PRESSMEDDELANDE:

Healthcare-profilen Niklas Sundler börjar som leverans- och driftansvarig på Axians den 1 september.

Niklas kommer att ansvara för Axians driftleverans, framtagning av nya tjänster samt att vara med och stötta digitaliseringsresan för bolagets kunder i Norden. Han kommer närmast från Telia, där han har ansvarat för att utveckla affärsområdet healthcare i fyra år. Niklas har en bakgrund som IT-direktör för Region Skåne och som chef för IT-infrastruktur på ICA, varit CEO på Bahnhof, samt har även drivit eget bolag inom IT-drift.

─ Jag har de senaste åren haft stort fokus på healthcare och ser nu fram emot att jobba bredare för digitalisering i samhället, i alla branscher. Jag kommer ta det jag har lärt mig och utfört i mina tidigare roller för att hjälpa Axians att skapa värde som inte bara är av nytta för IT-avdelningen utan även för våra kunders affärsverksamhet, säger Niklas Sundler.

På Axians blir Niklas uppgift att driva utvecklingen av driftverksamheten och de tjänster som erbjuds i nästa generations IT-leverans.

─ Nyckeln för att lyckas är att vara nära och förstå kundens affär samt att förstå det värde som man tillför som leverantör. Det är något som jag gärna vill fokusera på och utveckla på Axians. Då är det spännande att kunna ha tillgång till Axians globala kunskap och att kunna ta in tjänster från andra länder också, säger Niklas Sundler.

─ Jag är mycket glad att Niklas börjar hos oss på Axians. Niklas har en gedigen erfarenhet från kundsidan och av IT-drift i stora organisationer, som ICA och Telia. Tillsammans kommer vi att utveckla Axians tjänster och stärka vårt erbjudande mot våra kunder. Axians kommer att öka sina insatser inom digitaliseringen för alla verksamheter för att bidra till ett smart, uppkopplat och grönt samhälle, säger Stefan Kulhanek, VD på Axians AB.

 

För mer information, kontakta:
Niklas Sundler
, affärsenhetschef, leverans och driftansvarig Axians, niklas.sundler@axians.com 072 – 559 04 04
Stefan Kulhanek, VD Axians AB, stefan.kulhanek@axians.com, 073 – 231 22 09
Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Axians, ragnhild.franson-blom@axians.com, 073 – 231 23 83

Axians är ledande på att skapa operativa, taktiska och strategiska värden hos sina kunder under 2017 enligt Radars stora leverantörskvalitetsgranskning.

Radar genomför årligen sedan 2011 en större undersökning runt kundupplevda värden och kvalitet. Årets undersökning engagerade cirka 1 000 svenska verksamheter i att bedöma sina IT-leverantörer i vad som är Sveriges största kvantitativa undersökning hos IT-beslutsfattare runt levererad kundnöjdhet.

 

”Området inom användarnära IT, ServiceDesk och produktivitet är mycket konkurrensutsatt och den här utmärkelsen är ett tydligt kvitto på att kunderna är mycket nöjda med Axians tjänster.”

 

─ Vi är mycket stolta att kunna titulera oss ledande leverantör inom kundnöjdhet i år igen! Vi har lagt mycket fokus på vårt erbjudande inom användarnära IT-tjänster och kundsupport. Området inom användarnära IT, ServiceDesk och produktivitet är mycket konkurrensutsatt och den här utmärkelsen är ett tydligt kvitto på att kunderna är mycket nöjda med Axians tjänster, säger
Åsa Hägglund, Director Service Delivery & User Services, Axians AB.

 

För mer information om undersökningen se Radar EcoSystems webbsida>>

 

För mer information, kontakta:

Ragnhild Franson Blom, Marknadschef Axians, ragnhild.franson-blom@axians.com, 073 – 231 23 83

 


Om Radar Leverantörskvalitet 2017

Radars årliga undersökning av kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom den svenska IT-tjänstemarknaden omfattar fyra segment: Infrastruktur & drift, Verksamhetsnära IT, Användarnära IT och Konsulttjänster. Segmenten Infrastruktur och drift samt Verksamhetsnära IT har mätts sedan 2011, medan användarnära IT och konsulttjänster är med för andra året i rad, tidigare använde Radar segmenten Resurskonsult samt Outsourcing och drift. Sammanlagt har kunderna betygsatt över 100 olika leverantörer.

Axians medverkade under sommaren i Dagens Industris bilaga om Sourcing.

 

Från artikeln ”Axians växer inom bank- och finanssektorn med drift av SAP-plattformar”:

Digitaliseringen av tjänster inom finanssektorn går i mycket snabbt i takt med kundernas ökade efterfrågan av snabbare service samt fler digitala och mobila lösningar. Kundernas ökade krav samt konkurrensen från nischbanker och fintech-företag bidrar till att många banker ersätter sina äldre stordatormiljöer med moderna SAP-miljöer med Hana-databaser, där Axians är en ledande aktör avseende drift.”

Artikeln finns även under webbplatsen ”Företagsverksamhet.se”.
Ta del av hela artikeln här >>

 

SourcingBilaga-Dagens-Industri

 


Läs även: ”SBAB förlänger outsourcingavtal och bygger ny framtidsanpassad bankplattform med Axians”

 

 

 

14 september | Hotel Birger Jarl | Kl. 13:00 – 17:00

14 september äger Radar Sourcing rum. Givetvis är vi på Axians på plats i form av talare och utställare.

Radar Sourcing är ett halvdagsevent som anordnas av Nordens ledande IT-insiktsföretag – Radar Ecosystem. Under dagen kommer deltagarna få insikt i de mest centrala frågeställningarna kring moln- och outsourcingtjänster.

Axians är utställare och talare under Radar Sourcing. I vår talarsession under eftermiddagen kommer Ola Skoog, affärsutvecklingsansvarig Public Cloud, från Axians att förklara vad det innebär i praktiken att vara driftspartner när det som driftas ligger i molnet och där inte en enda vanlig server är med i ekvationen.

Ola berättar mer om sin session:

”För att dra maximal nytta av det publika molnets enorma innovationstakt, skalbarhet och dess automatiseringsmöjligheter krävs det att du väljer bort en traditionell server-infrastruktur och att du istället flyttar dina applikationer mot mer moderna och molnanpassade plattformar. Molnet möjliggör en helt ny typ av lösningar men ställer också höga krav på alla inblandade parter.

Dina utvecklare måste hänga med och lära sig att skriva applikationer anpassade efter nya plattformstjänster och det ställer stora krav på den som i ett senare skede ska hantera driften och förvaltningen av din lösning.

Många outsourcing-företag är inte alls förberedda att hantera den här typen av lösningar utan jobbar bara med mer traditionella server-baserade infrastrukturer. På Axians har vi i snart fem år valt att anpassa oss efter en värld där det publika molnet tar större och större plats. Vi har fått tänka om vad gäller SLA:er, vad gäller affärsmodeller, vad gäller teknikval och mycket annat. Under denna sessionen berättar vi mer om vårt arbete och hur vi jobbar med våra tjänster samt kunder.”

Läs mer om Radar Sourcing här >>

 

Bilder från Radar Sourcing 2016 där Axians var talare och utställare:

radar2

radar3

Läs mer om Axians sourcingerbjudande!

 

SOS Barnbyar är en av världens största och politiskt- samt religiöst obundna organisationerna för social omvårdnad av barn. Axians är fadderföretag samt sponsor till SOS Barnbyar och deras viktiga arbete för att ge barn och ungdomar en chans till en bättre framtid.

SOS Barnbyar arbetar enligt FN:s Barnkonvention och driver barnbyar, skolor, sociala center, medicinkliniker samt familjestärkande program i hela världen.

Axians är sedan 2017 fadderföretag samt sponsorer till SOS Barnbyar och bidrar till SOS Barnbyars viktiga arbete för att ge barn och ungdomar en chans till en trygg uppväxt.

─ Lika viktigt som att ta hand om våra medarbetare och kunder är att vi frågar oss hur Axians kan skapa mervärden i samhället i stort – såväl i Sverige som internationellt. Alla barn har rätt till en utbildning och en trygg uppväxt. SOS Barnbyar arbetar för att så många barn som möjligt just ska få vara barn och ge dem förutsättningar att bli trygga vuxna och få en bättre framtid. Det vill vi på Axians stödja och vi är mycket stolta att vara fadderföretag till SOS Barnbyar, säger Ragnhlid Franson Blom, Marknads- och kommunikationschef på Axians.

Läs även:

Axians blir ny stolt IT-partner till SOS Barnbyar

Läs om Axians CSR-arbete

SOS Barnbyar Axians

 

Axians har sedan 2014 ansvarat för SBAB:s drift av IT-arbetsplatser och support. Nu förlänger SBAB samarbetet ytterligare fem år och utökar Axians åtagande med drift av SBAB:s nya affärskritiska bankplattform i affärssystemet SAP Hana. Det utökade avtalet stärker Axians växande position inom bank- och finanssektorn.

SBAB erbjuder lån- och sparande via internet och telefon till privatpersoner, företag samt bostadsrätts-föreningar. SBAB har historiskt multioutsourcat sin IT. Med Axians som IT-driftspartner har SBAB konsoliderat sin drift av IT-arbetsplatserna och IT-stödet för de cirka 500 medarbetarna för en tillgänglig och framtidssäker klientmiljö – dygnet runt, året om.

─ Vårt kundcenter består cirka 150 medarbetare som betjänar våra kunder. Deras fantastiska arbete har resulterat i att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste bolånekunder. Då vi inte har några fysiska kontor behöver vi en IT som alltid fungerar för att på bästa sätt kunna ge våra kunder service. I min roll som driftchef känns det därför mycket positivt att vi även fortsättningsvis har Axians som IT-driftsleverantör, säger Daniel Alénius, Driftschef på SBAB.

 

Etablering av ny framtidsanpassad bankplattform i SAP HANA

Med målet att öka kund- och medarbetarupplevelsen ytterligare driver SBAB ett omfattande bankprojekt som syftar till att etablera en ny och framtidsanpassad bankplattform byggd i affärssystemet SAP Hana. Systemet kommer att produktionssättas under 2017 och drift samt utveckling av plattformen hanteras av Axians.

”Axians är en av ett fåtal leverantörer på den svenska marknaden som har den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för att säkerställa driften av ett banksystem samt att hantera utvecklingen av den.”

─ SBAB:s vision är att erbjuda Sveriges bästa bolån med en kundupplevelse utöver det vanliga. Vårt val av systemlösning bygger på modern teknik i form av SAP:s Banksystem och Applicons Kärnbanksystem. Den affärskritiska driften av plattformen hanteras av Axians. Axians är en av ett fåtal leverantörer på den svenska marknaden som har den tekniska kompetensen och erfarenheten som krävs för att säkerställa driften av ett banksystem samt att hantera utvecklingen av den. Genom vårt samarbete kommer SBAB att kunna erbjuda våra medarbetare och kunder en IT-upplevelse som kännetecknas av driftstabilitet, säkerhet och tillgänglighet, säger Jan Stenkvist, Senior Vendor Manager SBAB.

─ Vi är mycket glada och stolta att få fortsätta denna spännande resa tillsammans med SBAB. Samarbetet stärker Axians växande position inom bank- och finanssektorn där IT är mycket affärskritiskt och högsta tänkbara tillgänglighet är ett krav. Vi ser fram emot ett fortsatt nära och givande samarbete där Axians kan fortsätta att effektivisera och utveckla SBAB:s IT och leverera IT som fungerar 24/7 för en ökad medarbetar- och kundupplevelse, säger Stefan Kulhanek, VD Axians AB.

 

För mer information, kontakta:

Ragnhild Franson Blom, Marknads- och kommunikationschef Axians, ragnhild.franson-blom@axians.com, 073 – 231 23 83

Jan Stenkvist, Senior Vendor Manager SBAB, jan.stenkvist@sbab.se, 072 – 220 65 00

 

6 SEPTEMBER | KUNGLIGA MUSIKSKOLAN | Kl. 8:00 – 17:00 MED EFTERFÖLJANDE MINGEL

 

Den 6 september går Cisco Connect av stapeln i Stockholm. Temat för årets konferens är Säker Digitalisering. Axians är självklart på plats. Träffa oss i utställningen!

Digitaliseringen förändrar spelreglerna för näringslivet och den offentliga sektorn fundamentalt och det finns inget slutdatum. På Cisco Connect kommer man kunna ta del av hur man kan utveckla sin verksamhet långsiktigt med inspiration, trender och affärsmodeller samt hur man strategiskt framtidssäkrar sin verksamhet genom Säker Digitalisering.

 

På Cisco Connect kan du:

  • Fördjupa dig inom affärsstrategi och teknik
  • Nätverka med kollegor och ledande IT-företag
  • Träffa Axians och Ciscos experter
  • Titta på Cisco live demos och klämma och känna på produkterna

 

Är du intresserad av att gå på Cisco Connect?

Som partner till Cisco och utställare har vi möjlighet att bjuda våra kunder och kontakter på Cisco Connects spännande konferensdag. Är du intresserad av att gå – hör av dig med ett mejl till: info.axiansse@axians.com