Axians WiFi Site Survey mäter er nuvarande lösning och ger rekommendationer för förbättring för bästa möjliga täckning och prestanda.

Den ökade användningen av trådlösa enheter som smartphones, surfplattor och laptops vilket gör oss alltmer beroende av ett pålitligt och snabbt trådlöst nätverk där vi arbetar och rör oss.  

Många företag, skolor och sjukhus investerar därför i nätverksprodukter av hög kvalitet, såsom accesspunkter, switchar och fiberanslutningar. Men trots en påkostad nätverksmiljö är ett av de vanligaste problemen på en arbetsplats att det trådlösa nätverket är långsamt och opålitligt. 
Ibland kan det bero på att nätverkslösningen är omodern eller installerats för tidigare krav på kapacitet och täckningsbild och behöver uppdateras. Men ofta är lösningen helt ny, men inte optimalt planerad, uppbyggd eller konfigurerad. Antalet ökande omkringliggande nätverk kan även det vara en bidragande faktor till att nätet får sämre prestanda.

Ibland kan mindre justeringar ge en stor skillnad i upplevelsen. Vi hjälper er att optimera er lösning!

Hur mår ert WiFi? Vi hjälper er att analysera och optimera!

Med Axians tjänst Wifi Site Survey kan vi med professionella verktyg läsa av ert WiFi-nätverk och identifiera var eventuella problem finns och föreslå lösningar genom till exempel omflyttning, kanaloptimering eller en uppgradering av accesspunkter.

Genom en genomlysning får du en total bild av det nuvarande trådlösa nätverket i en s.k. heatmap där det är enkelt att se hur ni genom förändringar kan öka tillgängligheten och kapaciteten i täckningsytan. Den insamlade informationen genererar en rapport som kan användas för planering av åtgärder som behöver utföras. Vilket vi självklart kan hjälpa er med också!

Meraki-Heatmap

 

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig med dina frågor till Martin Persson på 0736 82 42 13 eller mail: martin.persson@axians.com 
 

 


 

Kundcase:

Starby-Hotell-Kundreferens

Starby Hotell förbättrade WiFi-täckningen, försäljningen och kundupplevelsen!

Läs mer här >>