Nyhetsarkiv

Qbranch flyttar sitt Stockholmskontor på Primusgatan till Solna Port på Råsundavägen vid Haga Norra. Flytten från nuvarande lokaler på Lilla Essingen kommer att påbörjas under sommaren 2015 och 250 medarbetare berörs av flytten.

Qbranch har hela tiden befunnit sig på resa. Vi har gjort många kursändringar under resans lopp. Vi har anpassat oss efter kundernas förändrade behov för att vid varje givet tillfälle hitta nya vägar.  Samtidigt är det just denna förmåga till anpassning och förändring, som gjort att vi kontinuerligt kunna utveckla Qbranch under drygt 20 år i IT-branschen.

Genom ett omfattande förändringsarbete utvecklar vi nu våra driftstjänster och fokuserar ännu mer på t ex säkerhet, prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet. Som ett led i detta arbete flyttar vi nu både kontor och datacenter i Stockholm. Fastigheten i Sköndal, Stockholm, som inrymmer såväl datahall som arbetsplatser kommer inte att beröras av flytten.

Det nya kontoret om drygt 2750 kvm uppfyller Qbranchs högt ställda krav på ett modernt professionellt och funktionellt kontor. Fastigheten som är miljöcertifierad håller en hög standard, inte minst när det gäller materialval och teknik. Qbranch har sedan tidigare en datahall på samma adress.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Svender, Project Management Officer Qbranch
Tel: 073 231 22 44 | E-post: mikael.svender@qbranch.se

Stockholm 12 mars | Kostnadsfritt frukostseminarium i samarbete med Radar:

Ofta handlar en IT-chefs vardag om att ta ansvar för vad någon annan har beställt – detta brukar kallas Shadow IT. 12 mars bjuder Qbranch tillsammans med Radar Ecosystem in till ett informativt frukostseminarium.  Vi kommer att prata IT-trender 2015 samt ta upp den växande utmaningen med att verksamheten och användarna hittar egna IT-tjänster utan IT-avdelningens vetskap. Hur blir IT-avdelningen mer relevant för verksamheten? Vi reder ut frågetecknen och diskuterar lösningar.

IT-trendspaning, utmaningar och prioriteringar 2015 med Hans Werner, Radar
Vilka är de nya IT-trenderna och dina branschkollegors prioriteringar under 2015? Hans Werner, CEO på Radar – Nordens ledande insiktsleverantör inom IT, presenterar de allra senaste trenderna i IT-branschen. Han ger dig även sina tips och råd på hur du som IT-chef kommer närmare din verksamhet.

Shadow IT och hur du blir mer relevant för din verksamhet
Hur lever du som IT-chef upp till alla efterlevnadskrav i en värld där verksamheten hittar egna IT-tjänster utan IT-avdelningens vetskap? Lättillgängliga molntjänster och konsumenttrenden gör det svårt för IT-avdelningen att bibehålla kontrollen över IT. Qbranch berättar mer om hotet med ”Shadow IT” men även vår syn på nya möjligheter för dig att bli än mer relevant för din verksamhet. Vi behandlar bland annat kostnadskontroll och identitetshantering i molntjänster samt balansen mellan användarvänlighet och säkerhet i mobila enheter.

Seminariet vänder sig främst till dig som är IT-chef, CIO eller teknisk beslutsfattare. Men även till dig som vill ha mer strategisk koll på IT-året – trender, utmaningar och möjligheter 2015.

Varmt välkommen till ett spännande och insiktsfullt frukostseminarium med Qbranch och Radar!


Radar bjuder på tre månaders IT-insikter för alla deltagare genom Radar Execuive Summary!

Radar bjuder på deras Executive Summary-rapport med IT-insikter för alla deltagare kostnadsfritt under tre månader! Executive Summary är en månatlig sammanfattning av den lokala omvärldsanalys som man behöver som ansvarig för IT-verksamhet.
 
 

ANMÄLAN:

STOCKHOLM

Datum: torsdag 12 mars
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Qbranchs lokaler, Primusgatan 18 (Lilla Essingen)| se karta

OM TALARNA:

Omvärldskollen: Trender, utmaningar och prioriteringar för IT-avdelningen 2015/2016
Hans Werner, CEO Radar Ecosystems

Hans har lång erfarenhet från IT-branschen och grundade 2006 Radar Ecosystem Specialists som är det lokalt mest använda företaget för omvärldsanalys och marknadsinsikt runt IT. Radar ger en strategisk ekosystemsvy och täcker IT-marknaden i en unik 360 graders vy från leverantörssidan över till köparsidan.

Kliv ut ur skuggan! Nya möjligheter att hantera molnet 
Jan Hellgren, Chief Strategy Officer

Jan är affärsutvecklingschef och ansvarar för Qbranchs erbjudande och strategier kring framtida tjänster. Jan har över 20 års erfarenhet inom IT-branschen från ledande positioner inom IT-konsulting, marknadsföring och produktutveckling.

Mobility – att hitta balansen mellan användaren och verksamhetens behov
Conny Axnér, Business Development ManagerConny Axnér är affärsutvecklingsansvarig för tjänsteområdet Workplace på Qbranch vilket innefattar både klassiska tjänster för klienthantering samt tjänster för mobila enheter. Conny har 10 års erfarenhet från IT-branschen med en gedigen bakgrund inom strategisk produktledning och affärsutveckling.

Qbranch bygger ny IT-driftsinfrastruktur med Ciscos nya teknologi ACI. En lösning som genom automatisering förenklar komplexa nätverksprocesser för ökad snabbhet och säkerhet vid nätverksadministration. Den nya infrastrukturplattformen är även designad för moln- och hybrida tjänster som stöttar Qbranchs mål att vara ledande inom hybrid IT i Norden.

Läs även Ciscos pressrelase ”Qbranch först i Europa med ACI-baserat datacenter”

Qbranch har under 2014 genomfört ett omfattande arbete för att vidareutveckla och förbättra drifttjänsterna med fokus på säkerhet, prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet i moln och hybrida IT-driftsleveranser. Som ett led i arbetet bygger Qbranch en ny infrastruktur med den senaste teknologin från Cisco – ACI (Application Centric Infrastructure) som möjliggör automatisering av nätverksprocesser för effektivisering och säkerhet.

– Vi har utmanat valet av de traditionella lösningarna inom nätadministration för att skapa en modern och effektiv driftsmiljö med teknologi i absoluta framkant. Cisco ACI är även designat för moln- och hybridtjänster vilket stödjer Qbranchs mål att vara ledande inom hybrid IT i Norden. Den nya infrastrukturplattformen innebär att vi kan paketera kvalitativa tjänster och leveranser till våra kunder snabbare, säkrare och mer effektivt vare sig det är i våra datacenter, i molnet eller en hybrid lösning, säger Fredrik Hesslevik, VD Qbranch Services AB.

Qbranch har även fått möjligheten att påverka utvecklingen av lösningen i ACI efter krav samt behov och haft direktkontakt med utvecklarna hos Cisco i USA. Något som uppskattats av Cisco globalt.

– Vi är glada att Qbranch som ledande hybrid IT-leverantör har valt Cisco ACI som ny nätinfrastrukturplattform och det partnerskap som genomsyrar vårt samarbete. Konkurrens handlar idag mycket om att vara snabb och flexibel. Qbranch baserar nu sin infrastruktur på ny Cisco-teknologi som ger helt nya möjligheter att snabbt ta nya tjänster och applikationer till kunder och marknaden. Det här kommer att göra Qbranch och deras kunder mer effektiva och på så sätt mer konkurrenskraftiga, nu när vi snabbt rör oss mot den nya tidens hybrida IT-hantering, säger Greger Jerlehagen, Affärsområdesansvarig datacenter, Cisco.
För mer information kontakta:
Fredrik Hesslevik, VD, Qbranch Services
Tel: 073 231 21 25 | E-post: fredrik.hesslevik@qbranch.se

Greger Jerlehagen, Affärsområdesansvarig datacenter, Cisco
Tel: 070 605 92 13 | E-post: gjerleha@cisco.com

 

Ladda hem pressmeddelandet som PDF

Läs även Ciscos pressrelase ”Qbranch först i Europa med ACI-baserat datacenter”

 

 

Vinci Energies

Den 29 oktober slutförde VINCI Energies förvärvet av Imtech ICT. Qbranch ingår i Imtech ICT sedan 2011 och blir nu en del av VINCI Energies Nordic.
Qbranch vänder sig till medelstora och stora företag, som ställer höga krav på kundservice, specialistkunnande och IT-system som fungerar 24/7 – oavsett om IT skall hanteras hos kunden, i Qbranchs datacenter eller i det publika molnet via en hybridlösning. Qbranch har fyra egna datacenter och drygt 400 medarbetare på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Med en finansiellt stark ägare som VINCI kan vi fortsätta att utveckla verksamheten och utmana det traditionella genom våra hybrida IT-lösningar. Vårt fokus handlar även i fortsättningen om att hitta de bästa talangerna och att leverera ett av kunderna uppfattat värde säger Stephan Andersson, vd Qbranch AB.

VINCI-koncernen, som är börsnoterad i Paris, är ett globalt företag med drygt 190 000 anställda. Divisionen VINCI Energies har 63 000 anställda och omsätter cirka 89 miljarder kronor med god lönsamhet. I Norden verkar VINCI Energies under fem olika varumärken, som totalt har cirka 1200 anställda inklusive Qbranch.

– Vi är mycket glada över att affären är klar och att Qbranch blir ett företag inom VINCI Energies Nordic. Vi ser fram emot att stödja Qbranch på deras fortsatta resa att bli Nordens främsta leverantör av hybrida IT-lösningar säger Åke Thimfors, vd VINCI Energies Nordic.
För mer information:

Stephan Andersson, VD Qbranch AB
Tel. 0732 – 312 432
Mail. Stephan.andersson@qbranch.se

Åke Thimfors, VD VINCI Energies Nordic
Tel. 0735-20 00 37
Mail. Ake.thimfors@vinci-energies.se

 

Ladda hem pressmeddelandet som PDF

 

Första oktober träder Qbranchs nya organisation i kraft. De lokala dotterbologen Qbranch Syd, Qbranch Väst och Qbranch Stockholm blir då istället en del av Qbranch Sweden.

Qbranch Sweden kommer bland annat innefatta konsultverksamheten, sälj och kundansvariga samt projektkontoret. Organisationen blir nationell, dvs vi samlar all personal nationellt inom de tre affärsområden vi har – Sourcing, Solutions och Consulting. Qbranch Services kommer precis som tidigare att fungera som leveransbolag.

– Beslutet att organisera oss nationellt utifrån affärsområden i Qbranch Sweden är ett steg i utvecklingen av erbjudande och leveranssätt mot vårt mål att bli ledande i Norden på hybrid IT. Vi tror att det nya bolaget kommer att innebära att vi bättre kan hjälpa våra kunder över hela landet genom att samordna vår samlade kompetens och erfarenhet, säger Stephan Andersson, VD Qbranch.

Martin Stenström, tidigare VD för Qbranch Väst samt vice VD för koncernen, blir i och med den nya organisationen VD för Qbranch Sweden.

– Det känns väldigt roligt att ta Qbranch vidare till nästa steg. Vi kommer att kunna förbättra vårt arbetssätt och jobba närmre och mer som ett team. På detta sätt kommer vi att bli bättre på att rikta kraften externt och därmed skapa ännu nöjdare kunder, säger Martin Stenström.

 

Pressmeddelande 2014-09-23

Qbranch utökar åtagandet inom bank- och finanssektorn

Efter en stor upphandling väljer Landshypotek Bank Qbranch som ny IT-outsourcingleverantör. Avtalet sträcker sig över tre år och är värt 18 MSEK.

landshypotek-bank-logo-header-e1411480515852

 

Landshypotek, som har varit verksamma sedan 1836, blev i april 2013 bank med tydlig nisch inom lands- och skogsbruk. Idag, med 45 000 lånekunder tillika medlemmar och ägare, är Landshypotek Bank är en av Sveriges tio största banker med målet att fortsätta växa inom privata sektorn. När avtalet för IT-drift skulle förnyas under våren valde Landshypotek att byta IT-leverantör och valet föll på Qbranch.

– Vi behöver rätt it-partner att växa med och som hjälper oss att utveckla vår IT. Landshypotek breddar nu sitt utbud och är på väg att bli en fullsortimentbank som behöver vara tillgängliga dygnet runt. Qbranch är inte en traditionell driftspartner utan jobbar mer kundnära och leveransfokuserat. De är specialister på IT-infrastruktur och tillhandahåller smarta, skalbara tjänster och dygnet-runt-övervakning. Detta gör oss till en bra matchning, säger Per-Olof Sandberg, CIO på Landshypotek Bank.

Qbranch tar ett helhetsåtagande för Landshypoteks serverdrift samt för att driften av alla affärskritiska IT-system såsom affärssystemet SAP och att Landshypoteks internetbank tekniskt fungerar. Qbranch ansvarar även för klientdriften för Landshypoteks cirka 200 anställda på 19 platser i Sverige.
– Efter många år med en relativt oförändrad IT-portfölj och i samband med att Landshypotek blev bank har stor del av IT-systemen moderniserats. Bankverksamhet består till stor del av IT och processer som måste fungera. Med Qbranch får vi en framtidssäker och stabil IT-plattform att stå på och utveckla, säger Per-Olof Sandberg.

– Vi är mycket stolta över vårt nya partnerskap med Landshypotek Bank. Bank- och finanssektorn har höga regulatoriska krav på IT med hög tillgänglighet utan förseningar. Affären med Landshypotek ökar vårt åtagande inom en bransch där IT är mycket affärskritisk vilket borgar för att vi lyckas i vårt mål att leverera IT-tjänster och drift till kunder som ställer högsta tänkbara krav på tillgänglighet och IT-system som alltid fungerar, säger Stephan Andersson, vd Qbranch AB.

För mer information kontakta:
Ragnhild Franson Blom, Marketing Manager Qbranch | ragnhild.fransonblom@qbranch.se | 073 -231 23 83

Per-Olof Sandberg, CIO, Landshypotek | per-olof.sandberg@landshypotek.se | 08 – 459 04 76

 

Qbranch bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium om Azure i samarbete med Microsoft

Malmö 15/10 | Stockholm  16/10 | Göteborg 21/10

I en värld där verksamheten allt oftare är beställare av molnlösningar behöver du som it-ansvarig ta kontroll. Leveransen behöver gå fort utan att ge avkall på it-avdelningens krav på säkerhet och övervakning. Managed Azure kombinerar Azures obegränsade kapacitet, kostnadseffektivitet och snabbhet i det relativt oflexibla publika molnet med anpassade managerade tjänster för din organisation på några minuter. Välkommen till en informativ morgon om Microsoft Azure och hur du kan få kontroll över molnet.

 

QBRANCH FÖRST I EUROPA MED MANAGERING OCH SJÄLVBETJÄNING AV MICROSOFT AZURE

Under denna morgon får du lyssna till Joachim Nässlander från Microsoftsom tar dig bakom kulisserna på Azure och visar hur det fungerar och vad man kan göra i Microsofts moln. Morgonen bjuder även på en demo av Qbranchs unika tjänst– Managed Azure. I stort sett alla organisationer har tillfällen där man har behov av IT-resurser snabbt eller kanske tillfälligt. Den befintliga processen för beställning av datakraft är ofta för långsam och beslutsprocessen kan dra ut på tiden – man behöver en egen bussfil! Managed Azure är möjligheten för dig som är IT-chef att få snabba lösningar i molnet med full kontroll på kostnader utan inlåsning.
TALARE:

Från din serverhall till Japan
Joachim Nässlander, Technology Solution Specialist, Microsoft
Hur ser Microsoft Azure ut bakom kulisserna? Hur fungerar det? Vad kan man göra? Och hur kommer det sig att jag kan bygga ett globalt datacenter på 30 minuter egentligen? Med fokus på IAAS får vi svar på de här frågorna och många fler. Vi börjar med teorin och avslutar med teknik.

Qbranch Managed Azure – Fast lane IT
Jan Hellgren, Chief Strategy Officer
Hur säkerställer du att dina molnresurser följer ditt företags policys om patchning, antivirus, övervakning etc.? Hur får du kontroll över vilket affärsområde som förbrukar hur mycket kapacitet? Du har en befintlig ärendehantering, hur använder du den för att beställa resurser ur Azure – och kanske framför allt hur följer du kostnadsutvecklingen över tid? Vi visar dig hur!

ANMÄLAN:

MALMÖ
Datum: onsdag 15 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Elite Plaza Hotel, Gustav Adolfs torg 49, Malmö) | se karta
STOCKHOLM
Datum: torsdag 16 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Microsofts lokaler, Finlandsgatan 36, Akalla | se karta
GÖTEBORG
Datum: tisdag 21 oktober
Tid: 8:30 – 10:00 (frukost & mingel från kl. 8:00)
Plats: Qbranchs lokaler, Johan på Gårdas gata 5A | se karta

 

Varmt välkommen!

Qbranchs ägare, Imtech NV, meddelade den 26:e augusti 2014 att man träffat avtal med franska företaget Vinci Energies om försäljningen av ICT-divisionen där Qbranch ingår. Försäljningsprocessen som annonserades i april har gått snabbt och tillträdet beräknas ske under hösten. Vincikoncernen, som är börsnoterade i Paris, är ett globalt företag med ca 190 000 anställda. Vinci Energies har 63 000 anställda och omsätter ca 89 mdkr med god lönsamhet. Vinci Energies förvärvar ICT-divisionen som helhet, dvs även Qbranchs systerbolag i UK, Österrike, Tyskland, Holland och Belgien.

Qbranch AB får efter förvärvet en finansiellt starkare ägare som har möjligheten att fortsätta utveckla vår verksamhet i en positiv riktning.

Länk till Imtechs pressmeddelande
Länk till Vincis pressmeddelande

Mer information:
Anders Harling
CMO Qbranch AB
tel. 0732 312 226

Vill du på ett lätt sätt bli mer klimatsmart samt mer lagrings – och kostnadseffektiv? Syna då innehållet i din mailkorg och klicka ”Delete”. Qbranchs Risk Manager berättar mer om svindlande datatillväxter och den energiförbrukning de kräver.

Visste du att företag som Oracle förutspår en 40 procentig årlig datatillväxt med en uppskattad totalvolym på svindlade 45 Zb år 2020 (en zettabyte = en miljard terabyte)! Faktum är att datatillväxt nu går om Moores lag, vilket gör behovet för lagring mer expansivt för varje dag. Och det är inte allt: de datacenter som hanterar all denna data använder 1,3% av den totala globala elförbrukningen (år 2010). Så om du vill bli mer grön, bekämpa den globala klimatförändringen och spara pengar så behöver du bara trycka på Delete-knappen oftare.

Någon sa, ”Genom dig själv känner du andra”. I det här fallet måste jag erkänna: Jag är en datasamlare! Med en snabbsökning av min laptop har jag mer än 1.7 Gb sparat lokalt: och mer än 3 Gb på Exchangeservern (och den räknar fortfarande…). Bara viktiga dokument och filer? Vissa, men majoriteten faller under kategorin bra att ha, för säkerhets skull.

Så, kära medsamlare, låt oss börja i liten skala. Jag började med alla mail äldre än 6 månader i ”Skicka-korgen” och vips försvann 600 MB!

Sist men inte minst. Om du har detta meddelande i din emailsignatur: ”Tänk på miljön innan du skriver ut detta email.” Då är det dags för en förändring: ”Tänk på miljön innan du skriver ut detta email och radera det så fort som möjligt.”

/Magnus Wästfjärd, Risk Manager Qbranch

Den 14 juli i år kommer all support för Windows Server 2003/R2 från Microsoft att upphöra. Något som kan ha mycket dramatiska följder på säkerheten och stabiliteten på din organisations IT-infrastruktur, om ni inte agerar.

Detta innebär att det inte kommer fler uppdateringar och säkerhetskorrigeringar, samt att efterlevnaden går förlorad för datacenter som kör detta operativsystem efter detta datum – och blir är måltavlor för sårbarhet och intrång i IT-miljön.

Har ni en plan? Det är hög tid att börja planera för en flytt!

windows-server

 

 


 

Vi hjälper er att hitta rätt!

När ett serveroperativsystems support och uppdateringar upphör är det mycket viktigt planera rätt för nästa steg. Qbranch har genomfört många förstudier och migreringar från Windows 2003 till nyare versioner eller en moln- eller hybrid lösning. Är du osäker på vilken serverlösning som är rätt för er verksamhet eller vill utnyttja de fördelar som molnet eller en hybrid IT-lösning skulle innebära för er? Våra experter inom infrastruktur och molntjänster kan hjälpa er att hitta rätt för era unika behov.

Qbranch-Windows-Server-2003-Stragegi Ladda hem mer information om vår workshop som ger dig en total översyn över befintlig miljö och rekommendationer till din nästa! Läs mer här >>

 

Erbjudande: Workshop för genomsyn av er befintliga IT-miljö samt rekommendationer av expert!

Med hjälp av våra kvalificerade experter samt ett starkt partnerskap med Microsoft genomför Qbranch en tre dagars workshop på plats hos er med en total genomgång och inventering av befintlig miljö för att skapa en migreringsplan efter ert företags unika behov och förutsättningar. Qbranch använder sig av Microsofts best practice och erfarenhet från åtskilliga likande migreringsprojekt och kan därför snabbt och effektivt hjälpa er igång med planeringen. Som en tilläggstjänst kan Qbranch även erbjuda konsultativ hjälp med själva migreringen som då utförs av Qbranch erfarna Microsoft konsulter på plats hos er. Resultatet av workshopen blir en skriftlig rekommendation och övergripande migreringsplan i form av en konsoliderad rapport. Rapporten innehåller också identifierade behov som behöver lösas innan migrering, samt rekommenderade åtgärder.

Läs mer om workshopen här >>

 

Qbranch-Microsoft-Partner  Qbranch-MS-Partner