred och djup kompetens inom Microsoft Infrastrukturs alla komponenter. Leveransformen är allt från att förstärka våra kunders IT-organisation till att leverera utredningar och lösningar som optimerar IT-miljön.
Läs mer om våra IT-konsulter inom Microsoft infrastruktur

Moln- och hybridtjänster: Qbranch konsulter har stor erfarenhet och kunskap inom Cloud Computing. Ett kvitto på denna kunskap är att vi idag är en viktig partner till Microsoft och en av få Microsoft Azure Circle Partners i Sverige.
Läs mer om våra IT-konsulter inom moln- och hybridtjänster

Nät, kommunikation och säkerhet: Qbranch har lång erfarenhet av drift av komplexa och kundunika kommunikationsplattformar vilket gör att våra specialister har en unik förståelse för hur din kommunikationsplattform skall bli en del av hela din IT-infrastruktur med fokus på både säkerhet och tillgänglighet.
Läs mer om våra IT-konsulter inom nät, kommunikation och säkerhet

Office 365 och Sharepoint: Qbranch är experter på Office 365 och har certifierade arkitekter inom delkomponenterna Lync, Exchange och SharePoint. Våra konsulter har framgångsrikt genomfört många omfattande migrationsprojekt till Office 365.
Läs mer om våra IT-konsulter inom Office 365 och Sharepoint

 

Välkommen att kontakta våra lokala kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö

Qbranch AB / Qbranch Stockholm AB
Primusgatan 18
112 62 Stockholm
Tel: 08 – 672 50 00

Qbranch Väst AB
Johan på Gårdas gata 5A
412 50 Göteborg
Tel: 031-700 13 20

Qbranch Syd AB
Hjulhamnsgatan 5A
211 34 Malmö
Tel: 040 – 611 90 07

 

PRESSMEDDELANDE 2014-02-18


Kunskapsföretaget Lernia väljer Qbranch som ny outsourcingpartner. Avtalet, som är baserat på en unik form av relationsbaserat outsourcingkontrakt, löper under tre år. Affären som slutfördes i slutet av december 2013 är en av de största affärerna för Qbranch under föregående år.

 

Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag med tjänster inom utbildning, bemanning, rekrytering och omställning.

I och med det nya samarbetet med Qbranch centraliseras Lernias tidigare utspridda IT-miljö till Qbranchs datahallar. Qbranch kommer att drifta och förvalta Lernias hela IT-infrastruktur gällande servrar, databaser och systemlösningar samt leverera helpdesk och support på plats. Lernias anställda får samtidigt självservicemöjligheter i Qbranchs kundportal, QNET. Uppdraget innefattar även klienthantering av de över cirka 8000 datorerna i Lernias alla utbildningslokaler samt för de anställda på över 200 lokationer i Sverige.

– Qbranch har stor kännedom om IT-leveranser inom utbildningssektorn. Qbranchs erbjudande med kombinerade molntjänster stod ut i konkurrensen och passar Lernias verksamhet mycket väl. Vårt behov av att ha en kontrollerad klientplattform med effektiv och flexibel logistikhantering var också avgörande i vårt val av ny IT-partner, säger Annika Rydberg, tf. chef operativ effektivitet på Lernia.

I samband med övertagandet moderniserar Qbranch Lernias hela IT-miljö; avseende den centrala server och nätinfrastrukturen samt klienter med nya molnbaserade funktioner i Office 365 och Windows Intune för mobil tillgänglighet för Lernias anställda och elever.

– Vi är mycket stolta att Lernia med sina höga krav på tillgänglighet och modern IT väljer Qbranch som ny samarbetspartner. Vi ingår nu i ett partnerskap och kontrakt inspirerat av Vested-modellen som bygger på parternas gemensamma mål och vägledande principer. Vi ser fram emot denna kommande resa och att tillsammans med Lernia modernisera och effektivisera deras IT på mark och i moln, säger Stefan Kulhanek, Sourcing Sales Director Qbranch Stockholm AB.

För mer information kontakta:
Stefan Kulhanek, Sourcing Sales Director, Qbranch Stockholm AB
Tel: 073 – 231 22 09 E-post: Stefan.kulhanek@qbranch.se

Mikael Andersson, Presschef Lernia
Tel: 072 – 254 60 20 E-post: mikael.andersson@lernia.se

Annika Rydberg, tf. chef operativ effektivitet, Lernia AB
Tel: 072 – 254 01 02 E-post: annika.rydberg@lernia.se

Pressmeddelandet som PDF

 


Artiklar i pressen 2014


Qbranch tar hem rekordaffär (IT24)
Qbranch satsar på prisad Azure-tjänst (IT24)
Här är årets Microsoft-favoriter (IT24)
Landshypotek tar in Qbranch (IT24)
Qbranch blir kvar på Nationalmuseum (IT24)
Seminarium om Juridiken och säkerheten i Molnet (Aktuell Säkerhet)
Lernia outsourcar till Qbranch  (Computer Sweden)


Artiklar i pressen 2013

Stephan Andersson blir Qbranch nya vd
 (IT24)
Här är Microsofts nya lagringstjänst (Computer Sweden)
Kapital-kapital till Qbranch (IT24)
Riksbyggen utökar med Qbranch (IT24)
Branschprofil tillbaka på Qbranch (IT24)
Qbranch tar hjälp av Inrego (IT24)
Salusansvar ger Qbranch ansvaret (IT24)


Artiklar i pressen 2012

Qbranch förlänger med Kunskapsskolan (IT24)
Qbranch tar Riksbyggen till molnet
Ny storaffär för Qbranch (IT24)
Stor driftaffär till Qbranch (IT24)
Qbranch tar över TLVs drift (IT24)


Artiklar i pressen 2011

Tradera förlänger med Qbranch (IT24)
Nya Qbranch köpsuget (IT24)
Qbranch säljs till Holland (SVD Näringsliv)

Qbranch låter personalen agera headhunters (Computer Sweden)
Qbranch ökar takten (Veckans Affärer)
Nationalmuseum flyttar – och storsatsar på IT (CIO Sweden)
Qbranch köper Datametrix (IT24)
DN förlänger med Qbranch (IT24)
VD har ordet – Ulf Engerby – Qbranch – Sveriges Bästa Arbetsplatser 2010 (Great Place to Work Institute)
Praktikertjänst utökar IT-outsourcingavtal (IT-chefen)
Qbranch tar kommunaffärer (IT24)
Självplock i serverbutiken (Computer Sweden)

 

Artiklar i pressen 2010

Här är vinnarna i IT business awards (IT24)
IT-företag prisat för sin arbetskultur (Arbetsliv)
Personalen gör jobbet – företagskulturen hjälper IT-bolag mot börsen(DI)
Snabbväxare väljer börsen (DI)
Qbranch – vi kan hantera prispressen (IT24)
Startade i källare – nu vill IT-kometen till Börsen (Dagens PS)
Qbranch driftar Sirius IT (IT24)
Kommunguld till Qbranch (IT24)
Datamoln pumpas upp till en sprickfärdig ballong (Debattartikel i DI)

 

Artklar i pressen 2009

Här tar man med barnen till jobbet (Vårt Kungsholmen)
Vi har flow nu (IT24.se)

Microsofts stora partnertävling för extraordinära lösningar med Microsoft-teknologi är avgjord! Qbranch, som stod i final med Atea och Solid Park, tog hem guldet med tjänsten Managed Azure!

30 september i år genomförde Microsoft sin årliga stora partnerdag på Münchenbryggeriet i Stockholm. Dagen kantades av presentationer kring Microsofts visioner, tjänster och produkter samt spännande kundcase med lösningar byggda av Microsoft-teknologi.

Varje år premierar Microsoft partnerföretag som har gjort något extraordinärt under året som gått och utser vinnare i åtta olika kategorier i utmärkelsen ”Microsoft Partner Awards” under partnerdagens stora middag och fest.

I år var Qbranch en av finalisterna med tjänsten Managed Azure inom kategorin ”Cloud Platform och vann!

Motiveringen löd:

”Vinnaren har utvecklat en lösning i samarbete med några större kunder där man genom en självbetjäningssportal kan beställa serverkapacitet i Azure- i den egna hostingmiljön eller i kundens eget datacenter. Dessutom är lösningen är integrerad med Azure, faktureringssystem för snabb och enkel kontroll på kostnaderna. Vinnaren är Qbranch!”

Efter 20 år lämnar grundarna, Ulf Engerby och Rune Mossberg, över ledarskapet av Qbranch till Stephan Andersson. De lämnar dock inte företaget helt utan finns kvar en rådgivande funktion till den nya ledningen i Qbranch Advisory Board.

Ni brukar säga att det inte finns plats för nostalgi eller sentimentalitet. Men hur känns det att släppa rodret för Qbranch efter 20 år?

Rune: Jag är bara uppriktigt glad över att se Qbranch som en vital vuxen person med framtiden framför sig och jag är uppriktigt superglad över att se Stephan (VD Qbranch AB), Jacob (vice VD Qbranch AB & VD Qbranch Stockholm), Martin (VD Qbranch Väst) och Mattias (VD Qbranch Syd) ratta det.
Ulf: Historien om Qbranch är historien om ett företag i förändring. Ett företag byggt på en tydlig affärsidé, starka värderingar och talang och nöjda kunder. Från källaren 1993 byggde vi tjänsteföretaget Qbranch på Microsoft NT, via år 2003 där vi började med sourcing och bygget har pågått hela vägen fram till det företag vi är idag laddat med ny strategi och energi.Det finns som bekant en stor kyrkogård för f.d. framgångsrika IT-företag som inte orkat, velat eller brytt sig om att förändra sig. Jag är därför stolt över vad vi historiskt uträttat, men i en bransch där det enda konstanta är förändring går det faktisk aldrig någonsin vara sentimental eller nostalgisk, det är en rejält meningslös sysselsättning. Jag har aldrig varit nostalgisk under de första 20 Qbranch-åren. Det är jag inte heller idag när jag lämnar över.

”…att få fira Qbranch 20 år i det Uppfattade Värdets Tjänst i lördags tillsammans med så många som under åren bidragit till Qbranchs utveckling var därför fantastisk. Den känslan av sammanhang och faktisk samhörighet gjorde mig och Rune mycket glada.”

Den 7:e september firade ni och 600 st bestående av både nuvarande och tidigare medarbetare Qbranchs 20-års jubileum på Pampas Marina. Hur var kvällen?

Ulf: Både jag och Rune är ödmjukt medvetna om att det som har byggt Qbranch alla dessa år är den enskilde medarbetarens framgångsrika dagliga leverans av Uppfattat Värde. Och att få fira Qbranch 20 år i det Uppfattade Värdets Tjänst i lördags tillsammans med så många som under åren bidragit till Qbranchs utveckling var därför fantastiskt. Den känslan av sammanhang och faktisk samhörighet gjorde mig och Rune mycket glada.

Qbranch, ett av Sveriges ledande sourcing- och IT-konsultföretag, hårdsatsar på nytt produkterbjudande till kunderna och rekryterar produktstrategiexperten Jan Hellgren till tjänsten som Product Marketing Director. En roll som han tidigare har haft på Qbranch.

– Vi är mycket glada att Jan Hellgren är tillbaka på Qbranch som Product Marketing Director. Jan är en kunnig samt omtyckt ledare och produktutvecklingsmässigt kommer det att hända mycket spännande på Qbranch framöver. Jan, med sin gedigna erfarenhet, är rätt person att både driva och utveckla vårt erbjudande för tjänster mellan mark och moln i den nya sköna digitala världen, säger Ulf Engerby, VD Qbranch AB.
Jan Hellgren har en lång erfarenhet av IT- och konsultbranschen och kommer närmast från en tjänst som marknads- och produktstrategichef på IT-utbildningsföretaget Cornerstone. Jan jobbade tidigare på Qbranch under åren 2005 – 2009 inom olika roller som konsultutvecklingschef, produktchef och senaste rollen som produktmarknadschef. Tidigare arbeten inkluderar roller som konsult- och enhetschef på IT-säkerhetsföretaget Nexus samt instruktör inom IT-utbildningsbranschen.

– Qbranch är ett av Sveriges främsta bolag när det gäller att utnyttja det bästa ur tre världar. Det vill säga kombinera kundens egen miljö, vår svenskbaserade infrastruktur med internationella molntjänster och det man brukar kalla hybridlösningar. En av mina uppgifter är att få fler att förstå att vi är det. Min styrka är förmodligen kopplingen mellan produktutveckling, marknad och affär så i min nya roll kommer jag att verkligen få arbeta med det jag brinner för. Dessutom ger den internationella kopplingen, som numera finns Qbranch, tillgång till en utökad produktportfölj som öppnar upp många spännande möjligheter för oss och våra kunder. Detta är en utmaning det inte går att tacka nej till, säger Jan Hellgren nytillträdd Product Marketing Director på Qbranch.

Jan Hellgren startade sitt uppdrag på Qbranch Stockholm AB den 6:e mars och ingår i Qbranch koncernledningsgrupp.

För mer information, kontakta:
Anders Harling, Marknads- och kommunikationschef, Qbranch AB
073 – 231 22 26, anders.harling@qbranch.se

Fastighetsförvaltningsbolaget Riksbyggen har tecknat ett nytt IT-drifts avtal med Qbranch. Det nya avtalet har ett affärsvärde på cirka 40 miljoner kronor och sträcker sig fram till årsskiftet 2016.  

– Qbranch har en bra IT-driftsleverans som vi är mycket nöjda med. Vi har under vårt långa samarbete byggt upp en mycket god relation och ser Qbranch som en värdefull IT-partner. Genom Qbranchs klienthanteringslösning Managed Client har vi även fått en stabil klientmiljö med förutsägbara kostnader samt fler möjligheter för användarna att administrera sin desktop genom självserviceportalen QNET, säger Amir Chizari, chef för infrastruktur och drift på Riksbyggen.

I Qbranchs leverans igår allt ifrån IT-infrastruktur- och serverdrift till att även få applikationsdriften att fungera för de cirka 2 300 anställda på Riksbyggens 300 kontor i Sverige. I det nya avtalet kommer även fler tjänster att levereras på plats av Qbranchs leveransteam som kommer att jobba på Riksbyggens huvudkontor i Stockholm.– För oss är det mycket viktigt att ha närheten mellan våra beställare och Qbranchs leveransteam. Vi känner redan teamet mycket väl men allt blir enklare när man fysiskt sitter nära varandra. Att ha Qbranchs leveransteam på plats hos oss möjliggör, på ett ännu bättre sätt, de snabba IT-förändringar som Riksbyggen ofta måste kunna göra, säger Amir Chizari.

– Vi är mycket glada och stolta att Riksbyggen återigen väljer Qbranch som IT-partner. Det är fantastiskt roligt att vi kan fira nära femton års partnerskap under kommande avtalsperiod. Detta faktum borgar för den strävan Qbranch har att aldrig bli bekväma utan alltid jobba för att leverera den bästa lösningen till våra kunder, säger Jacob Pontén, VD Qbranch Stockholm.


 

Managed Client är en klienthanteringslösning via Qbranchs självserviceportal i det privata molnet QNET. Lösningen innefattar hårdvara, support, förvaltning, säkerhetsuppdateringar och självservice. QNET och Managed Client använder Windows Server 2008 R2, Hyper-V, SQL Server 2008 och en egenutvecklad komponent byggd på Windows Communication Foundation.

Pressmeddelande 23 november 2012

Dagens Nyheter förlänger outsourcingavtalet kring annonssystemet Adbase samt utökar avtalet till att även omfatta en arkiveringslösning för bilder.

Qbranch har sedan 2004 även ansvarat för stora delar av Dagens Nyheters centrala IT-miljö.

– För oss är driftsäkerhet av högsta prioritet. Qbranch förstår Dagens Nyheter och de höga krav som vi ställer på tillgänglighet av IT och systemdrift. För oss passar det att kunna utöka eller minska vårt åtagande efter behov. Denna flexibilitet innebär att vi förutom en optimal teknisk lösning även kan köpa tjänsterna till ett fördelaktigt pris, säger Björn Heurlin, Chef IT-drift och förvaltning, Dagens Nyheter.

– Vi är glada och stolta över att Qbranch fått fortsatt förtroende samt utökat ansvar att drifta några av Dagens Nyheters mest affärskritiska system. Vi har ett långt samarbete bakom oss och ser fram emot att även framöver få hjälpa Dagens Nyheter att bli fortsatt framgångsrika inom sin bransch, säger Jacob Pontén, VD Qbranch Stockholm.

Kontraktet är värt två miljoner kronor och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning.

– Om vår IT inte fungerar stannar verksamheten – det skulle vara katastrof. Det känns tryggt att Qbranch har en väl fungerande process utifall problem uppstår. I dessa fall får vi snabbt återkoppling på hur saker och ting går och det fungerar riktigt bra. Jag har stort förtroende för Qbranch som IT-leverantör, avslutar Björn Heurlin.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF

För mer information, kontakta:
Anders Harling, Marknadschef, Qbranch AB
073 – 231 22 26, anders.harling@qbranch.se

Pressmeddelande 2012-07-06

Qbranch omorganiserar verksamheten i Stockholm och startar ett nytt bolag med namnet Qbranch Services AB. Qbranch Services AB kommer att ansvara för produkt och tjänsteutveckling och den centrala leveransen för de tre befintliga bolagen i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Qbranch genomgår en tredje transformation av företagsorganisationen under sin 19 åriga verksamhet. Denna gång för att ytterligare spetsa erbjudandet, effektivisera leveransen till kunderna och förbereda för en nordisk expansion.

Tidigare VD för Qbranch Stockholm, Stephan Andersson, lämnar över stafettpinnen till vice VD Jacob Pontén och blir samtidigt VD för det nystartade bolaget Qbranch Services AB.

– Vi lever i en värld som ständigt förändras, i allra högsta grad inom IT. Vi omorganiserar nu vår verksamhet och startar detta nya bolag för att fortsätta möta de höga kraven från marknaden och våra kunder samt växa i Norden. Samtidigt ökar vi vårt stora fokus på produktutveckling för att fortsätta leverera hållbara IT-lösningar som ligger i framkant, säger Stephan Andersson, VD för Qbranch Services AB.

Den nya omorganisationen innebär att Qbranch Stockholm delas upp i två separata aktiebolag: Qbranch Stockholm AB som kommer att ansvara för konsultverksamheten, projekt samt kund- och säljrelationer. Qbranch Services AB som ansvarar för produkt- och tjänsteutveckling samt koncerngemensamma leveranser till Qbranch Stockholm, Qbranch Väst och Qbranch Syd.

– Qbranch genomgår en jättespännande resa och tar nu ytterligare ett steg för att skapa ett starkare företag. Det kunderna kommer märka är ett spetsigare och snabbare Qbranch, där våra verksamheter i Stockholm får större möjlighet att utvecklas och växa – både lokalt i Sverige som på nordisk basis, säger Jacob Pontén, ny VD för Qbranch Stockholm.